•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Ontstaan van het MEPI vredesinitiatief

Het is het najaar van 2002. Uit zeven landen verspreid over de wereld komen mensen naar New York City. Ze komen uit Korea, Japan, de VS, Canada, Engeland, Duitsland en Frankrijk, zonder uitzondering landen die elkaar nauwelijks zestig jaar hiervoor nog bitter bevochten tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Waarom zijn deze mensen hier in de Big Apple, centrum van de financiële wereld, meest tot de verbeelding sprekende metropool van het westelijk halfrond? Veertig dagen lang nemen zij deel aan een campagne in deze miljoenenstad. Het doel is even helder als ambitieus: de oprichting van een religieuze raad binnen de structuur van de Verenigde Naties. Eén miljoen pamfletten worden uitgedeeld aan de burgers van New York City. Pamfletten met urgente boodschappen over het bereiken van wereldvrede, afkomstig van de geestelijke wereld.

Na deze 40 daagse campagne in New York vroeg dr. Moon, grondlegger van de Universal Peace Federation en werker voor wereldvrede van het eerste uur, de deelnemers nog een reis te maken: een pelgrimstocht naar Israel en Palestina. Zij gingen maar zij gingen niet alleen. Behalve deze vertegenwoordigers van zeven landen, voormalige vijanden, sloten 140 religieuze leiders uit de VS, die samen tientallen denominaties vertegenwoordigen, zich bij hen aan. Ook zij gingen op pad om aan deze historische pelgrimstocht voor de vrede deel te nemen. Hieronder volgen enkele van hun getuigenissen.

 Attendees Attendees Attendees

"Dit is een ongelooflijk moment in de geschiedenis, nu vertegenwoordigers van zeven vijandige naties samen deze heilige plek bezoeken en plechtig aan God verklaren dat ze hun vroegere vijandschap en haat uit de Tweede Wereldoorlog willen vergeten; dat zij zich verzoend hebben en nu God oprecht om vergeving vragen voor alle vijandige gevoelens en wrok die zijzelf maar ook hun voorouders gekoesterd hebben; dat zij God bidden dat deze gevoelens hersteld en vergeven kunnen worden."

"Toen we voor de trap van de Koepel van de Rots stonden voelden we de aanwezigheid van God, Jezus en Mohammed en we voelden dat zij geestelijk één zijn. Christenen die naar deze plek komen zullen de aanwezigheid van Jezus voelen, maar zij zullen ook hun hart kunnen openen voor Mohammed. Dit is een heel belangrijk moment, noodzakelijk voor de oprechte verzoening van deze twee grote religieuze bewegingen die door God zijn geschapen".

Alaksa Alaksa Attendees

"Het was een glorieus moment op deze heilige plek (de Al Aksa Moskee), vanwaar Mohammed naar de hemel opsteeg; het is ook de plek waar Abraham zijn zoon offerde en de plek waar zich in Jezus’ tijd de Tempel bevond. Om hier naar toe zo’n belangrijke pelgrimstocht te mogen maken was voor ons een grote zegening van God. Hier samen komen met zo’n grote groep op een dag dat er zich een uur tevoren nog een bloedig conflict afspeelde, was een duidelijk teken dat onze eenheid ongelooflijk sterk, onze band onverwoestbaar en onze vriendschap voor eeuwig is. Mijn broeders en zusters, het Koninkrijk van God komt naar de aarde. De tijd is gekomen om ons te verheffen en te geloven"

Na de lunch bezochten een aantal van de vertegenwoordigers van de zeven landen en de 140 geestelijken van de ACLC – American Clergy Leadership Conference - de Upper Room, waar Jezus met zijn discipelen het Laatste Avondmaal gebruikte.

Reverend Jesse Edwards:

“Deze keer gebeurde er iets in de Bovenzaal dat nog nooit eerder is gebeurd. Toen onze pelgrims baden om Gods zegening en aanwezigheid, in dezelfde zaal waarin Jezus het Laatste Avondmaal nuttigde en in dezelfde zaal waarin de uitstorting van de Heilige Geest plaatsvond na zijn opstanding, gaf God ons een bevestiging. Mensen werden overmand door tranen. Veel vertegenwoordigers van de 7 naties begonnen in tongen te spreken en dit was iets dat velen nog nooit eerder hadden ervaren. Veel dominees van traditionele denominaties en andere geestelijken, die nog nooit in tongen hadden gesproken, werden bevangen door de Heilige Geest”

Een vrouwelijke gids vertelt:

"In de 11 jaar dat ik hier mensen rondleid en begeleid naar de Bovenzaal, heb ik nog nooit zo’n uitstorting van de Heilige Geest meegemaakt. Dit is echt een teken van de Laatste Dagen."

Attendees

Een politieman op straat:

"Je kunt je niet voorstellen wat dit voor ons doet, het feit dat mensen uit zeven landen in Europa, Azië en Amerika hier naar toe komen; dat ze zich niet laten tegenhouden door de angst voor bommen en hier samen met ons staan en verkondigen dat Israël geheeld zal worden. Dit versterkt ons moreel enorm en het geeft ons hoop en kracht om door te gaan, om uit te stijgen boven onze wanhoop."

Een Palestijnse deelnemer uit oost Jeruzalem:

"Ik heb nog nooit zo’n hoop gevoeld dat deze eindeloze strijd beëindigd kan worden. Vooral toen ik zag dat Amerikaanse Indianen vanuit Amerika hier naar toe zijn gekomen. Het feit dat zij hier zijn om ons te helpen, laat zien dat en Vader Moon en deze beweging iets hebben dat het Heilige Land kan genezen"

Leaders Rev Jenkins Attendees  

Reverend dr. Jenkins in een slotverklaring:

“Dr. Moon begreep dat het feit dat Jezus 2000 jaar geleden niet werd verwelkomd, de reden was waardoor de eindeloze strijd tussen Israël en de Palestijnen niet kon worden opgelost. Nu iedereen berouw heeft gehad over deze situatie van 2000 jaar geleden, is het onvermijdelijk dat Palestina, Israël, Ismaël en Isaac zich met elkaar zullen verzoenen, samen zullen wenen en geen oorlog meer zullen voeren. Mijn broers en zusters, dit is de dag van de Heer. Dit is de dag waarover de Koran heeft gesproken, waarover de Thora, de profeten en het Nieuwe Testament hebben gesproken. Dit is de dag waarover is geprofeteerd dat de Messias zou komen”

Attendees

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl