•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Day of Peace

Viering VN Internationale Dag van de Vrede: Education for Peace

Dag van Vrede

Impressies van een bijzondere avond

 

Drs. Caecilia J. van Peski ( www.vanpeskiconsult.org/ ) is een onafhankelijk diplomaat met zeer omvangrijke internationale ervaring en een grote verscheidenheid aan bekwaamheden. Met haar kwaliteiten wil zij vooral helpen vormgeven aan waarden als gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en compassie in veranderingsprocessen bij mensen en gemeenschappen op weg naar een betere wereld. Op deze avond belichte zij het hoofdthema : Educatie voor Vrede. Hierbij enkele delen van haar presentatie:

Het wereldbeeld dat mensen hebben is van grote invloed op het bereiken van wereldvrede. Als je kinderen vraagt wat is je wereld dan noemen ze eerst hun huis, dan de wereld en pas daarna het land waar ze wonen. Als je de Koreaanse wereldkaart bekijkt, dan zie je de Indische oceaan in het midden.

Het is heel belangrijk dat we gestructureerd werken aan het bereiken van vrede (Jan Tinbergen). Kofi Anan drukte dit uit door te zeggen dat we moeten werken aan de architectuur van Vrede in de geest van de mens. Ban Ki Moon zei onlangs: We do not have a planet B. De wereld lijkt groot maar is in feite heel klein. We moeten dit doen slagen.

Sprekers op de Dag van de Vrede

Prof. Dr. Mr. Dries van Agt, drs. Caecilia Van Peski en Dr. Wim van Eekelen tijdens de Dag van de Vrede in Den Haag

De VN is niet populair maar is heel fundamenteel voor het bereiken van Vrede. Vooral vredeseducatie in al zijn facetten speelt een heel belangrijke rol. We moeten door deze educatie een positieve verandering in een onrechtvaardige wereld bewerkstelligen. We moeten kinderen de instrumenten geven om in een wereld van onverschilligheid hoop te hebben om dingen te kunnen veranderen.

Mevr SchefferMevrouw Scheffer is voorzitter van de Nederlandse Vrouwen Raad. In haar loopbaan heeft zij functies in het onderwijs gecombineerd met die in de politiek voor het CDA. Zorgen dat vrouwen een stem krijgen in het maken van beleid, vrouwenrechten, duurzame ontwikkeling en een goede leefomgeving staan hoog op de agenda van de NVR ( www.nederlandsevrouwenraad.nl/)

Ook zij sprak over vredeseducatie. Enkele delen van haar presentatie:

Vrouwen hebben heel veel talenten en onder het motto 'Uw Talent gaat niet met Pensioen' is een succesvol project gestart om vrouwen actief te maken onder andere met beleidsbeïnvloeding en maatschappelijke participatie.

Er worden veel bijeenkomsten in het land gehouden om bijvoorbeeld huiselijk geweld bespreekbaar te maken. Ook zetten zij zich in voor duurzame ontwikkeling. Zij mogen ook een vertegenwoordiger aanwijzen van de vrouwenraad die mag spreken op de Algemene Vergadering Verenigde Naties. Daarvoor hebben ze Caecilia J. van Peski gekozen.

De rol van vrouwen bij vredeseducatie is een heel belangrijke rol vooral in conflictgebieden. Vrede gebeurt niet vanzelf. Vredeseducatie is een belangrijke voorwaarde. Geweld huist in de haat en deze huist onderhuids. Geweld is niet uit te roeien met geweld. Alleen met liefde is geweld uit te roeien. Hiervoor moeten we de krachten bundelen.

Dhr. J.H.M. (Hans) Campman, voorzitter van de familie federatie voor Wereldvrede gaf vervolgens een uiteenzetting over de Filosofie van Vred. Hier enkele hoogtepunten van zijn presentatie:

Vader Moon heeft een enorme passie en urgentie gevoeld voor het bereiken van Vrede. Hij is iemand die God weer in het centrum plaatst. Zelfs in China is dit onderwezen. Alle godsdiensten onderschrijven deze beginselen en het concept van God.

We proberen altijd dingen van de buitenkant op te lossen. De prioriteit ligt echter in de innerlijke dimensie van de mens. De geest wil goed worden anders is er geen geluk. De oplossing ligt in de geestelijke dimensie. Dat is ook het doel van het leven. Het is geestelijke groei. Groeien in liefde. Je hart te ontwikkelen is de kern. Hoe doe je dat. Onder andere door goed te doen. Goede daden van het lichaam voeden de geest. Als mens moet je een worden met God in de Liefde.

Over de drie levens van de mens. Alle godsdiensten leggen uit dat er een leven na de dood is. Dit onderwijs in al zijn eenvoud is heel belangrijk. De geestelijke wereld is ook een reële wereld. Het is belangrijk dat we deze geestelijk dimensie leren kennen. Dit kan mensen doen besluiten om moreel goed te leven. We moeten leven voor het welzijn van anderen. Dit zeggen ook alle godsdiensten.

Het leven voor de ander zien we als wet terug in heel de natuur. Het paar systeem zien we overal. Het principe van vooruitgang is leven voor de ander. Er is altijd een doel, een actie en een resultaat. Het hogere doel is geworteld in God. Beweging is er als er twee polen zijn. Het resultaat is vreugde. Ook de geest leeft voor het lichaam en het lichaam voor de geest. God is het ultieme centrum en is de bron van de hoogste idealen en de diepste waarden. Daarom kunnen en moeten godsdiensten samenwerken

 

Dr. Willem van Eekelen (o.a. ex Minister van Defensie en secretaris-generaal van de West Europese Unie) sprak over de essentiele vrijheden van de mens. Hier enkele delen van zijn toespraak:

Er zijn 4 essentiele vrijheden van de mens, de vrijheid om te leven, te leven zonder armoede en angst, de vrijheid van spreken. We moeten begrijpen dat iedere paar seconden ook terwijl we hier spreken er een kind sterft.

Vrede is heel hard werken. De VN is een voortdurende onderhandeling. De samenstelling van de VN daar kun je al over discuteren.

Door Kofi Ahnan werd het idee van absolute soevereiniteit doorbroken. Regeringen moeten worden verantwoordelijk worden gehouden over hoe ze hun mensen behandelen.

Hij is twee keer mee geweest naar een MEPI conferentie en de UPF heeft dit heel goed opgezet omdat de deelnemers een heel goed beeld konden krijgen van de situatie, belicht van 2 kanten. Zijn eigen opinie is hierdoor wel veranderd. Ik had eerst grote bewondering voor Israel. Maar daarna ben ik toch wel van gedachten veranderd. Ik denk dat Israel wel een grote kans heeft laten lopen voor vrede met de Palestijnen. Ik denk dat dit wel enigszins verklaard kan worden door hun drang naar zelfbehoud. Maar dat wil niet zeggen dat ze geen vrede hadden kunnen sluiten met de Palestijnen in hun eigen land. Ook is hun nederzettingen beleid niet legitiem.

Vroeger werden oorlogen uitgevochten tussen landen. Nu woeden er oorlogen tussen mensen in landen. Dit maakt het veel moeilijker om in te grijpen.

Four Freedoms zijn terug te brengen tot een woord en dat is Respect. Dat is van het grootste belang. In de ontmoetingen met de UPF is dat altijd heel duidelijk naar voren gekomen en daar ben ik heel dankbaar voor.

 

Dhr. Abdullah Haselhoef (Islamitisch Hulpverlener) heeft viermaal deelgenomen aan een MEPI conferentie en deelde met ons o.a. het volgende:

Dhr. HasselhoefVaak zijn de echte oplossingen wel voorhanden maar zoeken we ze niet omdat ze te moeilijk zijn. Echte vrede kan niet beginnen zonder dat je jezelf ook onderwijst. Als het gaat over invloed en vrede te brengen dan is het heel belangrijk dat je jezelf kent. Als de mensen van de verschillende religies niet met elkaar praten dan komt er geen vrede.

Vaak worden oorlogen toegeschreven aan religies maar dit klopt niet. Iemand is meer dan de religie die hij gelooft. Vaak worden mensen in hokjes geplaatst. De kolonisatie van Amerika bijvoorbeeld kostte 100 miljoen mensen. De revolutie in Taipeng kostte vele mlijoenen mensenlevens. Dit waren geen oorlogen die gevoerd werden in de naam van religie

God gaf de opdracht aan Adam om voor God te buigen. God gaf de opdracht aan Iblis om voor Adam te buigen. Maar Iblis wilde dit niet omdat hij dacht dat hij beter was. Dat is eigenlijk de enige echte oorzaak van conflicten. Mensen denken dat ze beter zijn. Ik wil gelijk hebben want ik ben beter dan jij.

Misvatting: Alle Palestijnen zijn moslim. Nee 20% is christen. God wil dat wij de vrijheid hebben om te kiezen om te geloven of niet. Niemand is beter dan iemand anders. Als je al verschil wil maken dan moet het de persoon zijn die voor de ander leeft. In de Islamitische cultuur is respect voor de minderheid heel belangrijk. Dus we moeten niet in stereotypisch denken. Een van de redenen dat er geen vrede is omdat Palestijnse ouders niet zoveel van Israëlische kinderen houden als van Palestijnse kinderen en vice versa.

Over de kolonisatie van Amerika.... De Europeanen dachten dat ze het land konden kopen. Indiaanse antwoord op het kopen van hun land: Dit land is niet te koop want het behoort niet aan ons toe, noch aan jullie. Een land is een land en de mensen die daar wonen hebben daar recht op.

Prof. Dr. Mr. Dries van Agt (voormalig Premier der Nederlanden) deelde met ons zijn inzichten over Israel en Palestina.

Van AgtIs het goed om nu te praten over Israel en Palestina nu met de situatie in Syrie? De situatie bestaat al 65 jaar. Er zijn nu eindelijk weer vredesbesprekingen aan de gang. Maar kunnen we hopen op een goede afloop. Eigenlijk niet. Israel wil niet stoppen met het bouwen van nederzettingen. Dat betekent dat de wil om te slagen er bij Israel niet is.

Uit de partijprogramma's blijkt al dat maar heel weinig parlementsleden voor een 2 staten oplossing zijn. De onderhandelingen gaan over 20% van het oorspronkelijke land Palestina. De VN heeft al in 1967 verzocht Israel verzocht zich uit deze 20% terug te trekken. Welke concessies kunnen de Palestijnen nog doen als alles al is afgenomen?

Er zijn natuurlijk nog wel wensen. Er zijn heel veel P verdreven in 1967. Het is een hartewens van elke P om een zekere hoeveelheid Palestijnen terug te laten keren naar hun eigen land. Israels standpunt is dat dit niet mag.

Zonder het teruggeven van Oost Jeruzalem kan er geen oplossing komen, maar Israel staat dit niet toe. Ook willen de Palestijnen dat de nederzettingen gaan verdwijnen. In 1988 heeft de PLO Israel al erkend. Israel erkent echter niet Palestina. Nu wil Israel dat de Palestijnen Israel erkennen als joodse staat. Dat zou betekenen dat de Palestijnen in Israel (1,2M) hun situatie zou verslechteren.

Natuurlijk is er de holocaust geweest maar de schuld daarvan ligt niet bij de Palestijnen. Is het zo dat doordat wat wij (Europa) hebben misdaan dat daardoor de staat Israel alles wordt toegestaan. Natuurlijk is Israel bedreigd, maar door die oorlog heeft Israel wel veel grotere gebieden gepakt. Israel is niet langer bedreigd en heeft veel kernwapens.

Gaza. Veel mensen denken dat dit een gebied is waar terroristen wonen. Er worden 5 maal meer mensen gedood door Israëli's als omgekeerd. Er zijn rapporten die vertellen dat bijna 95% van alle grondwater in de Gaza is vervuild. Hier wonen 1,6 M mensen. Die mensen hebben water nodig. Hier is een ongelooflijke ramp in de maak.

Natuurlijk is het stom dat de Palestijnen raketten afvuren maar het wordt wel begrijpelijk. Desmond Tutu zei dat hij zag dat de manier waarop de Israelisch de Palestijnen onderdrukken doet denken aan apartheid.

Terug naar de homepage  

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl