•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws Vervolg:

ManillaGlobal Peace Festival in Manila, Filippijnen. Bekijk de video

Pleitbezorgers van vrede uit de hele wereld hebben op 12 December 2007 deelgenomen aan het Global Peace Festival in het Rizal Park, Manila, georganiseerd door de UPF in samenwerking met Service for Peace, the Manila Bulletin, and the Manila Hotel. Meer dan 200.000 studenten, leraren, wetenschappers en bestuurlijke en maatschappelijke leiders hebben meegedaan aan de diverse activiteiten van het festival. Ook president Gloria M. Arroyo gaf acte de présence en de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Jose de Venecia Jr. (foto) gaf een inspirerende toespraak tijdens het hoofd event.

Vervolg:

Global Peace Festival touches the Philippines

Report by Dr. Michael Jenkins, Chairman UPF USA

The Global Peace Festival just concluded in Manila with a final celebration breakfast with Dr. Hyun Jin Moon. The Festival in the Philippines had very broad sponsorship and support from NGOs, key Filipino elected officials, religious leaders and their organizations and government agencies.

A series of conferences were held concurrently throughout the week including the International Leadership Conference, the International Professors and Educators Conferences, the 2nd Youth Power Assembly and the International Youth Leadership Conference. The preparation for the event was done through service and education and partnerships with many mainstream Filipino leaders for the last year or more.

The events culminated with the main day of the Global Peace Festival in which top performers and sports figures as well as most of the high schools and their marching bands and cheerleaders joined in for a parade, celebration, entertainment and words of peace for a great finale. The event site was visited by the President of the Philippines, the Honorable Gloria Macapagal - Arroyo and a special address was given by Mr. Martin Luther King Jr in which he called on spiritual leaders to be thermostats and not thermometers so they take the lead and "set" the temperature for peace.

Speaker of the Philippine House of Representatives Jose DeVenecia gave a most powerful address that was carried on the editorial page of the Manila Bulletin - Manila's most popular daily newspaper. The event culminated with the "One Family Under God" address by Dr. Hyun Jin Moon, which was received with great enthusiasm.

The main paper ran over-the-fold headlines in the days leading up to the event and gave fine coverage the day after. The nation was touched en masse and at the highest levels. The Global Peace Festival has begun a global series of peace movement activities to lift up the role of the family, the importance of interfaith dialogue, service and youth leadership, and the strengthening of moral character-based leadership to achieve a culture of peace and reconciliation of all nations, faiths and races based on true love and the heart of "Living for the Sake of Others".

A huge gathering occurred throughout the day. The Philippine military and all schools were in support. Religious leaders from the United States and dignitaries from throughout the Pacific Rim region attended. It was a tremendous beginning for this global movement for peace, which in 2008 will conduct festivals on every continent.

It was an honor to attend with the Rev. Kwak, Dr. Walsh and the Regional Presidents of UPF. It is the model that will guide our way. Congratulations to Dr. and Mrs. Kim and Rev. Michael Zablan and all the Philippino citizens that made this festival into a success. Thanks and congratulations also to “Service for Peace”, the UPF and the YFWP ( Youth Federation for World Peace ).

Terug naar de homepage

 

 

 

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl