•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

Jeugdconferentie over interreligieuze samenwerking

Christiaan Noot (23) studeert ‘International Business & Languages’ Hij is 2 jaar op zending geweest voor de ‘Kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen’ in de VS en tijdens zijn zending heeft hij verschillende humanitaire projecten geleid. Wekelijks geeft hij les aan jongeren in zijn kerk. Op uitnodiging van de UPF nam hij van 2 t/m 5 juli deel aan een internationale jeugdconferentie in Asunción, Paraguay. De conferentie bestond uit 3 onderdelen: kennismaking met de visie van de UPF (1), een mini jeugdconferentie over interreligieuze verbroedering en service projecten (2) en het “Global Peace Festival” op 5 juli. (3). Hierna vertelt Christiaan over deel 2.

Vervolg:

Continent zonder samenwerking

Dit deel van de conferentie begon met de spreekster Rita Di Martino, Amerikaans ambassadeur van UNICEF. Zij legde uit dat de mentaliteit in Zuid- en Centraal Amerika nog erg egoïstisch is. “Landen uit dit continent zien elkaar als rivalen. In plaats van een “win-win” benadering, is er overwegend een drang om elkaar zo sterk mogelijk te beconcurreren, zodat er alleen verliezers zijn. Er moet snel meer vertrouwen en samenwerking komen op dit continent , anders blijft de weg naar boven zeer moeizaam”, aldus Di Martino.

Weinig vertrouwen

Ook de Amerikaanse ambassadeur in Paraguay, John F. Keane, legde nog eens uit dat de stabiliteit in een land vooral afhankelijk is van vertrouwen. “Is er vertrouwen in de regering die het land leidt en in de leraren die de kinderen onderwijzen? Is er vertrouwen in de rechters, de politie, het ambtelijk apparaat? Zolang corruptie blijft bestaan in een land, is er geen vertrouwen met als gevolg dat er weinig investeringen zijn. De economie zal niet kunnen groeien, stagnatie is het gevolg en conflicten zullen toenemen”, zei Keane.

Voor jongeren: “Faithlink”

Simon Cooper uit Engeland stelde de interreligieuze jeugdorganisatie “Faithlink” voor, die regelmatig jeugdconferenties organiseert in het Midden Oosten. Volgens deze organisatie is het essentieel dat er steeds meer interreligieuze samenwerking komt, met name ook tussen Joden en Moslims. Zij wil vooral jongeren is staat stellen om andere godsdiensten te leren kennen en over vooroordelen heen te stappen, onder andere door middel van gezamenlijk uitgevoerde service projecten. “Er zijn nog veel conflicten in de wereld die te maken hebben met verschillende etnische en religieuze groeperingen”, aldus Cooper.

Religious Youth Service

Fazida Razak uit Maleisië sprak over haar organisatie “Religious Youth Service”. RYS mobiliseert jongeren met uiteenlopende religieuze en etnische achtergronden en stelt hen in staat, samen actief te zijn in service projecten overal ter wereld. Voorbeelden: het opnieuw opbouwen of renoveren van scholen of slechte wijken en het aanleggen van waterkanalen. Ze nodigde iedereen uit om eens bij een RYS evenement aanwezig te zijn, ervan te leren en het geleerde in eigen land in praktijk te brengen. “Wacht niet af maar neem zelf het initiatief! Maak een plan en organiseer een activiteit in je eigen omgeving!”, zei Razak.

Een vooroordeel overwonnen

Deze ervaring van Fazida Razak ( Moslima ) is mij goed is bijgebleven. Tijdens een RYS service project waar ze de leiding over had, was een van de deelneemsters een Joods meisje die de hele week niet tegen haar sprak. Zij leek heel verlegen maar maakte aan het eind van de week haar excuses omdat ze zich zo afstandelijk had gedragen. Ze zei dat ze het niet kon helpen en het moeilijk vond omdat haar altijd was geleerd dat Moslims slechte mensen zijn die Joden alleen maar pijn willen doen. Het grote doel van RYS is, om dit soort obstakels uit de weg te ruimen.

Ambassadeur voor Vrede

Tijdens een feestelijk diner werden certificaten “Ambassadeur voor Vrede” uitgereikt aan invloedrijke mensen, maar het was ook mogelijk jezelf hiervoor op te geven, wat ik ook heb gedaan. Ik vroeg mij eerst af waarom de drempel zo laag was en waarom je niet meer gepresteerd moet hebben om een dergelijke erkenning waard te zijn. Twee redenen schoten mij te binnen: het helpt een organisatie wanneer invloedrijke mensen meedoen. Maar de andere reden die mij inviel was, dat het niet alleen een erkenning voor je prestaties in het verleden is maar met name ook een aanmoediging voor de toekomst.

Persoonlijk wil ik eraan meedoen omdat het een goede herinnering is, die mij duidelijk maakt wie ik ben en waar ik voor sta. Ik denk dat het voor veel mensen een zeer goed middel kan zijn om hun blik te richten op een betere wereld en op wat hun eigen aandeel daarin is.

Terug naar de homepage

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl