•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

 

Road to Peace NL

Uitnodiging om deel te nemen aan Peace Road 2015, een mars voor de vrede door Den Haag

VredespaleisPeace Road 2015 World Tour

Van harte nodigen wij u uit voor een bijeenkomst in het kader van de “Peace Road 2015 World Tour”, die  wereldwijd wordt gehouden in de zomer van dit jaar en in Nederland op zaterdag 4 juli.  Via bijeenkomsten, fietsrally’s en voettochten wordt aandacht gevraagd voor de vredesinitiatieven van dr. Sun Myung Moon, wiens heengaan 3 jaar geleden wordt herdacht op 30 augustus as.

De boodschap van dr. Moon is dat Gods Vredesrijk verwezenlijkt zal worden als mensen hun onderlinge afhankelijkheid van elkaar beseffen, zich richten op de Universele Waarden van de Schepper en zich met elkaar verbinden via de Kracht van Ware Liefde, waarbij grenzen van ras, natie en cultuur geen barrière meer zullen vormen.  Beginnend bij de eenwording tussen geest en lichaam van het individu, tussen leden van het gezin (ouders – kinderen / broers en zusters) en zo verder naar het nivau van natie en wereld ontstaat de wereld van “De Mensheid als één Familie onder God.”

 

Met behulp van de Schepper kan de mens het kwaad in zichzelf en in zijn omgeving overwinnen. Dan is hij of zij in staat om werkelijk te leven voor welzijn van de ander en de samenleving. In zijn leven vol opoffering is Vader Moon een ongeëvenaarde bron van geestelijke wijsheid geworden die mensen van allerlei overtuigingen en achtergronden inspireert en de weg toont tot samenwerking voor Wereldvrede. Dit gebeurt via geestelijk onderwijs, maar ook via projecten als de International Highway (een wereldwijd wegennet),  de opzet van beschermde vredeszones in conflictgebieden die model worden van vreedzaam samenleven en het voorstel om van de gedemilitariseerde zone in Korea een vredespark te maken. 

In Nederland houden wij de Peace Tour 2015 bijeenkomst op zaterdag 4 juli as. in het hierboven genoemd Soefi Centrum met als thema: “Renewal of the Road to Peace for Europe and the World”. Hoewel de Europese Unie nog niet zo lang geleden de Nobelprijs voor Vrede mocht ontvangen, is het voortduren van vrede in Europa geen vanzelfsprekende zaak als we kijken naar opkomend nationalisme, Russische agressie, zich uitbreidende criminele en terroristische netwerken, mogelijke dominantie van China, afname van de invloed van de VS rondom Europa en verminderde bezieling voor de EU.

Met deze bijeenkomst willen wij een bijdrage leveren om de Weg naar Vrede in Europa nieuw leven in te blazen en Europa aanmoedigen om zich meer in te zetten voor vrede in de wereld.

 

Het programma is als volgt:

 

11.30 Ontvangst met koffie en thee

12.00 Voorbereiding op de Vredesmars met diverse sprekers, die het initiatief toelichten

12.45 Lunch

13.45 Vredesmars langs diverse belangrijke locaties in Den Haag.  Voor hen die niet aan de mars deelnemen, is er een alternatief programma in het Soefi Centrum

17.00 manifestatie bij het Vredespaleis

17.30 Feestelijke afronding met aansluitend diner in het Soefi Centrum

               

 

Graag heten wij u van harte welkom en danken wij u bij voorbaat voor uw aandacht voor het belangrijke vraagstuk van vrede. Voor nadere inlichtingen en aanmelding kunt u zich wenden tot onderstaand adres.

 

Met vriendelijke groet,

 

Contact gegevens:

Email - masalaris@live.nl

Tel: 070-3835938

M: 06 55171 320

 

Met vriendelijke groet,

Drs. W.A. Koetsier, Secretaris UPF NL

 Tel. 020 6957440 / 06 33913844

 

 

Terug naar de homepage  

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl