•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Ambassadeurs

 

Wordt ook een Ambassadeur voor Vrede…

Ambassadeurs voor Vrede vormen een wereldwijd netwerk van leiders die de religieuze, raciale en etnische diversiteit van de menselijke familie vertegenwoordigen, evenals alle vakgebieden en richtingen waarin mensen zich bekwaamd hebben. Zij delen duidelijke waarden en beginselen met elkaar en werken toegewijd aan verzoening, het overwinnen van barrières en het opbouwen van een wereld van vrede.

Voor een meer nauwkeurige beschrijving van deze beginselen, ga naar: Five Principles

Het initiatief “Ambassadeurs voor Vrede” maakt onderscheid in drie niveaus van ambassadeurs:

- Ambassadeurs op lokaal niveaus

- Ambassadeurs op nationaal niveau

- Ambassadeurs op internationaal niveau

Daarnaast is onlangs het initiatief genomen om jongeren die een bijzondere interesse en toewijding hebben getoond voor de zaak van de vrede tot "Youth Ambassador for Peace" te benoemen om hen zo in hun streven aan te moedigen.

Ambassadeurs voor Vrede werken op alle niveaus, van gezin- en buurtniveau (locaal) tot het niveau van de samenleving (nationaal) en de wereld (internationaal). Op welk niveau men ook werkt, altijd zijn een dienende houding en het principe van leven voor het welzijn van anderen het uitgangspunt.

Voordelen:

  • Als Ambassadeurs voor Vrede ontvangt u periodiek een nieuwsbrief met daarin nieuws en getuigenissen van de successen en de uitdagingen in het leven van andere Ambassadeurs voor Vrede: een leven van gewetensvol en onverzettelijk werken om harmonieuze gemeenschappen op te bouwen, waar ook ter wereld. De eerste Nederlandse nieuwsbrief is momenteel in voorbereiding en wordt in de loop van maart 2008 verwacht.
  • U zult van tijd tot tijd uitgenodigd worden om deel te nemen aan locale, nationale en internationale educatieve seminars en conferenties.
  • Ambassadeurs voor Vrede krijgen talrijke gelegenheden om te netwerken met andere werkers voor de vrede en kunnen hun eigen vredesinitiatieven verrijken met ideeën en “succes stories” van andere Ambassadeurs.

Online aanmelden in voorbereiding.

Momenteel wordt gewerkt aan een digitaal aanmeldingsformulier waarmee u uzelf maar ook anderen kunt aanmelden voor het ambassadeurschap. Tot die tijd wordt u vriendelijk verzocht ons te mailen of te bellen met het verzoek u een aanmeldingsformulier tot te sturen. Vanzelfsprekend kunt u ons ook altijd mailen/bellen voor meer informatie.

E-mail: info@upf-nederland.nl            Tel: 0346-572989 / Tel 070-3835938.

 

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl