•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

De Oprichters van de UPF

FoundersGedurende hun gehele leven, met een missie die al meer dan vijftig jaar duurt, hebben Reverend Sun Myung Moon en zijn vrouw Hak Jan Han Moon zichzelf toegewijd aan het bereiken van vrede. Zij hebben talloze organisaties opgericht wiens belangrijkste doel het bereiken van wereldvrede is.

Deze organisaties zijn o.a. de Professors Wereldvrede Academie, de Vrouwen Federatie voor Wereldvrede, de Jeugd Federatie voor Wereldvrede, de Interreligieuze Federatie voor Wereldvrede, de Wereld Media Associatie, de Internationale Conferentie voor de Eenheid van de Wetenschappen, de Federatie voor Wereldvrede, de “Summit Council” voor Wereldvrede en de Interreligieuze and International Federatie voor Wereldvrede.

De IIFWP heeft reeds vele initiatieven genomen, waaronder het vernieuwen van de VN door het oprichten van een interreligieuze raad binnen de VN voor te stellen die binnen de structuur van de Verenigde Naties moet gaan werken. Deze raad zal de politieke en economische benaderingswijze van de huidige lidstaten aanvullen met een religieuze en ethische kant.

In zijn eigen woorden:
De tijd is gekomen dat politieke wereldleiders en religieuze leiders elkaar wederzijds moeten gaan ondersteunen en gaan samenwerken. Omdat de oorzaak van de menselijke problemen niet slechts van politieke aard is, is het logisch dat alleen politieke en sociale oplossingen niet voldoende zijn. Terwijl de meeste samenlevingen op een politiek manier geregeerd worden, vormt religie meestal de kern van de nationale en culturele identiteit
.

De UPF werd op 12 september 2005 in New York opgericht op een fundering die gedurende meerdere decennia gebouwd is en veel verschillende organisaties en programma’s omvat. Haar werk wordt gepromoot door een wereldwijd netwerk van Ambassadeurs voor Vrede, die op lokaal, regionaal en wereldwijd niveau Vredesraden hebben opgericht.

Lees meer www.reverendsunmyungmoon.org

Reverend Moon

 

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl