•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

Seiko LeeConcerten door de beroemde sopraan Seiko Lee in Den Haag en Alkmaar

Van harte nodigen wij u uit voor een aantal prachtige culturele avonden met de beroemde Japanse sopraan Seiko Lee. In het kader van haar Europa tour treedt zij woensdag 18 Juni 's op in de Christus Triumfatorkerk te Den Haag en op vrijdag 20 juni in pianogalerij in Alkmaar. Het gaat hier om een benefietconcerten. De opbrengst van het optreden op 18 juni is bestemd voor een Noord-Koreaans Kinderziekenhuis en de opbrengst van 20 juni is bestemd voor het rolstoelproject.

Ook op deze websites www.irff-uk.org en www.seiko-lee-project.info treft u nadere informatie aan.

 

Seiko Lee woont in New York en is sinds 1996 als soliste verbonden met het "New York City Symphony Orchestra". Mevrouw Lee heeft concerten gegeven in het Lincoln Center en het Madison Square Garden Stadion in New York. Verder heeft zij opgetreden in bekende concertzalen in o.a Japan, Zuid- en Noord-Korea, Brazilië, Paraguay, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland.

Bij de Verenigde Naties, in Japan, Nepal, Noord Korea en Israël heeft zij concerten gegeven in het kader van haar passie om bij te dragen aan goede doelen. Het gaat hierbij om fondsen te werven voor bijvoorbeeld ziekte- en armoedebestrijding, bouwen van scholen in Afrika en voor de wederopbouw in het gebied van Japan, dat door de Tsunami werd getroffen. Voor goede doelen en het bevorderen van wereldvrede heeft zij "Seiko Lee Projects N.P.O. "opgericht.

Vorig jaar had zij een zeer succesvol optreden in Nederland te Bergen aan Zee (Landgoed Huize Glory) in het kader van haar Europese tour in 2013. Dit jaar is zij opnieuw naar Europa gekomen, waarbij zij optreedt in Oostenrijk, Duitsland en Nederland.

 

Graag willen wij u van harte uitnodigen voor deze benefietconcerten.

 

Informatie voor het eerste concert op 18 juni ( voor poster met infomatie klik hier)

Aanvang is 8 uur 's avonds in de Christus Triomfatorkerk

Juliana van Stolberglaan 154 te Den Haag.

Bereikbaar via tram 2 & 6 en bus 23 & 24, vlakbij Centraal Station

Kaartjes kosten € 10 en parkeren is gratis

Reserveren is mogelijk via upf@kpnplanet.nl

Telefonisch bij mevrouw Salaris T 070 3835938 / M 06 55171320.

 

Informatie voor het tweede concert op 20 juni ( voor poster met infomatie klik hier )

Aanvang is 8 uur 's avonds in de Pianogalerij

Marterkoog, 1822 BK te Alkmaar.

Kaartjes kosten € 12,50. Het gezinstarief is € 30. Kinderen tot 18 jaar € 5.

Reserveren is mogelijk via info@pianogallery.nl

Telefonisch via 072 5616161

 

Met vriendelijke groet,

Drs. W.A. Koetsier, Secretaris UPF NL

Tel. 020 6957440 / 06 33913844

 

 

Terug naar de homepage  

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl