•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

Jeroom HendricksRussia and the European Union: A relationship beyond repair?

Op maandag 2 februari vindt er een informatieve bijeenkomst plaats op de universiteit van Den Haag over het thema Rusland en de Europese Unie. Deze bijeenkomst is georganiseerd door professor de Zwaan en wordt van harte ondersteund door de UPF. De meeting vindt plaats in de OV hall 3.37 van de Haagse universiteit, Johanna Westerdijkplein 75 in den Haag en begint om 16.00 uur.

Lees verder..

Russia and the European Union: A relationship beyond repair?

Russia and European UnionAlmost for the first time ever the European Union has agreed on a common Russia strategy: sanctions. This presentation discusses the current troubled relationship between Russia and Europe. It uncovers the essentials of this relationship. What makes the relationship between Russia and Europe so special? What are the real antagonisms? And how to proceed from the current situation? Will these two deeply different 'powers' ever agree on a common strategy towards stability and security in Europe?

Speaker is André Gerrits, Professor of Russian History and Politics at University Leiden

André Gerrits is Professor of Russian History and Politics, and the Chair of the MA International Relations (European Union Studies / International Studies) and the BA International Studies, The Hague. Previously, he held the Jean Monnet Chair in European Studies at the University of Amsterdam and was Senior Research Fellow at the Netherlands Institute of International Studies Clingendael. In 2011 he was a visiting scholar at the Center for European and Mediterranean Studies at New York University.

He studied History and Russian Studies at the Free University of Amsterdam and the University of Amsterdam. His main fields of interest are international relations, Russian modern history, contemporary Russian and Eurasian politics, and EU external relations. He has published many articles, edited several collections, and wrote various books on these and related topics. He conducted several research projects financed and / or commissioned by the Netherlands Research Council (NWO), the Netherlands Ministry of Foreign Affairs, and the European Commission.

 

Information:

Prof Dr Jaap W. de Zwaan

Lector European Integration

J.W.deZwaan@hhs.nl

 

Mirjam Schoenmaeckers,

Secretariat CLO

M.Schoenmaeckers@hhs.nl

 

Terug naar de homepage  

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl