•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

Jongerenproject brengt harmonie en begrip.

"Overbruggen van religieuze en culturele verschillen" was het motto dat 20 jonge mensen van verschillende geloven en culturen samenbracht in Utrecht, juli 2007, voor een interfaith serviceproject. De jonge vrijwilligers gingen aan de slag voor harmonie en een beter begrip voor de leefwereld van anderen. Het tiendaagse project, opgezet door Religious Youth Service, een internationale vrijwilligersorganisatie voor jongeren met uiteenlopende religieuze achtergronden, werd uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Utrecht en ondersteund door Kerk en Wereld en de moskee Al Farouq in Overvecht.

Vervolg:

Lokaal aan het werk

Tijdens het project kregen de jongeren de kans iets nuttigs te doen voor de lokale gemeenschap en leerden zij tegelijkertijd elkaars achtergrond kennen. Er werd samengewerkt met Doenja Dienstverlening bij het creëren van een vredesmozaïek in een speeltuin in de wijk Kanaleneiland, een Utrechtse probleemwijk. Ook bij gemeenschapscentrum voor gehandicapten De Paraplu werd een dergelijk mozaïek vervaardigd.

Creatieve interactie

Het project gaf de groep de gelegenheid de plaatselijke bevolking te leren kennen door samen te werken met kinderen, jongeren en gehandicapte volwassenen. Door een week lang samen te werken aan deze kunstzinnige projecten werden stevige vriendschapsbanden gesmeed tussen deelnemers en bewoners.

Na zes dagen serieuze en toegewijde inzet kwamen de deelnemende jongeren en de lokale bevolking bijeen voor een interculturele avond met muzikale en andere artistieke presentaties uit vele delen van de wereld.

Een dieper besef

Elke dag begon met een ochtendmeditatie waarbij aspecten van de verschillende geloven aan de orde kwamen. Zo werd dagelijks aandacht besteed aan het vervullen van het motto van het project: elkaars religieuze en culturele achtergrond beter leren kennen en waarderen.

De groep bezocht ook enkele gebedshuizen waaronder de Domkerk en de moskee Al Farouq in Utrecht, een Hindoetempel in Den Haag en een Boeddhistische tempel in Amsterdam. Door mee te doen met een Boeddhistische meditatie en door in gesprek te gaan met leeftijdgenoten in de moskee kregen de deelnemers een dieper besef van deze andere tradities en geloven.

Vervolgproject in 2008

Ook in de zomer van 2008 zal Religious Youth Service ( RYS) in Utrecht een internationaal en interreligieus jongerenproject organiseren en wel van 7-17 juli.

Klik voor meer informatie en om je aan te melden op de volgende link.

Terug naar de homepage

 

 

 

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl