•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Universal Peace Federation (UPF)

De Federatie voor Universele Vrede –UPF- is een wereldwijde alliantie van personen en organisaties, met elkaar verbonden door de gemeenschappelijke opgave, een wereld van vrede tot stand te brengen. In de visie van de UPF is de mensheid onderling sterk verbonden als één wereldwijde familie met God als onze gemeenschappelijke ouders. De UPF gaat er van uit dat een wereld van vrede, vrijheid, samenwerking en voorspoed voor alle mensen onder Gods leiding en door de inspanning en onverzettelijkheid van ons allen in deze tijd gerealiseerd kan worden.

"Ware liefde is het ideaal en het leidende beginsel voor de Federatie voor Universele Vrede"

 

Bekijk de introductievideo Over de UPF / Visie


Nieuws Archief

Verbreding van mijn horizon in Asunción, Paraguay

Christiaan Noot (23) studeert ‘International Business & Languages’ aan Avans Hogeschool in ’s Hertogenbosch en komt uit een religieus gezin. Hij is 2 jaar op zending geweest voor de ‘Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ in Arizona en Texas en tijdens zijn zending heeft hij verschillende humanitaire projecten geleid. Wekelijks geeft hij les aan jongeren in zijn kerk. Hij heeft grote interesse voor de economie van de derde wereld en met name voor de ontwikkeling van Zuid Amerika. Op uitnodiging van de UPF nam hij van 2 t/m 5 juli deel aan een internationale jeugdconferentie in Asunción, Paraguay. Lees meer..

Jeugdconferentie over interreligieuze samenwerking

Christiaan Noot (23) studeert ‘International Business & Languages’ Hij is 2 jaar op zending geweest voor de ‘Kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen’ in de VS en tijdens zijn zending heeft hij verschillende humanitaire projecten geleid. Wekelijks geeft hij les aan jongeren in zijn kerk. Op uitnodiging van de UPF nam hij van 2 t/m 5 juli deel aan een internationale jeugdconferentie in Asunción, Paraguay. De conferentie bestond uit 3 onderdelen: kennismaking met de visie van de UPF (1), een mini jeugdconferentie over interreligieuze verbroedering en service projecten (2) en het “Global Peace Festival” op 5 juli. (3). Hierna vertelt Christiaan over deel 2. Lees meer....

De Europese Unie als model voor regionale organisatie.

Van 2-5 juli 2008 werd in Asunción, Paraguay een “International Leadership Conference” gehouden, onderdeel van het Global Peace Festival, georganiseerd door de UPF. Dr. Willem van Eekelen, voormalig minister van defensie, staatssecretaris en secretaris generaal van de West Europese Unie, woonde namens Nederland de conferentie bij. Tijdens een panel over het thema “democratie en vrede” gaf hij een toespraak getiteld “De Europese Unie als model voor regionale organisatie”. Lees meer

Global Peace Festival in Asunción, Paraguay

De 25.000 bezoekers van het Global Peace Festival die zaterdag 5 juli het historische Club Olimpia stadion in de hoofdstad Asunción vulden, reageerden enthousiast toen oprichter dr. Hyun Jin Preston Moon zei dat “Paraguay een leidende rol kan spelen bij het realiseren van de toekomstvisie van One Family Under God”. Het mondiale vredesfestival in Paragay is het eerste in een serie van 17 wereldwijd in 2008 geplande Peace Festivals. Bekijk de video. Lees meer

Nieuwsbrief UPF Nederland ziet levenslicht

“UPF Actueel”, de Nederlandstalige nieuwsbrief van de Universal Peace Federation(UPF) is een feit. Dr. Willem van Eekelen, voormalig minister van Defensie en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ontving afgelopen donderdag het eerste exemplaar uit handen van drs. Willem Koetsier, secretaris generaal van UPF Nederland. Dit na afloop van een lezing die dr. van Eekelen hield in het Amsterdamse Dialoogcentrum van de Federatie. Bert Janssen, die samen met Willem Koetsier de redactie vormt , legde uit: “We denken hiermee een brug te slaan naar al diegenen die ons werk in de afgelopen jaren hebben leren kennen en waarderen. Lees meer

Op weg naar vrede via Global Peace Festivals

2007 was het jaar waarin de Universal Peace Federation, samen met een groot aantal partnerorganisaties, een nieuw fenomeen lanceerde: Global Peace Festivals. Het centrale thema van deze Peace Festivals is: “Eén familie onder God”. Dit simpele idee is waar het allemaal om draait. Het is klein genoeg om op een visitekaartje te passen of boven de deur van een gebedshuis waar iedereen welkom is. Maar het is ook groot genoeg om de wereld te verenigen. Lees meer.... en Bekijk de video.

Leadership Conference Washington DC

Van 17-19 december 2007 werd in Washington D.C. een “International Leadership Conference” gehouden, georganiseerd door de UPF. De bijeenkomst werd namens Nederland bijgewoond door dr. Willem van Eekelen, voormalig minister van defensie en voormalig secretaris generaal van de West Europese Unie. In een groot aantal panels werd gesproken over de vele crises en brandhaarden in de wereld. Vanwege zijn eerdere bezoeken aan Israel en Palestina in het kader van het Midden Oosten Vredesinitiatief (MEPI) –initiatief van de UPF- werd dr. van Eekelen uitgenodigd om zitting te nemen in een panel gewijd aan de crisis in het Midden Oosten. Lees meer...

Ontwikkeling in een rechtvaardige omgeving een vereiste

“Iedereen moet zich kunnen ontwikkelen in een rechtvaardige omgeving, die voor iedereen geldt.” Dit zijn de woorden van drs. Diederik de Boer, directeur van het “Sustainable Development Center” (SDC) van de Maastricht School of Management (MSM). Hij behaalde titels aan de universiteit van Rotterdam, Harvard en Sussex, werkte voor de VN en de Nederlandse overheid in Cambodja, Mongolië en Palestina en voor diverse NGO’s o.a. in Liberia, Afghanistan en Pakistan. Als ontwikkelingseconoom richt hij zich met zijn onderzoek op de samenwerking tussen NGO’s, bedrijven en overheid in ontwikkelingslanden en met name conflictlanden. De Universal Peace Federation acht zijn werk van groot belang voor wereldvrede en in februari 2008 bezocht hij een door haar georganiseerde internationale conferentie in Zuid Korea. UPF Nederland sprak met hem. Lees meer....

Jongerenproject brengt harmonie en begrip.

"Overbruggen van religieuze en culturele verschillen" was het motto dat 20 jonge mensen van verschillende geloven en culturen samenbracht in Utrecht, juli 2007, voor een interfaith serviceproject. De jonge vrijwilligers gingen aan de slag voor harmonie en een beter begrip voor de leefwereld van anderen. Het tiendaagse project, opgezet door Religious Youth Service, een internationale vrijwilligersorganisatie voor jongeren met uiteenlopende religieuze achtergronden, werd uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Utrecht en ondersteund door Kerk en Wereld en de moskee Al Farouq in Overvecht. Lees meer...

European Leadership Conference, 7-9 maart.

De van 7-9 maart in “Huize Glory” , Bergen aan Zee gehouden ELC conferentie was de beste en de meest vreugdevolle tot nu toe, zei drs. Wim Koetsier, algemeen secretaris van de UPF Nederland na afloop. Hans Campman, voorzitter van de Amsterdamse afdeling van UPF, merkte op dat veel gasten het gevoel hadden “thuis te komen” in deze sfeervolle setting en dat er een atmosfeer van verbroedering en een waar familiegevoel merkbaar was. Voor de 35 deelnemers uit 10 Europese landen begon de conferentie vrijdagmiddag na een warme lunch met twee inleidende lezingen over de grondbeginselen van de UPF door Tim Miller: "De mensheid als één familie onder God en een leven voor de ander" en "De spirituele en morele dimensie, het gezin als de school van liefde". Lees meer.....

Wereldleiders doen vredesbelofte in Seoel, Zuid Korea.

Ruim tweehonderd wereldleiders, waaronder eerste ministers, presidenten, ministers, diplomaten, religieuze en maatschappelijke leiders, hebben deelgenomen aan de derde wereldtop voor vrede, van 9-13 februari 2008 georganiseerd in Seoel, Korea door de Universal Peace Federation. De driedaagse vredesconferentie viel samen met de verjaardagviering van de oprichters van de UPF, dr. en mevr. Sun Myung Moon. In zijn verjaardagstoespraak sprak dr. Moon, nu 88 jaar, met overtuiging over het komende tijdperk van vrede dat hij ziet komen in de vroege 21ste eeuw. “De toekomst van de mensheid en die van wereldvrede is nauw verbonden met de toekomstige ontwikkeling in het Stille Oceaan gebied” verklaarde hij. Lees meer...

"40 Days of Peace", een wereldwijde campagne.

Dr. Marten Luther King zei ooit: “Ieder persoon kan groots en waardevol zijn omdat iedereen kan dienen” en op Marten Luther King (MLK) dag op 21 januari 2008 bracht de organisatie “Service for Peace” ( SFP), samen met diverse partners waaronder “Religious Youth Service” (RYS) 70.691 vrijwilligers op de been die samenwerkten in 747 projecten verspreid over 12 steden in de VS, waaronder Chicago, Bridgeport en Miami. Het motto van dag was: "Advancing the Dream for Peaceful Communities". Lees meer.....

European Leadership Conference, 18-20 januari.

In Bergen aan Zee werd van 18- 20 januari in conferentiecentrum “Huize Glory” de eerste ELC conferentie van het jaar 2008 gehouden. Algemeen secretaris van de UPF Nederland drs. Wim Koetsier was de vaardige MC die de gasten uit binnen en buitenland twee en een halve dag door het afwisselende programma leidde. Na twee inleidende lezingen door Tim Miller, vicevoorzitter van UPF Europa, over de belangrijkste grondbeginselen van de UPF was het dr. Irma Loemban Tobing-Klein, medeoprichter en hoofd bestuurslid van MDG Global Watch en voormalig Permanent Vertegenwoordiger van Suriname bij de Algemene Vergadering van de VN, die de gasten bijpraatte over de stand van zaken inzake het behalen van de Millennium Development Goals in 2015. Lees meer

Glory conferenceEuropean Leadership Conference, 14-16 december.

In het sfeervolle conferentiecentrum "Huize Glory" in Bergen aan Zee werd van 14 t/m 16 december de laatste ELC weekend conferentie van het jaar 2007 gehouden. Tim Miller, vicevoorzitter van de Europese tak van de UPF, verzorgde enkele PowerPoint presentaties over de grondbeginselen van de UPF. Op vrijdagavond was het thema: “Het vredesproces in het Midden Oosten”, waarbij Dr. Willem van Eekelen, voormalig minister van defensie en staatssecretaris en warm voorstander van een verenigd Europa, een boeiend verslag gaf van zijn persoonlijke ervaringen tijdens twee recente MEPI conferenties in Israel en Palestina. Lees meer.

ManillaGlobal Peace Festival in Manila, Filippijnen.

Pleitbezorgers van vrede uit de hele wereld hebben op 12 December 2007 deelgenomen aan het Global Peace Festival in het Rizal Park, Manila, georganiseerd door de UPF in samenwerking met Service for Peace, the Manila Bulletin, and the Manila Hotel. Meer dan 200.000 studenten, leraren, wetenschappers en bestuurlijke en maatschappelijke leiders hebben meegedaan aan de diverse activiteiten van het festival. Ook president Gloria M. Arroyo gaf acte de présence en de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Jose de Venecia Jr. (foto) gaf een inspirerende toespraak tijdens het hoofd event. Bekijk de video Lees meer.

UNOproep tot vruchtbare dialoog tussen de VS en de VN.

"Een goede relatie tussen de VS en de VN is van essentieel belang voor het functioneren van de Verenigde Naties”, zei Dr. Noël Brown, President van “Friends of the United Nations" , in zijn openingstoespraak van het Internationale Symposium over de Verenigde Staten en de Verenigde Naties op 22 oktober 2007, de vooravond van “United Nations Day”. “Indien we willen dat de dialoog tussen de VS en de VN een vruchtbare dialoog wordt, moeten er meer bijeenkomsten komen zoals die van vandaag.” Dit symposium in Washington DC werd mede mogelijk gemaakt door de Universal Peace Federation ( UPF ), Friends of the United Nations, de Washington Times Foundation en UPI. Lees meer

MepiMiddle East Peace Initiative – MEPI

Een delegatie van 55 deelnemers uit Europa heeft van 24-29 augustus 2007 deelgenomen aan een vijfdaagse vredesconferentie in Israel en Palestina, georganiseerd door het “Midden Oosten Vredesinitiatief” (MEPI). Van Nederlandse zijde nam een zes man sterke afvaardiging deel, bestaande uit voormalig ambassadeur en minister van defensie Dr. Wim van Eekelen, professor emeritus Dr. Erhard Blankenburg, kinderboekenschrijfster en zangeres Anne Harris , Bep van den Hurk, lerares en integratievrijwilligster, Willemijn van den Berg, advocaat, Caroline van Thessen, juriste en Bert Janssen, assistent PR manager van UPF Nederland.
Lees meer

Regering Sri Lanka nodigen UPF uit voor een Leadership Seminar.

Op 5 en 6 augustus 2007 werd in Colombo, de hoofdstad van Sri Lanka, een tweedaags seminar georganiseerd met als thema: “ Goed leiderschap voor parlementsleden”. Het seminar werd opgezet als een gezamenlijk project van het “Ministry of Foreign Affairs” en de Universal Peace Federation en markeerde het begin van een nieuw type samenwerking tussen regering en NGO’s. Alle 225 parlementsleden waren uitgenodigd en als hun agenda dit maar even toeliet volgden zij de sessies met grote belangstelling.
Lees meer

Irakese voetbalelftal tegen de stroom in.

Irakees voetbalelftal tegen de stroom in. Soennieten en Sjiieten, Christenen en Arabieren creëren vrede door sport en laten zo zien dat Irak niet slechts een permanent moeras van geweld is, veroorzaakt door religieuze tegenstellingen. 

Een voetbalteam van Irakese vluchtelingen uit Amman, Jordanië heeft laten zien dat godsdienst geen vijand van vrede is. Dit team, bestaande uit soennieten, sjiieten, christenen en Arabieren hebben van 1 t/m 11 juli 2007 deelgenomen aan een internationaal toernooi in Asan, Zuid Korea, in het kader van het Interreligious Peace and Sports Festival (IPSF) Lees meer

Washington Times"Washington Times" 25 jaar voor vrijheid.

Op 17 mei 2007 vond een groots gala plaats in het National Building Museum in Washington D.C. ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van de krant. Meer dan 1100 vooraanstaande personen uit de politiek, wetenschap, journalistiek en de wereld van cultuur, die samen 82 naties vertegenwoordigden, namen aan de feestelijkheden deel. Prominente deelnemers aan het gala waren onder andere reverend Dr. Sun Myung Moon en Dr. Hak Ja Han Moon, samen de oprichters van de Washington Times en George H. W. Bush, de 41ste president van de VS. Lees meer

Defining MomentNieuwe website: "The defining moment".

Een nieuwe interessante website met leerzame en onderhoudende talkshows en interviews met religieuze en andere leiders over actuele thema’s zoals vrede, gezin, onderwijs, spiritualiteit, interreligieuze dialoog, Noord- en Zuid Korea, de rol van vrouwen als vredestichters, “intelligent design”, leven na de dood en andere belangwekkende thema’s. Bekijk de link: www.definingmoment.tv

 

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl