•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

Regering Sri Lanka nodigen UPF uit voor een Leadership Seminar.

Op 5 en 6 augustus 2007 werd in Colombo, de hoofdstad van Sri Lanka, een tweedaags seminar georganiseerd met als thema: “ Goed leiderschap voor parlementsleden”. Het seminar werd opgezet als een gezamenlijk project van het “Ministry of Foreign Affairs” en de Universal Peace Federation en markeerde het begin van een nieuw type samenwerking tussen regering en NGO’s. Alle 225 parlementsleden waren uitgenodigd en als hun agenda dit maar even toeliet volgden zij de sessies met grote belangstelling.

Vervolg:

Sri Lankan Government Teams Up With The Universal Peace Federation To Discuss Issues Of Good Governance

The Ministry of Parliamentary Affairs in collaboration with the Universal Peace Federation held a "ground-breaking conference that set a new level of cooperation between government and non-governmental organizations," said Dr. Thomas G. Walsh. Mr. Ajit Nivard Cabraal, agreed, noting that usually people sat and listened to Members of Parliament, but in this conference, the tables were turned—MPs sat and listened while people spoke.

The theme of this two-day International Leadership Conference held August 5-6, 2007, was "Good Governance for Parliamentarians." The venue was the Sri Lankan Parliament building in the capital Colombo.

All 225 Members of Parliament were invited, and they attended sessions as their schedules permitted.

Sri Lanka Parliament with the Universal Peace Federation

Opening remarks were given by the Sri Lankan Speaker of Parliament, Hon. W.J.M. Lokubandara, who stressed that the life of an MP should be the same in public and private. "MPs need to understand," he told the audience of legislatures, "that they do not have supremacy, but have responsibility."

The next speaker was Hon. M.H. Mohammed, the Minister of Parliamentary Affairs, who personally invited the Universal Peace Federation to partner with his ministry to hold this conference. The idea for this conference grew out of a meeting between Mr. Mohammed and the Chairman of UPF International, Rev. Dr. Chung Hwan Kwak, during a conference on good governance held in Korea earlier this year.

Reflecting his simple, humble nature, Mr. Mohammed's comments were brief and pointed. He invited UPF to Sri Lanka because he felt this conference could benefit his country since this organization focused on "international and interreligious harmony and cooperation."

Mr. Mohammed's grandson, Fazal, was a central player in coordinating the planning between the Ministry of Parliamentary Affairs and UPF. He was so exhausted from the countless details that demanded endless hours of his time that he fell asleep while driving home one evening. The ensuing accident, less than two weeks before the conference, left him hospitalized with his leg broken in two places. Prayers and flowers were sent to his hospital bed.

Ms. Sujata Koirala, the special envoy (and daughter) of Nepal's Prime Minister Girija Prasad Koirala, reminded the mostly male audience of the need for gender balance even in parliament. She described Nepal as a model of transition from crisis to representative democracy and called upon those present to support the forthcoming historic Constitutional Assembly elections in November.

Ms. Sujata Koirala, the special envoy of Nepal's Prime Minister

Rev. Dr. Chung Hwan Kwak, UPF Chairman

"In many ways," said Dr. Kwak, "good leadership begins in the family, the root of all human life and experience." He underscored the point that, "families form the foundation of the society and the nation, and family breakdown for whatever reason undermines the stability of the society and nation."

Prime Minister Ratnasiri Wickramanayaka Prime Minister Ratnasiri Wickramanayaka closed the inaugural session of the conference by noting the numerous definitions of 'good governance,' including that of the World Bank. He emphasized that leaders have the capacity to understand the essence of good governance, despite its often changing definitions. More importantly, he said public officials should act not only by external criteria or mandates, but need to govern for greater good of the nation based on their own conscience.

"The Sri Lankan speakers provided state-of-the-art content from a political perspective," reported Dr. Walsh. "They shared their expertise in areas such as Sri Lankan peace process, good governance and fiscal responsibility."

These speakers included:

  • Mr. P.A. Pemathilaka, Auditor General
  • Mr. Sumith Abeysinghe, Deputy Secretary to the Treasury
  • Prof. Rajive Wijesinghe, Secretary General for the Secretariat for Co-ordination of the Peace Process
  • Mr. Ajit Nivard Cabraal, Governor, Central Bank of Sri Lanka
  • Hon. Mahinda Samarasinghe, Member of Parliament

Amb. K.V. Rajan, Executive Vice-Chairman, UPF-India, shared insights about the need for bringing faith-based organizations into the governing process of the United Nations. This is a central element of UPF's initiative for UN renewal in which the momentum for support, led by the Philippines, is building.

Other UPF speakers provided internal, moral content based on universal values, believing that both were needed as the foundation for leadership and good governance. These speakers included: Dr. Christopher Kim, Regional Chair UPF-Asia; Mrs. Ursula McLackland, Secretary General, UPF-Asia; Mr. Ek Nath Dhakal, Secretary General, UPF-Nepal; Mr. R. Thillairajan, Secretary General, UPF-Sri Lanka; and Dr. Robert Kittel, Director, UPF-India.

At lunch with the Speaker of the Parliament in his private dining room on the second day of the conference, Rev. Kwak described the New Village Movement—a project initiated by UPF founder Rev. Dr. Sun Myung Moon to resurrect Korea after a devastating civil war—as something that Sri Lanka could consider adapting with the support of UPF. The Speaker was appreciative of these ideas and was willing to use his own district to launch this program.

In summary, the conference provided a unique forum for cooperation between government and civil society. Discussions focused on responsibilities each party must undertake in relation to the future development of the country. In the end, Minister M.H. Mohammed said he was very pleased with the outcome of this maiden venture and hoped that UPF would continue its cooperation with the Sri Lankan government. Dr. Kwak assured him UPF would maintain and even accelerate its support.

Terug naar de homepage

 

 

 

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl