•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

Op weg naar vrede via Global Peace Festivals

2007 was het jaar waarin de Universal Peace Federation, samen met een groot aantal partnerorganisaties, een nieuw fenomeen lanceerde: Global Peace Festivals. Het centrale thema van deze Peace Festivals is: “Eén familie onder God”. Dit simpele idee is waar het allemaal om draait. Het is klein genoeg om op een visitekaartje te passen of boven de deur van een gebedshuis waar iedereen welkom is. Maar het is ook groot genoeg om de wereld te verenigen.

Bekijk de video op www.globalpeacefestival.org

Vervolg:

GPF is een nieuw model voor vrede dat regeringen, NGO’s, godsdienstige en levensbeschouwelijke organisaties en alle gewetensvolle mensen van alle leeftijden samenbrengt. Kortom iedereen die bewust op zoek is naar onderlinge harmonie en naar vrede in de wereld.

De Global Peace Festivals zijn een “celebration of life” waarbij sterke en gezonde gezinnen, een leven in dienst van een groter geheel en interreligieuze samenwerking en harmonie gepromoot worden. De festivals bevatten vele activiteiten en programma’s maar het belangrijkste is dat zij gaan over het creëren van blijvende partnerschappen in een netwerk van vrede dat de hele mensheid omarmt.

In 2007 reisde GPF van Korea naar Frankrijk, Duitsland en Groot Brittannië. Het spreidde zich uit van Israel naar Benin, Mali en de Filippijnen. Overal waar GPF kwam werden mensen geïnspireerd en volgde een enthousiaste ontvangst. Eén ding is duidelijk: “Eén familie onder God” raakt aan een diepgewortelde honger in de menselijke ziel. Mensen in grote en kleine gemeenschappen zijn doodmoe van de grofheid en de onverschilligheid die zo vaak de verhoudingen tussen mensen kenmerken.

Optredens tijdens het Global Peace Festival, Londen september 2007

“Eén familie onder God” heeft serieuze implicaties voor vrede. Het is de beste en misschien wel de enige manier om de Millennium Development Goals tijdig te realiseren. Indien we denken dat deze doelen enkel de verantwoordelijkheid zijn van de Verenigde Naties, van regeringen of van de grote zakenwereld, zullen ze nooit bereikt worden. Maar als we leren met elkaar om te gaan als leden van één familie, zullen we actie ondernemen om de nood en het verdriet van onze naaste te verlichten.

In 2008 staan wereldwijd Festivals gepland, zoals in september in Londen maar ook in Nederland. Wij heten u van harte welkom om met ons mee te doen, niet alleen als toeschouwer maar om mee te helpen om vrede te zien ontstaan. We gaan uit van de visie dat één wereld van vrede, vrijheid, samenwerking en voorspoed voor alle mensen in onze tijd gerealiseerd kan worden. Mèt God, maar zeker ook door de inspanning, de betrokkenheid en het doorzettingsvermogen van ons allen.

Bezoek de website http://www.globalpeacefestival.org

Terug naar de homepage

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl