•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

URIUnited Religions Initiative viert 10 jarig bestaan in Nederland

United Religions Initiative (URI) is een wereldwijd network in meer dan 80 landen en heeft als doel het stimuleren van duurzame interreligieuze samenwerking, het beëindigen van religieus gemotiveerd geweld en het realiseren van culturen van vrede, gerechtigheid en heelwording voor de Aarde en alle levende wezens. Op 26, 27 en 28 april en op 5 mei wordt dit met een uitgebreid programma gevierd.

Vervolg:

Het Interreligieus Beraad Segbroek (IBS) in Den Haag bestaat ook ongeveer 10 jaar. Aanvankelijk bestond deze uit een samenwerking tussen vertegenwoordigers van moskeeën en kerken. Vanaf 2010 zijn daar bij al of niet actief hindoes, leden van de Baha'i en en boeddhisten bij gekomen. Het IBS werd toen een stichting en ook een Cooperation Circle van URI.

IBSDe Stichting Interreligieus Beraad Segbroek (IBS)

Deze stichting heeft o.a. als doelstelling het bevorderen van sociale samenhang in het multiculturele en multireligieuze Stadsdeel Segbroek. Het gaat om bewoners met een seculier en religieus geïnspireerd wereldbeeld in een gebied, waar "oude"en "nieuwe" Nederlanders voortdurend in beweging zijn, en wegen zoeken om zich naar elkaar te verhouden. Het IBS is in het afgelopen jaar 2012 in aanraking gekomen met bewoners van Bulgaarse afkomst. In gesprekken met hen is naar voren gekomen dat het niet eenvoudig is om in de Nederlandse samenleving zich een acceptabele plek te verwerven. Inburgering verloopt niet altijd vanzelf. Bovendien brengt men ook de onderlinge verschillen uit het land van afkomst mee, bijv. een spanning die er soms is tussen hen, die naast het Bulgaars vanuit hun oorsprong ook de Turkse taal spreken. En ook zijn daar de moeilijk te bereiken Roma's. Het IBS is een Cooperation Circle(CC) van het wereldwijde netwerk United Religions Initiative (URI). De voorzitter van het IBS werd in mei 2012 gevraagd een lezing te houden aan de Nieuwe Universiteit te Sofia om over de processen in het Stadsdeel Segbroek te horen! Vervolgens is er gezocht naar mogelijkheden om leden van de CC Bridges-Forum uit Bulgarije kennis te laten maken met de "grassroots"- activiteiten van het IBS te Den Haag. Om die reden is de activiteit van het IBS verbonden met een jubileum van de Stuurgroep URI Nederland.

De activiteit van 26 - 29 april

Het IBS is een intensief proces gestart met een pas opgerichte Stichting voor alle Bulgaarse inwoners in de stad Den Haag, begonnen in het Stadsdeel Segbroek, en inwoners in het Stadsdeel Segbroek met een Bulgaars -Turkssprekende achtergrond die bezig zijn zich te organiseren. Thema van de activiteit: "BRUGGEN SLAAN"

De Bevrijdingsviering valt in 2013 op zondag. In en bij de St. Agneskerk vindt jaarlijks de Dodenherdenking plaats op 4 mei. De zondag is daarom een heel mooie dag om de bevrijding interreligieus te vieren en ook aandacht te besteden aan de afschaffing van de slavernij (150 jaar geleden) en de contractarbeid van de Hindoestanen (140 jaar geleden)

 

 

Klik hier voor het programma

 

www.uri.org

www.stichtingibs.nl

www.bridges-forum.org

Terug naar de homepage  

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl