•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Vredesinitiatief in Noord Oost Azië - NEAPI

North East Asia Peace Initiative (NEAPI)

Dr Moon and Kim Il Sung"Ik ben naar Noord Korea gereisd met een hart vol ware liefde. Ik ging niet naar het huis van mijn vijand maar naar het huis van mijn broer. Ik ging met het hart en de overtuiging om te vergeven, lief te hebben en eenheid te bewerkstelligen"
Dr. Sun Myung Moon, oprichter van de UPF, na zijn historische ontmoeting met Kim Il Sung

Op het Koreaanse schiereiland zijn twee volken met dezelfde taal en de zelfde historische en culturele achtergrond op tragische wijze verdeeld geraakt tijdens de Koude oorlog tussen de supermachten. Zes decennia later komen de leidende naties van de wereld samen in het Zes Partijen Overleg en proberen een wereldwijd nucleair conflict te voorkomen.

De twee Korea’s zijn verdeeld langs de 38ste breedtegraad, de DMZ ( gedemilitariseerde zone ). Deze grens werd in 1953 gevormd na een wapenstilstand in het conflict tussen Noord en Zuid en is sindsdien de zwaarst bewaakte grensovergang ter wereld. Een vredesakkoord hebben de twee nooit ondertekend en dus zijn beide landen ook na 60 jaar formeel nog steeds in staat van oorlog met elkaar. Twee broedervolken bleven al die tijd verstoken van een reële mogelijkheid tot hereniging.

In 1950, bij het begin van de Koreaanse oorlog, werd dr. Moon als dertigjarige jongeman door VN troepen bevrijd uit het vernietigingskamp in Hung Nam in het huidige Noord Korea, waar hij 2 jaar en 8 maanden dwangarbeid verricht had. Hij vluchtte naar het zuiden en vanaf die tijd heeft hij gewerkt aan het overwinnen van vijandschap en aan de vreedzame hereniging van zijn vaderland door middel van wat genoemd wordt het “Vredesinitiatief Noord Oost Azië”

Korean War victimsBorder

Leidende beginselen.

  1. Ware liefde brengt de mens er toe om te leven voor God en voor anderen.
  2. Vereniging door het overwinnen van barrières door daden van verzoening en samenwerking.

Ontmoetingen

Ontmoetingen van persoon tot persoon: Een week nadat dr. Moon in 1991 naar Noord Korea reisde om Kim Il Sung te ontmoeten werd er een akkoord getekend tussen Seoel en Pjongyang. Pogingen achter de schermen maakten de wereldwijde verslaggeving door CNN mogelijk van de ontmoeting in 1994 van voormalig president Carter ( VS ) en Kim Il Sung, die de eerste nucleaire crisis een halt toe riepen. Toerisme naar Pjongyang kwam op gang in 2002. Vrouwen uit het Zuiden maakten trips naar Noord Korea voor een ontmoeting met vrouwen uit het Noorden , knoopten vriendschapsbanden aan en families werden verenigd.

Humanitaire hulp: Tijdige informatie werd verstrekt over de rampzalige voedseltekorten midden 90er jaren. Na een “fact-finding trip” naar het noorden in 2001, begonnen vrouwen uit het zuiden wereldwijd donaties in te zamelen voor humanitaire hulp die zij persoonlijk in het noorden bezorgden.

Culturele uitwisseling: De in Seoel gestationeerde volksballetgroep "The Little Angels", bestaande uit schoolkinderen, trad in 1998 op in Noord Korea. Daarop trad in 2000 de “Pyongyang Children and Students Performing Arts Troupe” op in Seoel, waarbij de vriendschappen tussen de jonge dansers vernieuwd werden. ( zie foto hieronder). Tijdens het “North South Art Festival for Peace” in het jaar 2000 werden schilderijen van jonge kunstenaars uit Noord en Zuid Korea getoond.

Kinderen uit Noord en Zuid Korea ontmoeten elkaar in Pjongyang.

Een artist impression van de Pjongyang Vredesambassade.Vreedzame hereniging

Onderwijsprogramma’s: Internationale conferenties voor wetenschappers en politieke leiders vergroten het begrip aangaande politieke, economische, nucleaire en humanitaire onderwerpen. In China zijn voor studenten uit het noorden en het zuiden seminars gehouden met als onderwerp de Koreaanse hereniging. Onderwijsprogramma’s in Japan en Korea brengen van elkaar gescheiden Koreaanse burgers samen, die hun wortels zowel in het noorden als in het zuiden hebben.

Rallies voor hereniging: Koreaanse burgers woonachtig in Japan reizen naar Korea om mee te doen aan rallies voor hereniging van het vaderland en om regeringen op te roepen om haast te maken met hun pogingen om een einde te maken aan vijf decennia van scheiding .

Gezamenlijke commerciële initiatieven: automobielfabriek Pyonghwa Motors Inc. (Pyonghwa betekent Vrede) opende haar deuren in de Noord Koreaanse stad Nampo in 2002. Er worden twee automodellen geassembleerd, waardoor werkgelegenheid wordt geschapen voor Noord Koreaanse arbeiders. Ondertussen biedt het gelieerde Botonggang Hotel in Pjongyang plaats aan een groeiend aantal internationale groepen.

WAT ANDEREN ZEGGEN:

“Ik hoop dat deze gebeurtenis kan bijdragen aan het bouwen van de vreedzame brug van hereniging tussen het noorden en het zuiden.”

Huh Hyuk-pil, vice-president van het Kim Hyung-Jim Educational College, Noord Korea

“De Little Angels zijn er op een fantastische manier in geslaagd om de harten te verwarmen van allen die hier aanwezig zijn. Ik hoop dat de harten van de politieke leiders in het noorden en het zuiden op dezelfde manier verwarmd zullen worden.”

Mr. Byung Hwa Cho, voorzitter van de “National Academy of the Arts”, Noord Korea.

“Het was niet moeilijk om ons via dans en zang een in hart te voelen met de burgers in Noord Korea. Indien de politici voor de toekomst van ons verdeelde land zouden werken en hun persoonlijke ambitie opzij zouden zetten, zou de hereniging van Noord en Zuid Korea spoedig een feit zijn.”

Dr. Yoon Sang Won, een Zuid Koreaan op bezoek in het noorden.

“Ik besloot om mij open op te stellen tegenover mijn gids en vrijuit te vertellen. Ik vertelde haar over mijn gezin, mijn werk en mijn dagelijkse beslommeringen. Gaandeweg begon zij zich ook voor mij open te stellen en tegen het einde van de week waren we dikke vriendinnen

Lan Young Moon, voorzitster van de “ Women’s Federation for World Peace”. 

“Wij allen moeten wereldwijd verder werken voor een verenigd Korea. De levens die we verloren bij het beschermen van dit land zijn niet tevergeefs verloren gegaan.”

Veteraan uit de Koreaanse Oorlog die het land bezocht vanuit Puerto Rico

Reports

Are normal relations with North Korea now possible?
United States, Mar 05, 2007

Peace and Stability in Northeast Asia: The Korean Question and the Role of the United States
Japan, Dec 09, 2006

North Korea Turns Attention to Economy
Korea, Dec 07, 2006

Freedom House - Georgetown University Conference on North Korea
United States, Dec 01, 2006

Hope afloat for North Korea Talks
Korea, Nov 21, 2006

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl