•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

De MEPI conferentie van 24-29 augustus 2007

Een delegatie van 55 deelnemers uit Europa heeft van 24-29 augustus 2007 deelgenomen aan een vijfdaagse vredesconferentie in Israel en Palestina, georganiseerd door het “Midden Oosten Vredesinitiatief” (MEPI). Van Nederlandse zijde nam een zes man sterke afvaardiging deel, bestaande uit voormalig ambassadeur en minister van defensie Dr. Wim van Eekelen, professor emeritus Dr. Erhard Blankenburg, kinderboekenschrijfster en zangeres Anne Harris , Bep van den Hurk, lerares en integratievrijwilligster, Willemijn van den Berg, advocaat, Caroline van Thessen, juriste en Bert Janssen, assistent PR manager van UPF Nederland.

Middle East Peace Initiative - MEPI

De groep deelnemers aan de conferentie bestond onder meer uit een 120 man sterke delegatie uit de VS, met onder andere een groot aantal vrouwelijke geestelijke leiders. Verder waren er veel politieke leiders, zoals voormalig eerste ministers, ministers, staatssecretarissen en ambassadeurs, religieuze leiders van uiteenlopende achtergronden, journalisten en vrijwilligerswerkers. Deze MEPI conferentie , een initiatief van UPF, werd dit jaar al voor de vierde keer gehouden en van 7-11 december 2007 vindt deze voor de vijfde maal plaats. Vanaf de allereerste keer dat de MEPI conferentie georganiseerd werd in 2003, is er hard gewerkt aan dialoog en verzoening tussen de strijdende partijen in de regio.

 

De Nederlandse delegatie: v.l.n.r. Bert Janssen, Dr. Wim van Eekelen, Bep van den Hurk, Mr. Caroline van Thessen, Mr. Willemijn van den Berg, Ann Harris en Dr. E. Blankenburg.

Een van de prominente aanwezigen, tevens ondersteunend lid van het organiserend comité, was bisschop Riah Abu El Assal van de Anglicaanse kerk. Hij begroette de deelnemers op een warme maar ook humoristische manier in het Heilige Land, een land vol gaten ontstaan door het geweld, waardoor het ook het “wholly” land genoemd zou kunnen worden. Dr. Michael Jenkins, president van de UPF in de VS en leider van de Amerikaanse delegatie tijdens deze conferentie en Tim Miller, vicevoorzitter van UPF Europa gaven beiden een welkomstwoord, waarin de missie van de UPF en MEPI werden onderstreept: “ MEPI probeert in haar aanpak een balans te creëren tussen realisme en idealisme. Vrede wordt door ons niet gezien als de fragiele afwezigheid van oorlog, maar als een harmonieuze menselijke familie waarin respectvolle en liefdevolle relaties bestaan tussen al haar leden. Verder erkennen we dat de gewelddadige realiteit van nu kan worden opgelost door het serieus en stelselmatig toepassen van belangrijke universele beginselen van menselijke verzoening en herstel, die gefundeerd is in een diep begrip van de oorzaken van conflict en geweld.”

Bezoek aan Bethlehem:

Alvorens op zaterdag 25 augustus de Geboortekerk in Bethlehem werd bezichtigd, werd een bezoek gebracht aan het Caritas Baby Hospital in Bethlehem. De PR manager van het ziekenhuis, Dr. Erwin Schlacher heette de deelnemers hartelijk welkom en vertelde over het ontstaan en de geschiedenis van dit bijzondere kinderziekenhuis, in 1952 onder moeilijke omstandigheden gesticht door pater Ernst Schnydrig. Doel van dit ziekenhuis is, om kinderen die te lijden hebben onder het Israëlisch/Palestijnse conflict een geneeskundige basisverzorging te bieden. In de regio Bethlehem en Hebron leven meer dan100.000 kinderen onder de 4 jaar en in heel Palestina zijn dit er meer dan 500.000. Het Caritas Baby Hospital is het enige kinderziekenhuis dat aan deze kinderen en hun moeders ter beschikking staat en verleent gratis medische verzorging. Het ziekenhuis kan dan ook alleen draaien met behulp van vele vrijwilligers en dankzij de gulle giften uit met name Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.

Het Bethlehem Peace Centre:

’s middags werd een bezoek gebracht aan het Bethlehem Peace Centre, een zeer goed geoutilleerd informatie centrum waar de deelnemers middels een diapresentatie de ontwikkelingen te zien kregen In de door Palestijnen bewoonde gebieden. Dr. Mustafa Barghouti , lid van de Palestijnse Wetgevende Raad en voormalig presidentskandidaat (2005), gaf de deelnemers een presentatie over de situatie in deze gebieden. Barghouti drukte zijn dankbaarheid uit wegens het grote aantal Europeanen die de Palestijnse gebieden in de afgelopen jaren heeft bezocht. Dr. Barghouti bekritiseerde de eenzijdige berichtgeving in de media met betrekking tot de gevolgen van de Israëlische strategie in de Palestijnse gebieden. Aan de deelnemers werd uitgelegd hoe door moedwillige Israëlische acties de Palestijnse gebieden steeds verder worden ingeperkt en het leven er stelselmatig wordt veronaangenaamd.

Dr. Barghouti benadrukte dat het Palestijnse territorium steeds verder wordt ingeperkt door kolonisten die als indringers vanaf de Westelijke Jordaanoever steeds verder oprukken. In de vorm van muren die pal op de grens met Palestijnse gebieden en vaak er net over heen gebouwd worden, wordt het leven in steeds grotere aantallen woongebieden onmogelijk gemaakt. Bovendien zorgen de talloze checkpoints voor dermate vertraging in het dagelijkse personenvervoer, evenals het dagelijkse woon-werkverkeer van de Palestijnen dat van een normale situatie steeds minder sprake is.

De deelnemers kregen ook te horen dat Bethlehem, al 2000 jaar een heilige stad voor de hele christelijke wereld, langzaam maar zeker ontdaan wordt van haar christenen omdat het normale leven en daarmee het functioneren van een gezonde – veelal christelijke – middenstand steeds verder wordt ondermijnd. Een economische teloorgang dreigt. Zelfs Bethlehem als stad dreigt langzaam te verdwijnen. Als tegenoffensief kan iedereen die de stad een warm hart toedraagt voor een relatief klein bedrag ereburger en daardoor supporter en sponsor van de stad Bethlehem worden. Dr. Barghouti was van mening dat de teruggang in het aantal zelfmoordaanslagen tot bijna nul veel meer te danken is aan Palestijnse (diplomatieke) inspanningen dan aan de door de Israëliërs gebouwde muren.

Bereaved Family Forum

Het ontroerende levensverhaal van twee leden van het “Bereaved Family Forum” maakte grote indruk. De Joodse vertegenwoordiger en de Palestijnse representant vertelden beiden hun verhaal. Beide mannen hebben een dierbaar familielid verloren als gevolg van vijandelijkheden in het Israëlisch- Palestijnse conflict: de een zijn dochtertje, de ander zijn oudere broer. Beide mannen hebben – ieder op geheel eigen wijze- een grote strijd moeten leveren om niet ten onder te gaan aan rancune en bitterheid. Op een bepaald moment in hun leven was er de beslissing dat zij hun leven niet door wrok en haatgevoelens wilden laten leiden, maar dat zij hun ervaringen aan een zo breed mogelijk publiek wilden vertellen in de hoop harten te raken en zo bij te dragen aan verzoening. Deze organisatie geeft zeer veel lezingen op scholen en moedigt scholieren aan, de weg naar vergeving en vrede in hun hart open te laten. Lees meer: en (www.theparentscircle.org)

De "Tel Aviv" conferentie:

Tijdens de conferentie in Tel Aviv, zondag 26 augustus, hadden diverse vooraanstaande personen de gelegenheid hun licht te laten schijnen over de situatie in de regio vanuit Israëlisch perspectief.

Lid van de Knesset, generaal b.d. Dani Yatoum had een heldere boodschap. Hij sprak over de behoefte aan vrede en legde uit welke stappen er volgens zijn zienswijze nodig zijn om een langdurige stabiele fundering te leggen voor blijvende vrede . Hij stelde dat het belangrijk is dat Israel een belangrijke militaire macht blijft zodat conflicten, ontstaan door inmenging van buitenaf, voorkomen kunnen worden. Hij is een voorstander van gesprekken met Syrië’s president Assad en van een gelijke levensstandaard voor Palestijnen op de westelijke Jordaan oever. Hij is ook een voorstander van een definitieve overeenkomst met de Palestijnse minderheden

Voormalig Minister van Buitenlandse Zaken, Shlomo Ben Ami, gaf een analyse van de situatie in het gebied. Zijn vredescentrum: het "Toledo Vredescentrum" was cosponsor van het tweede Verdrag van Madrid, gesloten in januari van 2007.

Alon Liel, voormalig hoofd van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, sprak over zijn diplomatieke inspanningen voor vrede met Syrië.

Shapira Avital van de Israëlische vakbeweging sprak over de verhouding tussen de Israëlische en de Palestijnse vakbeweging. Zij verklaarde er een sterke verbroedering tussen de twee vakbewegingen had plaatsgevonden sinds de Intifada van 2000.

Rafiq Halebi, een bekende TV commentator, sprak over de behoefte aan gelijke mensenrechten overal binnen Israel.

Zvi Yehezkeli, een commentator die ook verantwoordelijk is voor het Arabischtalige TV station “kanaal 10“ is heel populair bij jonge Israëliërs. Hij brengt actualiteiten die Israëliërs de mogelijkheid geven, in te zien dat de Arabische Palestijnen mensen zijn met dezelfde behoeften als zij zelf.

Martin Luther King III - "Realizing the dream"

Op vrijdag 24 augustus vond er een bijeenkomst plaats in het “Truman Instituut” van de befaamde “Hebrew University” in Jeruzalem. Hierbij sprak onder andere de zoon van Martin Luther King Jr. over zijn vredesidealen en over "Realizing the Dream" (www.realizingthedream.org) (pdf), een organisatie door hem opgericht, met als doelstelling de idealen van zijn vader in de 21ste eeuw gestalte te doen krijgen. Het doel en de hoop van Martin Luther King III is om zonen en dochters van beroemde vaders of moeders die hun leven hebben ingezet voor de vrede. Bij zijn organisatie te betrekken. Zo is bijvoorbeeld Dalia Rabin, dochter van de in 1995 vermoorde Israëlische premier Yitztzak Rabin, reeds actief in King’s organisatie. Martin Luther King III heeft ook een diepe vriendschap gesloten met Hyun Jin Preston Moon, zoon van de oprichter van de UPF, Dr. Sun Myung Moon. Beide mannen delen hoge idealen voor vrede en voorspoed voor alle mensen. "Realizing the Dream" heeft reeds deelgenomen aan verschillende uiteenlopende activiteiten.

Op de “Hebrew University” sprak King over zijn vaders principe van geweldloosheid en de relevantie hiervan voor de situatie in het Midden Oosten. Ook sprak hij op het “Global Peace Festival” , een kleurrijk en zeer internationaal getint vredesfestival dat gehouden werd op de laatste dag van de conferentie. Het thema was: : “Een familie onder God” en naast toespraken met "vrede” als thema was er vooral veel muziek en dans: zeer talentvolle locale Israëlische dans- en theatergroep en Amerikaanse gospelgroep waren enkele van de highlights van het festival. De harmonie en de vreugdevolle stemming onder de deelnemers stond in schril contrast met de dagelijkse realiteit in de regio, maar zowel organisatoren als deelnemers hopen dat het festival – waarvan een vervolg in het verschiet ligt - een blijvende positieve uitwerking zal hebben op de situatie in de hele regio.

Forum voor religieuze leiders.

Dit deel van het programma is traditioneel een geliefd onderdeel omdat hier religieuze leiders met elkaar in gesprek komen met als onderwerp vergeving en verzoening. Michael Jenkins, de leider van de Amerikaanse delegatie, benadrukte dat men het belang van dialoog tussen religieuze leiders, vooral als zij sterk uiteenlopende religieuze achtergronden hebben, zeker niet moet onderschatten en dat een dergelijke dialoog een absolute voorwaarde is voor het bereiken van vrede.

Het hoogtepunt van het forum vonden veel deelnemers de deelname aan dit forum van vier vertegenwoordigers van de Sharia rechtbank. Een delegatie uit Ramallah sprak over de betekenis van “onderwijs gericht op vrede”. Zij wezen op een boekje met kernpunten uit de filosofie van Martin Luther King jr. en pleitten ervoor dat de inhoud hiervan van staatswege wordt toegevoegd aan het lesprogramma van het voortgezet onderwijs. Imam Kobilica sprak over het belang van de dialoog tussen religieuze leiders enerzijds en het seculiere front, vertegenwoordigd door politici, anderzijds

Yad Vashem

Het Holocaustmuseum Yad Vashem is een belangrijke gedenkplaats voor de volkerenmoord op de Joden voor en tijdens de 2e wereldoorlog. Voor de meeste deelnemers was dit de eerste keer dat men dit museum bezocht. Belangrijke uitleg werd onderweg gegeven door Rabbi Joav Melchior. Met name ook veel deelnemers met een Moslim achtergrond vonden dit bezoek zeer leerzaam en ontroerend.

De conferentie “Jeruzalem and the Middle East - the broader view”.

Deze vond plaats op dinsdag 28 augustus en werd geopend door de Anglicaanse bisschop in ruste Riah Abu-El-Assal van Jeruzalem. Hij werd gevolgd door Oded Ben Haim, hoofd van het Israëlische Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna spraken Ephraim Sneh, minister van Palestijnse betrekkingen en Ehud Ya’ari, een bekend commentator voor Israëls TV, kanaal 2.

Sightseeing

De betekenis van "sightseeing" mag niet onderschat worden. Dit deel van het programma droeg sterk bij aan het creëren van een diepe band tussen de deelnemers. We bezochten heilige steden, reden op kamelen, namen een bad in de Dode Zee en bezochten ’s werelds oudste stad Jericho. De gemeenschappelijke ervaringen maakten grote indruk en droegen bij aan het scheppen van vriendschapsbanden onder de deelnemers. Het op deze wijze samen opdoen van ervaringen in het Midden Oosten, bracht een sterk engagement voor vrede en verzoening in de harten van de deelnemers.

 

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl