•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

Global Peace Festival in Asunción, Paraguay

De 25.000 bezoekers van het Global Peace Festival die zaterdag 5 juli het historische Club Olimpia stadion in de hoofdstad Asunción vulden, reageerden enthousiast toen oprichter dr. Hyun Jin Preston Moon zei dat “Paraguay een leidende rol kan spelen bij het realiseren van de toekomstvisie van One Family Under God”. Het mondiale vredesfestival in Paragay is het eerste in een serie van 17 wereldwijd in 2008 geplande Peace Festivals.
Bekijk de video.

Vervolg:

“Voordat we Paraguayaan, Amerikaan of Koreaan zijn en voordat we christen, moslim of jood zijn, moeten we onze fundamentele identiteit begrijpen als zonen en dochters van God”, aldus dr. Moon. “We moeten verder kijken dan de punten waarop we van elkaar verschillen en inzien welke dingen ons verenigen en ons verbinden”.

Religieuze leiders met uiteenlopende godsdienstige achtergronden openden het festival met een ontroerende demonstratie van eenheid en genegenheid die uitmondde in een gebed om Gods zegen door bisschop Manuel Ferreira uit Brazilie. Ferreira, die aan het hoofd staat van een internationale congregatie van de “Assembly of God” met enkele miljoenen aanhangers, kondigde aan dat hij het Global Peace Festival uitnodigt om in december naar Rio de Janeiro te komen.

Naarmate het aantal kaarten meer en meer uitverkocht raakte werd de interesse in het festival groter. Toen het locale radiostation “Popular 103FM” een wedstrijd uitschreef om de laatste duizend kaarten weg te geven aan jonge mensen die een donatie gaven voor de armste kinderen in de hoofdstad, werd hierop door meer dan 4000 jongeren gereageerd: opgewonden en blije teenagers vulden de straten rond het radiostation terwijl ze hoopten op de “hottest ticket in town”.

Op 3 juli waren enkele duizenden schoolkinderen, afkomstig van 70 scholen in de hoofdstad , bijeen gekomen voor een minifestival. Dit viel samen met het einde van een groots schoonmaak- en verfraaiingproject, op locaties verspreid over de stad Asunción, waaraan de kinderen hadden deelgenomen. Het service project, gesponsord door het Global Peace Festival, burgemeester Evanhy de Gallegos en de stad Asunción, was het eerste in zijn soort in Paraguay.

Meer dan 250 internationale leiders uit 80 landen, waaronder 8 voormalige staatshoofden, 30 congresleden uit Zuid Amerika, religieuze leiders, wetenschappers en jeugdleiders kwamen bij elkaar voor een drie daagse “International Leadership Conference” en een “Young Leader’s Summit”, gesponsord door de Universal Peace Federation en de Youth Federation for World Peace.

Namens Nederland namen aan de conferentie en het festival deel dr. Willem van Eekelen, voormalig minister en staatssecretaris en zijn vrouw Janneke van Eekelen, deskundige op het gebied van het beelddenken, en Christiaan Noot (23), student en jeugdleider binnen de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste dagen.

Jose Luis Chilavert, de sympathieke voetbalheld die meer dan 60 doelpunten voor het nationale team van Paraguay maakte hoewel hij doelman was, verwelkomde de gasten uit binnen- en buitenland. “We zijn er trots op Paraguayaan te zijn”, sprak Chilavert, “maar we zijn er nog trotser op dat u naar ons land gekomen bent om samen met ons een begin te maken met de serie Global Peace Festivals in 2008.”

De conferentie trok meer dan de helft van de zojuist nieuw gekozen volksvertegenwoordigers in Paraguay. ”We zijn goed op weg om het doel van de Verenigde Naties, namelijk het realiseren van een cultuur van vrede, werkelijkheid te maken”, sprak dr. Thomas Walsh, secretaris generaal van de UPF.

De conferentiegangers hadden ook een ontmoeting in het presidentieel paleis met vertrekkend president Nicanor Duarte en feliciteerden hem met de eerste vreedzame en democratische machtsoverdracht in de geschiedenis van het land. “Het was moeilijk om de basis voor de democratie te leggen”, zei Duarte, “het fundament blijft onzichtbaar. Onze toekomstige generaties zullen veel verder gaan dan wij gegaan zijn en ik wens u bijzonder veel succes met het Global Peace Festival.”

Tijdens de grote finale in het Club Olimpia stadion kwamen enkele van de meest populaire bands van Zuid Amerika in actie, waarbij de Argentijnse muzieksensatie Alejandro Lerner het hoogtepunt vormde, sterk gesteund door rockformaties uit Cuba, Panama en de Dominicaanse Republiek. Daarvoor was het publiek opgewarmd door het “Paraguayan National Symphony Orchestra and Ballet” en de Paraguayaanse groepen Los Olejos en Generations.

De GPF organisatoren kondigden een investering van betekenis aan voor een groots opgezet service project en een programma voor karakteropvoeding voor de scholen in Asunción. “Dit is de start van een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Paraguay”, zei Thomas Field van de Victoria Company, een van de grootste regionale supporters van het Festival. “Het moment dat deze natie kan schitteren is aangebroken”’ zei senator Lillian Sameniego, medeorganiserende covoorzitter van het Festival.

“Una Familia baja Dios, One Family Under God – ja of nee?”, zo daagde Hyun Jin Moon de menigte uit tijdens zijn toespraak. Voor Paraguay en de hoofdstad Asunción was het antwoord deze avond een eensluidend: “Ja!” Het werk voor de vredesopbouw zal doorgaan in Paraguay en Zuid Amerika, lang nadat de artiesten hun instrumenten hadden ingepakt en het stadion aan het eind van deze gedenkwaardige avond eindelijk weer stil werd. Bekijk de diashow

Het eerstvolgende Global Peace Festival staat op het programma voor 9 augustus 2008 in Washington DC.

Bezoek ook de website http://www.globalpeacefestival.org

Terug naar de homepage

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl