•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

Betrokkenheid: leven voor een hoger doel

‘Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij zowel lijden als voorspoed van de mensheid’. De Universal Peace Federation kan zich volledig vinden in deze woorden van ds. Martin Luther King Jr.‘Leven voor een groter geheel’ is een van de belangrijkste uitgangspunten die de UPF in praktijk wil brengen. Als individu zorgen we voor ons gezin; als gezinsleden willen we verantwoordelijk zijn voor onze gemeenschap of groep en als Nederlanders trekken we ons het lot van de wereld aan. Als katholieken hopen we dat we samen met protestanten en Boeddhisten blijvende wereldvrede bereiken en als Moslims bidden we niet dat onze religie over enige tijd de enige godsdienst op aarde is.

Vervolg:

In plaats daarvan bidden we dat wijzelf ieder dag een betere Moslim kunnen worden en dat mijn buurman (een christen) morgen een betere gelovige en een beter mens mag zijn dan vandaag; net zoals we dat voor onszelf wensen.

Beperkt zijn we allemaal en dat is onze realiteit. Betrokken kunnen we allemaal worden en dat is onze kans. Het is de kans om boven ons eigen zelf met haar beperkte gezichtsveld uit te stijgen en ons hart te verruimen. Dit alles kost niets en het kan ons alles opleveren wat we maar wensen. Toen Martin Luther King jr. sprak over ‘beginnen te leven ‘, bevond hij zich niet op een kerkhof. Wel wilde hij dat de mensen van vlees en bloed die zijn gehoor vormden een nieuwe stap in hun leven zouden zetten. Hij wenste dat zij hun harten zouden openen en betrokken zouden worden bij hun buren, hun stadgenoten, de menselijke familie. Hij bad dat hun hart zich zou vullen met passie om te dienen en te geven. En hij wist dat allen die deze weg inslaan, de weg van dienen uit betrokkenheid, tot nieuw innerlijk leven komen.

Juist deze periode van wereldwijde financiële en economische crisis biedt de mogelijkheid voor een herbezinning. Wat is werkelijk waardevol, goed en echt? Nu veel vermeende zekerheden wankelen, is het goed om ons af te vragen of we in ons leven tot nu toe werkelijk het belangrijkste hebben nagestreefd.

De UPF blijft doorgaan, wereldwijd te bouwen aan partnerschappen voor het goede en banden van betrokkenheid en service. Zo wil zij bijdragen aan een cultuur van vrede. Zij wil de universele familie helpen opbouwen, waarin mensen zich met passie bekommeren om anderen en dit ook tot uitdrukking laten komen via ‘a million acts of kindness and service’.

Dit is de tekst van het redactioneel artikel in ‘UPF Actueel’ , Nieuwsbrief van de Universal Peace Federation – Nederlandse afdeling – uitgave ‘Zomer 2009’. De Nieuwsbrief verschijnt 1x per kwartaal. Voor de digitale versie klik hier. Indien u de Nieuwsbrief voortaan per post wilt ontvangen, kunt u dit per mail opgeven via info@upf-nederland.nl

Terug naar de homepage  

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl