•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

Verbreding van mijn horizon in Asunción, Paraguay

Christiaan Noot (23) studeert ‘International Business & Languages’ aan Avans Hogeschool in ’s Hertogenbosch en komt uit een religieus gezin. Hij is 2 jaar op zending geweest voor de ‘Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ in Arizona en Texas en tijdens zijn zending heeft hij verschillende humanitaire projecten geleid. Wekelijks geeft hij les aan jongeren in zijn kerk. Hij heeft grote interesse voor de economie van de derde wereld en met name voor de ontwikkeling van Zuid Amerika. Op uitnodiging van de UPF nam hij van 2 t/m 5 juli deel aan een internationale jeugdconferentie in Asunción, Paraguay.

Vervolg:

De conferentie bestond uit 3 onderdelen: kennismaking met de visie van de UPF (1), een mini jeugdconferentie over interreligieuze verbroedering en service projecten (2) en het “Global Peace Festival” op 5 juli. (3). Hierna vertelt Christiaan over deel 1.

Kennismaking met de UPF visie

Zo’n 250 leiders uit verschillende landen waren aanwezig en ik kreeg de kans, een aantal van hen beter te leren kennen, evenals hun visie op de wereld. De eerste officiële conferentiedag begon met veel aandacht voor de visie achter de UPF, die stoelt op de leer van dr. Moon. Dit werd diplomatiek en subtiel gebracht, de meeste deelnemers vonden het interessant en zelf heb ik ook geleerd van een aantal uitspraken.

Een familie onder God

Dit was het overkoepelende thema van de conferentie, wat mij erg aansprak omdat ik zelf ook meer eenheid in de wereld zou willen. De lezingen werden door de meeste deelnemers als positief of in ieder geval interessant gezien. Toch waren er ook een aantal mensen die de hele “God kwestie” niet zo zagen zitten. Typisch dat dit vooral mensen uit Noord Europa waren.

Betekenis van het gezin

Het beginsel van “living for the sake of others” ( leven vanuit de houding dat het welzijn van anderen eerst komt, red. ) werd veelvuldig aangehaald. “Het is de enige effectieve manier waarop wij eenheid in de wereld kunnen creëren en echte vrede kunnen krijgen in ons hart. Via relaties van liefde binnen het gezin kunnen we geestelijk groeien en ons hart ontwikkelen.” Ik zelf vond dit fijn om te horen want ik ben er zelf sterk van overtuigd dat het gezin de hoeksteen van de maatschappij is en dat geluk door middel van liefdevolle gezinsbanden moet komen.

Waarom doen we slechte dingen?

Er werd ook ingegaan op de vraag waarom we tegen beginselen van geluk in gaan. Aan de hand van Romeinen 7:12 werd de vraag gesteld: “Waarom doen we toch telkens weer dingen waarvan we weten dat ze slecht voor ons zijn?”. Ik vond het een goede en verhelderende vraag. Vaak wordt mij gevraagd waarom mijn geloofsgenoten en ik bepaalde geboden en regels, die vaak gezien worden als restricties, naleven. Omdat wij bepaalde waarden nastreven en vanuit duidelijke beginselen leven maken die leefregels ons juist gelukkig en als we er ons niet aan houden maken we onszelf onnodig ongelukkig.

Martin Luther King

Diens woorden: “The only way of getting rid of an enemy is by getting rid of enmity” werden aangehaald om duidelijk te maken dat we verantwoordelijkheid moeten nemen voor ons eigen leven. De vijandschap, de boosheid in ons hart en de afstand die we voelen naar mensen toe zijn dingen die we zelf kunnen overwinnen. Als we dit doen, merken we dat er steeds minder vijanden overblijven.

Conclusie

Ik ben duidelijk meer te weten gekomen over de visie achter de UPF en de Unification Movement, (die het spirituele en religieuze fundament vormt waarop de UPF staat, red.) De presentaties waren boeiend maar het meest interessant en leerzaam vond ik de gesprekken die ik tussendoor kon hebben tijdens de pauzes, aan tafel en in onze vrije tijd.

Door van gedachten te wisselen met leiders uit andere landen leerde ik hun visie op de wereldproblematiek kennen. Veel van deze gesprekken zullen me altijd bijblijven. Mijn ogen zijn verder geopend naar de wereld maar ik weet nu ook weer beter wat ik zelf betekenen kan voor die wereld.

Ik werk dagelijks met jongeren in de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en verheug me er op, een aantal van de besproken UPF thema’s door te nemen met de jonge mensen in mijn kerk. Omdat ik graag wil dat ook zij zich meer bewust worden van wat zij deze wereld te bieden hebben.

Terug naar de homepage

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl