•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Peace RoadPeace Road World Tour

Van harte nodigen wij u uit voor een evenement in het kader van de “Peace Road World Tour”, die ook deze zomer weer wereldwijd wordt gehouden. Via bijeenkomsten, fietsrally’s en voettochten wordt aandacht gevraagd voor de vredesinitiatieven van dr. Sun Myung Moon, wiens heengaan 4 jaar geleden, wordt herdacht in de maand augustus

 

De boodschap van dr. Moon en zijn beweging is dat Gods Vredesrijk zeker verwezenlijkt zal worden als mensen hun onderlinge afhankelijkheid van elkaar beseffen, zich richten naar de Universele Waarden van de Schepper en zich met elkaar verbinden via de Kracht van Ware Liefde. Indien wij onder Zijn Begeleiding onze verantwoordelijkheid vervullen, kan God Zijn bescherming en invloed uitoefenen. Zo wordt het mogelijk om grenzen van ras, natie en cultuur te overwinnen.

 

Beginnend bij de eenwording tussen geest en lichaam van het individu, tussen leden van de familie (gezin en uitgebreide familie) en zo verder naar het niveau van natie en wereld, ontstaat uiteindelijk de wereld van “De Mensheid als één Familie onder God.” Deze visie wordt steeds meer een lichtbaken in een wereld vol met geweld, die aangeeft dat Vrede en Vooruitgang niet gebaseerd kan worden op agressie en op zichzelf gericht handelen.

 

Met behulp van de Schepper kan de mens het kwaad in zichzelf en in zijn omgeving uiteindelijk overwinnen. Dan is hij of zij in staat om werkelijk te leven voor het welzijn van de ander en de samenleving.

In zijn leven vol opoffering is Vader Moon een ongeëvenaarde bron van geestelijke wijsheid geworden die mensen van allerlei overtuigingen en achtergronden inspireert en de weg toont tot samenwerking voor Wereldvrede.

Dit gebeurt o.a. via geestelijke educatie, interlevensbeschouwelijke uitwisselingen, bijzondere ceremonieën (waaronder de Zegening van het Huwelijk), maar ook via projecten als het International Peace Road Project (een wereldwijd wegennet in een vrije zone, gekoppeld aan economische ontwikkeling voor gedeelde welvaart), de opzet van beschermde vredeszones in conflictgebieden die model worden van vreedzaam samenleven en het voorstel om van de gedemilitariseerde zone in Korea een vredespark te maken en in Korea een 5de VN afdeling te vestigen.

De VerenigingsBeweging van dr. Moon doet een sterke oproep aan naties om meer te investeren in vredesprojecten die het welzijn van de gehele mensheid bevorderen dan in wapens.

 

Contactgegevens:

wakoetsier@upcmail.nl tel. 020 6957440 M 06 339 13 844;

elfiverstraeten@gmail.com tel. 0346 572989;

masalaris@live.nl tel. 070 3835938 M 0655171320;

www.wfwp-europe.org / www.wfwp.org / www.upf.org / www.upf-nederland.nl

Upcoming activities in Utrecht:

August 25, Dr. Marcel de Haas will speak about NATO and Russia; October 20 (topic and speaker not yet known) and December 15, Martin Witteveen (International Justice Mission) about Human Rights. Additionally expected: Celebration of the International Day of Peace on or near September 21.

 

 

Terug naar de homepage  

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl