•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

UNOproep tot vruchtbare dialoog tussen de VS en de VN.

"Een goede relatie tussen de VS en de VN is van essentieel belang voor het functioneren van de Verenigde Naties”, zei Dr. Noël Brown, President van “Friends of the United Nations" , in zijn openingstoespraak van het Internationale Symposium over de Verenigde Staten en de Verenigde Naties op 22 oktober 2007, de vooravond van “United Nations Day”. “Indien we willen dat de dialoog tussen de VS en de VN een vruchtbare dialoog wordt, moeten er meer bijeenkomsten komen zoals die van vandaag.” Dit symposium in Washington DC werd mede mogelijk gemaakt door de Universal Peace Federation ( UPF ), Friends of the United Nations, de Washington Times Foundation en United Press International.

Vervolg:

A call for fruitful dialogue between the US and the UN.

Dr. Brown read from UN Secretary-General Ban Ki-moon's remarks prepared for the UN Day since he took office. "The Secretary General observes that "global problems demand global solutions, and going it alone is not a viable option," Dr. Brown reported, noting that the Secretary General's office is reaching out to new constituencies, such as evangelical Christians and business leaders.

"The UN was grounded in the vision of Franklin Roosevelt, and the four fears that he spoke about confronting are the cornerstones of the UN charter," Dr. Brown said. "The core values of the UN are shared by the United States and challenged the assembly of about a hundred people to think about whether the core principles are still being upheld and what it would take to assert US leadership.

Amb. Anwarul Chowdhury from Bangladesh described several areas in which the US and UN have been engaged jointly engaged including peace and security, development, good governance, the role of civil society. He spoke of the need to view peace and security holistically and engage young people in the work of the United Nations and in building a culture of peace.

"The most important role in building a culture of peace is that of the family," he added. As former United Nations Under Secretary General for the Least Developed Countries, Land-Locked Developing Countries and Small Island Developing States, Amb. Chowdhury gave examples of youth in developing countries being involved in UN development projects. In response to a question afterwards about how to transmit a culture of peace to young people, he encouraged young people from industrialized countries to spend time in developing countries and build personal connections with people there.

Moderator Taj Hamad, Secretary General of the World Association of NGOs, quoted US President George W. Bush speaking about the role of civil society: "Government can spend money, but it cannot put hope in our heart or sense of purpose in our life. Often when life is broken it can only be result by another caring, concerned human being, someone whose actions say 'I love, you, I believe in you, I am in your corner.'"

Amb. Feliz A. Aniokoye, deputy permanent representative of Nigeria, reviewed the history of Africa's relationships with the UN. At its founding most of Africa was under colonial powers, and the US supported the UN's decolonization agenda. He expressed appreciation to the US for "doing quite a bit with the UN to support development in Africa," but added that "much more remains to be done." He referred to US concerns about promoting efficiency, openness and transparency in UN operations and expressed the desire to see the US support the inclusion of African representation on the UN Security Council.

Rev. Chung Hwan Kwak, Chairman of Universal Peace Federation, called for a greater understanding of religion and its role in shaping morals, ethics and outlooks. "Religious beliefs and actions affect economics beliefs and actions, political beliefs and actions, and social beliefs and actions," he explained. "Globalization has not eliminated the growing power of religion."

To solve common problems such as disease, poverty and climate change, "both the US and the UN should engage in ongoing dialogue with faith leaders to explore ways in which government and religions can be partners in the effort to solve critical global problems. At the same time, faith leaders need to meet together in dialogue and cooperation. They must go beyond competition and conflict and focus on service and the application of universal spiritual principles."

Hon Earl Hilliard, former member of US Congress from Alabama, called upon the US and UN to cooperate fully, "so that the next 100 years will not be like the last 100 years. Millions of lives were lost to wars and major conflicts. I think the future necessitates cooperation on a scale unimagined." Noting recent natural catastrophes such as tsunamis and hurricanes, he urged not only the United States but other wealthy countries to come together under the auspices of the United Nations to plan how to deal with the crises of the future.

One person in the audience challenged the US administration's choice of a vocal critic of the UN as its Ambassador.

Congressman Hilliard responded, "Men are born and men die, but institutions live on. What the UN does will always be criticized by friends and foes. I think that a large percentage of the people of the Untied States support the work of the United Nations, and I hope that you will see greater cooperation from the US Congress." Former congressman Walter Fauntroy added, "It is critical that we have religious leaders involved. I had a religious leader named Martin Luther King, who appealed to the moral center of this nation and its people. Religious leaders must be headlights and not taillights, thermostats and not thermometers."

H.E. Mr. Yahya A. Mahmassani, Ambassador and permanent Observer of the League of Arab States to the United Nations, referred to rough times in the relationship between the US and UN, such as during the Cold War era. "The issues that the world focuses on are the responsibility of both the US and the UN," he added. "Neither can solve the issues without the other. The UN has 192 members, and thus reflects the problems of 192 nations." He feels hopeful that with the aid of the US, it can transcend these problems.

In conclusion, Dr. Hyun Jin Moon, Chairman of The Washington Times Foundation, noted that the "the UN developed from the US leaders who had a vision of a harmonious world. The inalienable rights to which the US Constitution refers come from our divine origin, God," he said. But in the UN charter there is as yet no such reference. He urged the US to return to its founding principles and the UN to seek a spiritual core for its work.

Terug naar de homepage

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl