•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

Irakese voetbalelftal tegen de stroom in.

Irakees voetbalelftal tegen de stroom in. Soennieten en Sjiieten, Christenen en Arabieren creëren vrede door sport en laten zo zien dat Irak niet slechts een permanent moeras van geweld is, veroorzaakt door religieuze tegenstellingen.  Een voetbalteam van Irakese vluchtelingen uit Amman, Jordanië heeft laten zien dat godsdienst geen vijand van vrede is. Dit team, bestaande uit soennieten, sjiieten, christenen en Arabieren hebben van 1 t/m 11 juli 2007 deelgenomen aan een internationaal toernooi in Asan, Zuid Korea, in het kader van het Interreligious Peace and Sports Festival ( IPSF )

Vervolg:

Meer dan 1500 deelnemers uit 60 landen ontmoetten elkaar om deel te nemen aan deze jaarlijks terugkerende sportieve competitie. Trainer van het Irakese team, Ali Shahan, is zelf  voormalig lid van het nationale elftal van Irak. Aanvoerder Dul Faqar , een sjiiet, zegt: “ Ons team heeft spelers van veel verschillende achtergronden en het ware Irak is geen land met sektarische conflicten. Het team is blij met de  internationale aandacht en wil graag laten zien hoe de relaties zouden kunnen zijn  in een naoorlogs vreedzaam Irak . Teamspeler Ismir (soenniet) zegt het als volgt: “ Sport gaat dwars door alle religieuze verschillen heen, wij gaan naar  deze competitie in Azië om ons land te vertegenwoordigen en wij hopen met zijn allen dat wij op een goede dag terug kunnen keren naar een vredig Irak. “Sport heeft al in sterke mate bijgedragen om raciale en nationale grenzen te overstijgen en nu draagt zij bij om religieuze barrières te overwinnen” , zegt John Gehring, internationaal directeur van IPSF . In deze competitie komt de proactieve rol van sport als vredestichter zeer duidelijk naar voren”.

 

Meer informatie over IPSF vindt u hier: (http://www.sportsforpeace.org/)

Een videopresentatie van het Irakese team vindt u hier

Terug naar de homepage

 

 

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl