•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Ambassadeurs

Ambassadeurs voor Vrede zijn mannen en vrouwen die proberen te leven vanuit de houding dat het welzijn van anderen eerst komt

 

Bekijk Video

Initiatief: 'Ambassadeur voor Vrede'

Het initiatief ‘Ambassadeurs voor Vrede’ is een wereldwijd netwerk van personen die zich inzetten voor een hoger doel en beseffen dat het doorbreken van etnische en religieuze barrières essentieel is op weg naar vrede. De Ambassadeurs onderschrijven universele waarden en beginselen en kennen het gezin een centrale rol in de samenleving toe.

Erkenning en aanmoediging

De benoeming tot Ambassadeur is niet alleen een erkenning voor prestaties in het verleden maar meer nog een aanmoediging om door te gaan met de belangeloze inzet voor de gemeenschap en voor vrede. De UPF nam dit initiatief in 2001. Veel Ambassadeurs zijn mannen en vrouwen met een invloedrijke positie in de samenleving zoals politieke en religieuze leiders en wetenschapsmensen. Maar ook mensen met een minder in het oog springende rol in de samenleving kunnen tot Ambassadeur benoemd worden.

Bereidheid om te dienen

Ambassadeurs voor Vrede kan men overal tegen komen: werkend aan een vredesvoorstel of bemiddelend bij etnische twisten maar ook werkzaam met probleemjongeren of actief bij het organiseren van een service project. Waar het om gaat is de bereidheid om onbaatzuchtig te werken voor een betere wereld. Wat telt is het hart om offers te willen brengen waardoor anderen, zoals onze kinderen, in een meer harmonieuze en meer positieve wereld kunnen opgroeien.

Ambassadeurs voor Vrede zetten zich in voor:

  • de vorming van een wereldwijde cultuur van vrede.
  • een sterk gezinsleven
  • interreligieuze samenwerking
  • universele morele waarden

Vrouwen als Ambassadeurs voor Vrede.

Vrouwen vormen een onmisbare schakel in het proces naar blijvende vrede. Door hun unieke wijze van communiceren en hun vermogen en hun bereidheid om bruggen van verzoening te bouwen, zijn zij belangrijke pioniers in het proces dat naar vrede leidt. Dit ook omdat zij van nature het beschermende en omarmende aspect in hun karakter sterk ontwikkeld hebben en over het algemeen een groot inlevingsvermogen hebben. Een aanzienlijk deel van de Ambassadeurs voor Vrede is dan ook vrouw en het streven is om mannen en vrouwen in gelijke mate vertegenwoordigd te laten zijn.

"Vrouwen brengen het hart en het geduld van het moederschap het vredesproces binnen"

“BRIDGE OF PEACE” is een zeer bijzonder project gericht op verzoening waar in de afgelopen jaren met name vrouwelijke Ambassadeurs voor Vrede zich mee verbonden hebben. Voor meer informatie klik hier.

 

 

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl