•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

Wereldleiders doen vredesbelofte in Seoel, Zuid Korea.

Ruim tweehonderd wereldleiders, waaronder eerste ministers, presidenten, ministers, diplomaten, religieuze en maatschappelijke leiders, hebben deelgenomen aan de derde wereldtop voor vrede, van 9-13 februari 2008 georganiseerd in Seoel, Korea door de Universal Peace Federation. De driedaagse vredesconferentie viel samen met de verjaardagviering van de oprichters van de UPF, dr. en mevr. Sun Myung Moon. In zijn verjaardagstoespraak sprak dr. Moon, nu 88 jaar, met overtuiging over het komende tijdperk van vrede dat hij ziet komen in de vroege 21ste eeuw. “De toekomst van de mensheid en die van wereldvrede is nauw verbonden met de toekomstige ontwikkeling in het Stille Oceaan gebied” verklaarde hij, teruggrijpend op woorden die hij in 2007 in toespraken over de hele wereld verkondigd heeft.

Vervolg:

Ter ondersteuning van deze visie op vrede die in de Stille Oceaan begint, woonden twee vertegenwoordigende eerste ministers van eilandstaten in de Pacific – Samoa en Vanuatu – de conferentie bij, samen met 30 andere gedelegeerden die in hun land het hoogste gekozen ambt bekleed hebben.

Premier van Samoa, Tuilaepa Malielegaoi sprak: “De UPF heeft in Samoa belangrijk werk gedaan en ik wil graag meer weten over de vredesbeginselen die dr. Moon onderwijst.”

       

Premier Tuilaepa Malielegaoi van Samoa

Premier Ham Lini van Vanuatu

De premier van Vanuatu, H.E. Ham Lini, beloofde dat zijn land Vanuatu permanent zal gaan samenwerken met de UPF om het opbloeien van wereldvrede in het gebied van de Stille Oceaan verder te bevorderen. “Mede namens de bevolking van Vanuatu wil ik mijn oprechte dank uitdrukken voor de serieuze investeringen die dr. Moon samen met de UPF gedurende zo vele jaren gedaan heeft om wereldvrede veilig te stellen”, zei hij. “De visie dat wereldvrede begint in het gebied van de Stille Oceaan, vindt weerklank in mijn hart en in de harten van alle mensen in de Pacific Rim.”

Anton Rop, voormalig premier van Slovenië, inspireerde iedereen met zijn aangrijpend en hoopgevend verslag over de manier waarop na decennia van onderdrukking en lijden zijn land plotseling vrede vond. Slovenië, eens deel van voormalig Joegoslavië, werd begin jaren 90 onafhankelijk en slaagde er wonderwel in om het bloedvergieten en de etnische conflicten te vermijden die een groot deel van de Balkan in recente tijden niet wist te ontlopen. Slovenië werd in 2004 lid van zowel de NAVO als de EU en neemt in 2008 het roulerende voorzitterschap van de Europese Unie waar.

Aangezien Noord en Zuid Korea opnieuw een jaar zijn begonnen van schijnbaar eindeloze verdeeldheid, is Slovenië een land waaraan de beide Korea’s, evenals veel andere landen op zoek naar vrede, een voorbeeld kunnen nemen.

Interreligieuze leiders deden eveneens van zich spreken op deze conferentie. “Terwijl christenen uit Amerika en Europa islamitische imams uit Afrika en Pakistan ontmoetten en met hen van gedachten wisselden, ontstond gaandeweg een oprechte sfeer van broederschap”, zei dr. Thomas Walsh, secretaris generaal van de UPF. Hoewel het waar mag zijn dat godsdiensten vaak de bron zijn geweest van wereldwijde conflicten, heeft de UPF er veel vertrouwen in dat een nieuwe generatie religieuze leiders voorop zal gaan op de weg van verzoening en het bouwen van vrede.”

Dr. Hyun Jin Moon (38), zoon van dr. en mevr. Moon en vicevoorzitter van de UPF, sprak over de plannen van de Federatie voor 2008, die o.a. voorzien in het organiseren van “Global Peace Festivals” in tientallen steden en landen wereldwijd. Deze festivals - groots opgezette, multiculturele feestelijke vieringen van samenwerking, onderricht en dienstbaarheid - waarbij de UPF samenwerkt met vele partnerorganisaties, werden in 2007 in acht landen gehouden. “Overal zijn mensen enthousiast over de visie achter de Global Peace Festivals”, zei hij, “en zij zullen de UPF en haar vele partners in steeds hechtere en meer succesvolle samenwerking verenigen in de jaren die voor ons liggen”

Terug naar de homepage

 

 

 

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl