•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

Washington Times"Washington Times" 25 jaar voor vrijheid.

Op 17 mei 2007 vond een groots gala plaats in het National Building Museum in Washington D.C. ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van de krant. Meer dan 1100 vooraanstaande personen uit de politiek, wetenschap, journalistiek en de wereld van cultuur, die samen 82 naties vertegenwoordigden, namen aan de feestelijkheden deel. Prominente deelnemers aan het gala waren onder andere reverend Dr. Sun Myung Moon en Dr. Hak Ja Han Moon, samen de oprichters van de Washington Times en George H. W. Bush, de 41ste president van de VS.

Vervolg:

The 25th Anniversary Gala for the Washington Times May 17th , 2007

On May 17, the 25th anniversary gala for the Washington Times was held in the National Building Museum in Washington D.C. More than 1,100 leading figures in politics, culture, and journalism representing 82 nations took part in the celebration. Key participants for that day were Washington Times founders, Dr. Rev. Sun-myung Moon and Dr. Hak-ja Han Moon, George H. W. Bush, the 41st president of the United States, Dr. Hyun-jin Moon, president of YFWP, Dr. Chung Hwan Kwak, chairman of UPF, Mr. Dong-moon Joo, chairman of Washington Times, and many others.

Rev. MoonPres. Bush

US president George W. Bush, UN Secretary-general Ki-moon Ban, Lady Margaret Thatcher, Polish prime minister Jaros©©aw Kaczy?ski, Sri Lanka president Mahinda Rajapaksa were among those who sent their messages congratulating the Washington Times for 25 years of excellent journalism. In his message UN Secretary General Ki-moon Ban congratulated the Washington Times for being a champion of democracy and the free press and for contributing to peace. Lady Margaret Thatcher, former prime minister of the United Kingdom emphasized that "conservative views will never be drowned out. And, if they are heard, they will prevail" and asked that the Washington Times continue its work in strengthening the Anglo-American relationship.

Mr. Dong -moon Joo spoke of his expectations for the next 25 years and his hopes to build upon the successes the Washington Times achieved by overcoming the Cold War and Cultural War during the past 25 years. In his keynote address, former US president George H.W. Bush noted how "The Washington Times was not shy about challenging the more established media outlets--along with what many of us felt was a prevailing liberal bias," and thanked the founder, Dr. Moon "for his vision in launching this newspaper" and reminded the audience that "without him, there would be no Washington Times."

Hyo Jin Moonbuilding

On this day, Dr. Sun-myung Moon delivered the founder's address entitled, "A Providential View of the Pacific Rim Era in Light of God's Will." In his address he warned that "powerful nations such as China and Russia are constantly on the lookout for opportunities to aggressively pursue their own interests with the powerless and small island nations" and emphasized that "the small island nations dispersed in both the northern and southern regions of the Pacific, on either side of the equator, as well as Japan, Taiwan, the Philippines, Indonesia, the Solomon Islands, Australia, New Zealand and other countries, should become as one country and form one union to sustain peace throughout the Pacific Rim civilization."
Four community leaders--Robert L. Woodson Sr., Douglas M. Johnston, Gregory H. Stanton and Michele Weiner-Davis--received the newspaper's inaugural Founding Spirit Awards, recognizing their work in community activism.

Terug naar de homepage

 

 

 

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl