•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

United NationsInternationale dag van het gezin wordt 15 mei gevierd.

Van harte nodigen wij u uit voor de viering van de Internationale Dag van de Gezinnen. Deze dag wordt jaarlijks op 15 mei gehouden. Wij vieren deze dag dit jaar op 17 mei in het dialoogcentrum, Argonautenstraat 1hs, te Amsterdam van 14:30 tot 17:30 uur. In 2015 staat de dag in het teken van het bevorderen van gelijkheid tussen mannen en vrouwen en rechten van kinderen binnenin de gezinnen. Verder wordt aandacht besteed aan het voorkomen van geweld in gezinnen door goede wetgeving en programma’s voor bemiddeling. Graag willen UPF en VFW deze belangrijke zaken voor vooruitgang en rechtvaardigheid in onze wereld ondersteunen. 

 

Onze sprekers van vanmiddag zullen op deze bijeenkomst vanuit verschillende invalshoeken nader ingaan op aspecten van bovengenoemd thema. De bijeenkomst dient tevens om de idealen van de Verenigde Naties krachtig te ondersteunen in het licht van de visie van “De Mensheid als één Familie onder God.”

 

 

Het programma is als volgt:

Welkomstwoord

Boodschap van Ban Ki Moon, VN Secretaris Generaal

 

Sprekers over het thema:

 

Mevrouw Joanne Seldenrath

Secretaresse van de Unie van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging en hoofdredacteur van het blad van de Oecumenische Vrouwensynode.

De heer Abdullah Haselhoef

Abdullah Haselhoef is geestelijk verzorger en vertegenwoordiger van het Islamitische geloof. Na de aanslagen van 11 september 2001 op het World Trade Center in New York kreeg hij landelijke bekendheid als officieuze woordvoerder van Moslims in Nederland. Zijn bijdrage wist de gemoederen te sussen en werd zeer gewaardeerd door de toenmalige premier Kok.

Drs. Wim Koetsier

Wim Koetsier is afgestudeerd als socioloog in Leiden en al lange tijd werkzaam voor de Unification Movement in Nederland. Thans is hij secretaris van de UPF in Nederland. 

Gelegenheid tot discussie en aansluitend informeel samenzijn 

Graag heten wij u van harte welkom

 

Met vriendelijke groet,

  

Wim Koetsier, UPF NL

 

Contactgegevens:

email – masalaris@live.nl  

Tel 070-3835938

Mobiel 06-55171320

 

 

 

Terug naar de homepage  

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl