•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Day of the Family

Viering VN Dag van het Gezin Thema: Advancing Social Integration and Intergenerational Solidarity

 

Van harte nodigen wij u uit voor de viering van de VN Dag voor het Gezin. Het thema van dit jaar gaat over sociale integratie en solidariteit tussen de generaties. Graag willen UPF en VFW dit belangrijke thema voor de sociale samenhang in onze maatschappij ondersteunen.

 

Mensen uit verschillende religieuze achtergronden zullen op deze bijeenkomst een korte toespraak geven. De bijeenkomst dient tevens om de idealen van de Verenigde Naties krachtig te ondersteunen in het licht van de visie van “De Mensheid als één Familie onder God.”

 

Sprekers zijn o.a. Jhr. Jean-Marie Bosch van Drakestein, die het thema belicht vanuit zijn betrokkenheid bij de rooms-katholieke kerk. Prof. dr. Ronki Ram (India and South Asia Studies in Leiden) belicht het onderwerp vanuit een Aziatisch perspectief. De heer Hans Campman verbindt het thema met de universele waarden, die terug te vinden zijn in de wereldgodsdiensten. Dhr. Abdullah Haselhoef , Islamitisch hulpverlener, zal vanuit zijn achtergrond invulling geven aan deze VN dag. Dhr. Dhajan Singh, vice voorzitter St. Siri Guru Singh Sabha, zal het thema toelichten vanuit het Sikhisme en Mw. Georgine Bendt, pastoraal werker bij de Evangelische Broedergemeente, vanuit haar protestante achtergrond. Het programma wordt omlijst door muziek van Carlos Figueroa.

 

Uw komst stellen wij zeer op prijs. Teneinde iedereen goed te kunnen verzorgen, verzoeken wij u vriendelijk uw komst even te melden bij mevrouw Rita Salaris-Lichtenberg.

Email: masalaris@live.nl

Telefoon 070 -3835938

Mobile telefoon 06 -55171320

 

Adres:                                                   

Christus Triumfatorkerk:

Juliana van Stolberglaan 154,

2595 CL Den Haag, Zaterdag 11 mei 2013, 14 tot 17 uur

Aanwijzing voor vervoer:

Tram 2 & 6, bus 23 & 24, vlakbij Centraal Station
Parkeren gratis vanaf 14 uur

 

Met vriendelijke groet,

Drs. W.A. Koetsier, Secretaris UPF NL

Tel. 020 6957440 / 06 33913844

 

Terug naar de homepage  

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl