•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

Over dromen die geen bedrog zijn…

“Ga met me mee het land ontdekken, waar het bestaan gelukkig is, mooier dan wij ons kunnen wensen. Nergens gesloten toegangshekken en nergens een gevangenis, vrijheid en feest voor alle mensen”. Deze beginregels uit het lied van Lenny Kuhr uit 1972 komen vandaag weer sterk bovendrijven en ik herinner me, hoe ze me in die tijd als 20 jarige in mijn ziel raakten. Die droom over een nieuwe wereld was en is mij uit het hart gegrepen. Een decennium eerder sprak Martin Luther King jr. over zijn droom. “Ik heb een droom dat mijn vier kinderen op een dag zullen leven in een land waar zij niet beoordeeld zullen worden op hun huidskleur, maar naar de inhoud van hun karakter”.

Vervolg:

“Ik heb een droom dat we op een dag zullen begrijpen dat alle mensen als gelijken geschapen zijn”. En John Lennon zong in zijn onsterfelijke ‘Imagine’ over ‘the world will live as one’. Waar komen al deze dromen vandaan? Wij mensen hebben een sterk verlangen naar een oorspronkelijk thuis dat verloren lijkt te zijn gegaan. Alsof we ons herinneren dat er ooit iets was als een vaderland waar we thuis horen en waar we naar op weg zijn. Die ‘herinnering’ is bij velen van ons weggestopt, maar helemaal weg is hij nooit. Komt er een prikkel die ‘een snaar raakt’ , dan weten we het weer: dan raakt het ons diep van binnen. Wat is het dat we ons lijken te herinneren?

De mens schijnt iets te hebben dat groter, sterker en wezenlijker is dan zijn stoffelijke, eindige lichaam. Sommigen noemen het ‘geest’, anderen ‘astraal lichaam’, ‘innerlijk zelf’ of weer anders. Feit is dat velen van ons aanvoelen dat er meer is dan wat we kunnen zien en aanraken. Feit is ook dat we via dit innerlijke deel van onszelf verbonden zijn met een wereld die boven ons uitstijgt en boven tijd en ruimte uitgaat. Wat is die onbekende wereld waar onze idealen hun oorsprong hebben? Is het God?

Hoe het ook zij, laten we elkaar sterken in het verlangen naar die wereld: zij is harmonieuzer, zuiverder en liefdevoller dan de wereld om ons heen. Lenny Kuhr zong over de droom die we koesteren in ons hart: diep van binnen hopen en weten we dat zij uitkomt. Martin Luther King en John Lennon deelden dezelfde droom.

De UPF wil u als lezer aanmoedigen te blijven dromen! Het is een waarachtige en kostbare droom, misschien wel het kostbaarste wat we hebben. Maar als we werkelijk in die droom geloven blijven we niet stil zitten, maar werken we samen om hem te laten uitkomen!

Bert Janssen, hoofdredacteur UPF Actueel

Dit is de tekst van het redactioneel artikel in ‘UPF Actueel’ , Nieuwsbrief van de Universal Peace Federation – Nederlandse afdeling – uitgave ‘Herfst-Najaar 2009’. De Nieuwsbrief verschijnt 1x per kwartaal. Voor de digitale versie KLIK HIER Indien u de Nieuwsbrief voortaan per post wilt ontvangen, kunt u dit per mail opgeven via info@upf-nederland.nl

Terug naar de homepage  

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl