•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

UPF - wat anderen over ons zeggen

Latham“Dr. Moon heeft het zich tot taak gemaakt om de mensheid uit te dagen, over de materiële en irrelevante aspecten van het leven heen te stappen en naar een gemeenschappelijke basis te zoeken binnen de geestelijke dimensie. Zijn doel is, dat iedereen naar liefde streeft en samen werkt voor een verenigde wereld, waar alle onrecht rechtgezet wordt.”

Dr. Eva Latham, President, Human Rights Teaching International, Nederland “

Ik zou Dhr. Moon willen bedanken als initiator van dit geweldige, wereldwijde kampioenschap. Het is niet alleen de sport die ons bijeen brengt, we zijn hier op basis van de vrede.”

Guus Hiddink, ex trainer van het Koreaanse elftal, en PSV, over de Peace Cup in Korea 2003 “

Het voorstel van Rev. Moon om de VN te vernieuwen en haar structuur te perfectioneren door een Interreligieuze Raad aan toe te voegen, verdient zorgvuldige aandacht en overweging. Want interreligieuze overeenstemming speelt zonder twijfel een hoofdrol in het voorkomen en beëindigen van conflicten.”

Dr. Victor Andreyevich Tumanov, Rector, Kiev Medical Institute “

“Dr. en mevr. Moon kunnen er trots op zijn dat ze deze boodschap van ware liefde en sterke, vreedzame gezinnen al decennialang verspreiden. Dit is zeer opmerkelijk. Niets verdient meer waardering.”

Rt. Hon. Sir Edward Heath, Prime Minister UK (1970 – 1974)

“Het voorstel van dr. Moon om de VN te vernieuwen en haar structuur te perfectioneren door er een Interreligieuze Raad aan toe te voegen, verdient zorgvuldige aandacht en overweging. Want interreligieuze overeenstemming speelt zonder twijfel een hoofdrol in het voorkomen en beëindigen van conflicten.”

Dr. Victor A. Tumanov, Rector, Kiev Medical Institute

“Het is mij een genoegen u mee te kunnen delen dat ik het voorrecht had om aan de VN Veiligheidsraad een resolutie aan te bieden met betrekking tot dialoog tussen godsdiensten, beschavingen en culturen. Ik zie dit als een van de vruchten van het levenslange werk van dr. Moon en van de Internationale en Interreligieuze Federatie voor wereldvrede ( IIFWP, de voorloper van de UPF, red. ) en als resultaat van het gezamenlijke pionierswerk op de Filippijnen, Iran en vele landen in Europa, Azië en Afrika, Ik ben blij u te kunnen zeggen dat de Algemene Vergadering van de VN onze resolutie, die oproept tot een dialoog tussen de grote religies van de wereld, met algemene stemmen heeft aangenomen.”

Jose de Venecia,Jr, Speaker, Philippine House of Representatives

“Deze boodschap is een opwindend voorbeeld voor onze jongeren en het kan bijdragen aan de verandering van de toekomst van onze regio”         

Sir Peter Tapsell, Speaker, New Zealand, House of Representatives 1993-1996

“At a time when Jews, Christians, Muslims and others were living together in the city of Medina, this Message from the Messenger of Islam must have been a meaningful call for mankind’s edification. To answer this call for coexistence, which is now propagated by the Universal Peace Federation, I have decided to dedicate the rest of my life to this

Dr. A. Abdul Santoe, European Representative, Ahmadiyya Anjuman Isha’at- Lahore, the Netherlands.

“I admire Dr. Moon’s uncompromising attitude and stand against exploitive capitalism, superficial democracy and secular humanism; his unparalleled fight against atheistic communism and his ongoing work to enlighten, inspire and motivate people based on the values of Gods kingdom and his righteousness- these are all giving birth to a new culture which is he is trying with all his remaining strength to make visible in his homeland of Korea as well as all around the world.”

Dr. Emmanuel Bandouvas, Professor of Surgical Oncology, University of Athens, Greece.

“Dr. Moon and the UPF offer a real solution to problems created by repression, enmity and betrayal. They do so not by fear and force but with the spirit of understanding, respect and love. The initiative for creating an opportunity for leaders of different religious groups to work together at the United Nations, is admirable. Although people from different nations and continents worship Him in different ways, they pray for the same things: happiness, health, peace and coexistence“

Dr. Edvardas Rudys, Chief of Department, Institute of Agriculture, Lithuania.

“One of the things that truly impressed me has been the willingness of dr. Moon and the UPF to include Muslims. In a time when Muslims have been labeled the scum of the earth, it has been refreshing to find that there has been a deliberate outreach of dialogue with Muslims, even immediately after the tragic incident of 9/11. Shortly after that tragedy I was invited by the UPF to share in a big conference on Islam and world peace in Jakarta. This was one of many important steps taken around the globe in order to alleviate the stigmatizing of all Muslims on the basis of the acts of a very few.”         

Abdul Wahid Pedersen, imam, General Association of Muslims in Denmark.

“The deep problem is that people use religion wrongly in pursuit of victory and triumph. For this reason dr. Moon’s call for peace through religion is something of great nuance and profundity.”

Abdurrahman Wahid, President of Indonesia, 1999-2001

“We are changing the global conversation about how nations work together beyond the traditional channels.”

Sir James Mancham, Founding President Seychelles, Chair, UPF Presiding Council

“Dr. Moon is a great teacher and unifier of the twentieth and twenty-first centuries. Today the fighting faith, the marching faith and the battle cry of the IIFWP ( predecessor of UPF, red. ) and of similar minded organizations around the world have launched the idea of focusing on the family, freedom, unity and faith under God. This is the formula to bring together the great civilizations and the great cultures of the world. It is the formula and the right time to bring together the great religions and the great peoples of the world."

Jose de Venecia, Jr., Speaker, Philippine House of Representatives

Dr. en Mrs. Moon kunnen trots erop zijn dat ze al jarenlang deze boodschap van ware liefde en vreedzame gezinnen verspreiden. Dit is zeer opmerkelijk. Niets verdient méér waardering.”

Rt. Hon. Sir Edward Heath, Prime Minister UK (1970 – 1974)

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl