•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

Leadership Conference Washington DC

Van 17-19 december 2007 werd in Washington D.C. een “International Leadership Conference” gehouden, georganiseerd door de UPF. De bijeenkomst werd namens Nederland bijgewoond door dr. Willem van Eekelen, voormalig minister van defensie en voormalig secretaris generaal van de West Europese Unie. In een groot aantal panels werd gesproken over de vele crises en brandhaarden in de wereld. Vanwege zijn eerdere bezoeken aan Israel en Palestina in het kader van het Midden Oosten Vredesinitiatief (MEPI) –initiatief van de UPF- werd dr. van Eekelen uitgenodigd om zitting te nemen in een panel gewijd aan de crisis in het Midden Oosten.

Vervolg:

Hij zei dat een bezoeker die vanaf de planeet Mars in het gebied zou landen, het niet zo moeilijk zou vinden om met een oplossing voor het Israëlisch - Palestijns conflict te komen, maar dat helaas in de loop der tijd de houding aan beide zijden enorm is verhard.

Concessies, vertrouwen

Toch gelooft hij dat de meeste Israëli’s bereid zijn om substantiële concessies te doen die een overeenkomst kunnen opleveren die blijvende veiligheid brengt. Jammer genoeg maakte een wederzijds gebrek aan vertrouwen , zoals zo vaak het geval is in menselijke conflicten, dit tot nu toe zo goed als onmogelijk

Elementen voor vredesplan

Volgens dr. van Eekelen zou een oplossing voor het conflict de volgende elementen kunnen bevatten:

- Een Israëlische verklaring dat er geen nieuwe nederzettingen gebouwd worden op de Westelijke Jordaanoever en dat er geen uitbreiding van bestaande nederzettingen zal plaats vinden.

 - Een Palestijnse verklaring dat men afziet van gewelddadige handelingen tegenover Israel en de staat Israel accepteert.

- Geleidelijke verwijdering van de talrijke Israëlische checkpoints op de Westelijke Jordaanoever die het reizen van personen bijna onmogelijk maken.

- Erkenning van de grenzen van de twee staten waardoor aanpassingen en het ruilen van stukken land mogelijk worden. Dit is met name van belang om nederzettingen vlakbij Jeruzalem binnen Israëlisch grondgebied te brengen. Palestina moet hiervoor gecompenseerd worden met gebied elders, dat zowel in omvang als in kwaliteit gelijkwaardig is.

Terugkeer vluchtelingen

Een aantal Palestijnse vluchtelingen moet toestemming krijgen om terug te keren naar Israel, hierbij wordt een aantal van zo’n 50.000 personen genoemd. Probleem is natuurlijk om vast te stellen wie er daadwerkelijk tot deze vluchtelingen gerekend moeten worden, daar velen al de derde en vierde generatie zijn van de oorspronkelijke vluchtelingen. Een regeling is nodig die de overige Palestijnse vluchtelingen onderbrengt in nederzettingen die door de Israëli’s worden opgegeven.

Jeruzalem

Ook zouden delen van Jeruzalem moeten gaan fungeren als hoofdstad van beide staten; dit is een voorwaarde voor vrede. Hierbij moeten garanties afgegeven worden dat de heilige plaatsen van alle religies in gelijke mate gerespecteerd worden.

De internationale samenleving, inclusief de Europese Unie, moet bereid zijn om zo'n uitgebreide overeenkomst te ondersteunen en controleurs te leveren voor de implementatie en uiteindelijk ook voor de supervisie hiervan.

“Het is duidelijk dat de huidige scheiding aan Palestijnse kant tussen de partijen op de westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook een overeenkomst niet eenvoudiger maakt. De leiding van Hamas noch van Fatah lijkt sterk genoeg om echte concessies te doen, aanvaardbaar voor hun achterban”.

Oplossing nabij?

Tijdens de conferentie benadrukten Arabische sprekers dat er geen vrede in het Midden Oosten komt zo lang de Palestijnse kwestie niet is opgelost. “Ze kunnen gelijk hebben, maar het bredere probleem in het Midden Oosten heeft een kwalijke wending genomen, los van het Israëlisch - Palestijns conflict”.

“Irak staat aan de rand van een burgeroorlog en Iran ondersteunt de Hezbollah strijders in Libanon. Met het oog op de dreigende opschudding in de Arabische wereld zouden de gematigde landen daar weleens actiever kunnen worden in het vinden van oplossingen. Die oplossingen lijken binnen bereik ook al komen we niet van Mars.”

 

Terug naar de homepage

 

 

 

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl