•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg: Nieuws vervolg:

Nieuwsbrief UPF Nederland ziet levenslicht

“UPF Actueel”, de Nederlandstalige nieuwsbrief van de Universal Peace Federation(UPF) is een feit. Dr. Willem van Eekelen, voormalig minister van Defensie en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ontving afgelopen donderdag het eerste exemplaar uit handen van drs. Willem Koetsier, secretaris generaal van UPF Nederland. Dit na afloop van een lezing die dr. van Eekelen hield in het Amsterdamse Dialoogcentrum van de Federatie.

Bert Janssen, die samen met Willem Koetsier de redactie vormt , legde uit: “We denken hiermee een brug te slaan naar al diegenen die ons werk in de afgelopen jaren hebben leren kennen en waarderen.

Vervolg:

Wij willen hiermee een medium bieden, naast onze Nederlandstalige website, waardoor men op de hoogte blijft van de wereldwijde activiteiten van de UPF en haar vele partners”. Wim Koetsier vulde aan: “Deze nieuwsbrief gaat 4x per jaar verschijnen en moet ook als een forum gaan dienen om visies en voorbeelden van best practice uit te wisselen, die verband houden met vrede.”

Dr. Willem van Eekelen, sinds enkele jaren actief betrokken bij de Federatie en “Ambassadeur voor Vrede”, over deze eerste uitgave: “We hebben er even op moeten wachten maar het resultaat mag er zijn. De vormgeving is fris en uitnodigend en de artikelen vlot geschreven.” De spreker zelf komt ook aan het woord in deze nieuwsbrief middels een verslag over de internationale vredesconferentie in Washington DC, die UPF International daar in december 2007 organiseerde en waar hij sprak over mogelijke oplossingen voor het Palestijns Israëlische conflict.

   

Foto 1: Elfi Verstraeten, PR-manager UPF Nederland, dr. Willem van Eekelen, mw. van Eekelen, Rita Salaris, staflid UPF Nederland.

Foto 2: V.l.n.r. Bert Janssen, redactie, Rita Salaris, Hans Campman, UPF Amsterdam, Wim Koetsier, redactie.

Bert Janssen: “Vanaf najaar 2007 hebben we gewerkt aan een vernieuwde Nederlandstalige website. Die is sinds enkele maanden gereed en we krijgen er veel positieve reacties op. Nu is daar de UPF nieuwsbrief in de eigen taal bijgekomen en we hopen dat deze twee mediums als een echte tandem gaan fungeren. Het digitale en het gedrukte medium moeten elkaar gaan versterken in de nieuwsvoorziening richting onze Ambassadeurs voor Vrede, sympathisanten en overige geïnteresseerden”. UPF

UPF Actueel wordt in de loop van week 22 per post verstuurd naar ongeveer 400 “Ambassadeurs voor Vrede” en vrienden van de Federatie. Een aanzienlijk groter aantal stuurt UPF Nederland naar kerken en moskeeën , scholen, overige educatieve instellingen, vrouwen- en jongerenorganisaties , vredesorganisaties, politieke groeperingen, landelijke en regionale media.

PS. Bent u nieuwsgierig geworden naar deze nieuwsbrief? Vraag hem aan via info@upf-nederland.nl, dan sturen wij u een exemplaar toe. Svp uw adresgegevens inclusief postcode compleet invullen

 

De nieuwsbrieven worden klaargemaakt voor verzending.

Terug naar de homepage

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl