•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

In gesprek met Nanette de Jong

Ik ontmoet Nanette de Jong (55) in het kantoor van jongerencentrum Digg'out in het centrum van Almere, een reuzenposter van Herman Brood aan de muur achter haar bureau. Nanette, glimlachend, tatoeages op haar armen en een rode lok in het lange zwarte haar, gaat er eens goed voor zitten: "Met Herman voel ik een band: dat eigenzinnige en dat vrije denken hebben we met elkaar gemeen. Hij was een vrijbuiter en een dwarsligger en dat ben ik ook. Dat vrije denken zit al sinds generaties in mijn familie".

Vervolg:

Kun je iets vertellen over je jeugd?

A: Ik ben geboren in de kraamkliniek van mijn grootouders in Haarlem. In die tijd bestonden er nog bijna geen ziekenhuizen met een aparte kraamafdeling. Mijn oma is de kliniek al vóór de 2de Wereldoorlog begonnen en ik was een van de laatste baby's die daar geboren werd. Toen ik nog heel klein was, verhuisde ons gezin naar Wijk aan Zee, waar mijn ouders een groot, ouderwets hotel met diner-dansant hadden. Door het drukke leven van mijn ouders waren er altijd kindermeisjes. Het was een geweldige tijd: ik groeide op met zon, strand, duinen en kampvuren, wat ik vooral als puber heerlijk vond. Ik genoot van de sterke sociale cohesie in ons dorp: ik kon altijd terecht bij buren en kennissen alsof het mijn eigen familie was. Dat sociale gevoel was echt de kracht van die tijd, iets dat ik in de huidige samenleving erg mis. Eigenwijs en eigenzinnig als ik was, leerde ik al vroeg mij eigen weg gaan. Op mijn zestiende ontmoette ik mijn echtgenoot met wie ik al snel ging samenwonen in Haarlem.

In hoeverre ben je religieus opgevoed en hoe heeft dit je leven beïnvloed?

A: Mijn vader was atheïst en dat heeft me sterker beïnvloed dan het katholieke geloof van mijn moeder. Als enig niet-gelovig meisje zat ik op de katholieke school in Wijk aan Zee. Daar kregen we godsdienstles van pater Ritchie, een heel aardige man met wie ik graag in gesprek ging omdat ik heel nieuwsgierig was. Toen ik zes was, gaf mijn vader me wel iets mee wat me mijn hele leven is bij gebleven. Hij zei: 'Volwassenen hebben niet per definitie gelijk, blijf dus altijd op zoek je eigen waarheid'. Als ik daar nu aan terug denk, kom ik tot de conclusie dat mijn vader een erg vooruitziende blik had. Ik heb een groot gedeelte van mijn jeugd doorgebracht als agnost: 'Ik zeg niet dat God er niet is maar ook niet dat hij er wel is', waarbij mijn nieuwsgierigheid er voor zorgde dat ik altijd bleef openstaan voor wat anderen geloven

Je bent iemand die niet geeft om materiële bezittingen. Kun je aangeven waarom niet en wat je wel belangrijk vindt?

A: Ik vind spullen per definitie niet interessant. Je hebt een stoel om op te zitten, een tafel om van te eten en dat is het. Mijn hele leven ben ik al dol op de kringloop: als ik iets tegenkom waar nog wat van te maken is, dan probeer ik dat te doen. Het betekent ook dat ik weinig moeite heb om afscheid te nemen van materiële zaken. Mensen en relaties staan bij mij bovenaan. Familie en goede vrienden, mijn man en mijn zonen en al mijn niet-biologische kinderen om van te houden. Dat is wat er echt toe doet. Mijn oma zei altijd: 'Je laatste jurk heeft toch geen zakken', om aan te geven dat je van al die materiële dingen niets kunt meenemen wanneer je dood gaat. Het leven is niet zo heel ingewikkeld. Het gaat over het durven delen, het koesteren van momenten, het hier en nu. Gisteren is voorbij en morgen bestaat niet. Ik weet niet of morgen wel komt, dus ik moet er vandaag alles uithalen. Voor mij is dat een gigantische bron van energie. Vaak kom ik het bed uit en dan voel ik me honderd en dertig jaar oud. Maar dan stap ik op de racefiets van mijn man, ruik ik de natte aarde, voel ik de zonnestralen op mijn huid en denk ik: yes, ik ben er nog! Dat geeft me alle power om door te gaan.

Wat is je kijk op het gezinsleven en op vriendschap?

A: Relaties met mensen zijn onmisbaar voor geluk. Ik ben degene die constant dingen verzint waardoor we elkaar als familie zien, spreken, contact houden etc. Wanneer je je roots hebt, is dat een essentieel element. Met familie en vrienden kun je dingen delen en dat is een heel belangrijk goed. Vrienden zijn minstens net zo belangrijk voor mij als familie. Ik ben iemand van heel lange vriendschappen: ben je eenmaal mijn vriend dan kom je niet meer van me af. Want liefde is geen knopje wat je aan en uit kunt zetten. Je kunt iemands gedrag heel vervelend vinden maar dat wil nog niet zegen dat de liefde over is.

Wat heeft je ertoe gebracht om Digg'out te starten?

A: Dat is een simpel verhaal dat teruggaat naar acht jaar geleden, toen we met ons gezin in Almere kwamen wonen. Onze toen twaalfjarige zoon is een typisch kind van zijn ouders, in die zin dat hij alles en iedereen mee naar huis sleept wat een onderdak en gezelligheid zoekt. Zo kwam het dat er regelmatig vijf, zes extra eters aan tafel zaten en dat was ook helemaal geen probleem: vanuit mijn Indische opvoeding ben ik eraan gewend om mensen over de vloer te hebben. We hebben thuis drie volle vriezers staan waar altijd voldoende kip, rijst en komkommer in zit. Maar na een half jaar kwam ik erachter dat onze zoon altijd jongens met een wel heel complexe achtergrond mee naar huis bracht. Sommigen woonden bij hun oma, anderen kenden hun moeder of vader niet en sommigen hadden broertjes en zusjes van drie andere vaders. Toen ik mijn zoon vroeg of hij expres al die 'moeilijke' kinderen uitzocht om ze bij mij aan de keukentafel te laten opknappen zei hij: "Mam, je bent hartstikke naïef. Je denkt dat wij met ons gezin normaal zijn, maar wij zijn juist de uitzondering. De kinderen uit al die kapotte gezinnen, dat is wat tegenwoordig normaal is!"

Dat stak me en daar schrok ik van: ik kom uit een familie waar huwelijkspartners een leven lang bij elkaar blijven en had veel te weinig besef van de realiteit van al die tienduizenden jongeren die moeten opgroeien zonder de structuur en de veiligheid van een goed functionerend gezin. Toen een vijftienjarig jongetje tegen me zei dat hij een 'drop out' van 'time out' was, ging er bij mij een knop om. Ik besloot me te gaan verdiepen in projecten die voor dit soort kinderen zorgen. Al gauw kwam ik erachter dat er ontzettend veel jongeren zijn die zoeken naar rust, regelmaat, reinheid, structuur, duidelijkheid en onvoorwaardelijke liefde. Dat is de reden dat ik Digg'out van de grond heb getrokken. Met heel veel passie heb ik dat aangepakt, samen met een aantal jongeren uit het netwerk.

Je vecht voor een menswaardig bestaan, voor kansarme jongeren maar in feite voor iedereen. Hoe ziet de wereld van je dromen eruit?

A: Mijn persoonlijke droom zou zijn dat we het met minder regeringen en politici doen en dat we met z'n allen een aantal universele waarden afspreken. Dat we elkaar meer respecteren om wie iemand is. Heeft iemand het Down syndroom dan is dat zo. Is iemand border-line, dan kun je dat niet aan de buitenkant zien maar dan kunnen we dat herkennen en accepteren. Ik ben wel voor een lichtelijk anarchistische maatschappijvorm, met veel minder regels. Het zou betekenen dat mensen veel meer verantwoordelijkheid voor zichzelf moeten nemen. Al die betutteling maakt dat ik Nederland geen leuk land meer vind: er is heel weinig authenticiteit, mensen durven haast niets meer en iedereen verstopt zich. Er moeten veel meer dwarsliggers komen maar de meeste mensen zijn vergeten waar het in het leven om gaat.

In mijn leven en bij Digg'out probeer ik uit te gaan van de drie A's: authentiek, autodidact en autonoom. Ik probeer jongeren aan te sporen om origineel te zijn, zelf oplossingen te vinden en uit te gaan van eigen kracht. Ieder mens heeft een gigantisch reservoir aan talent en mogelijkheden in zich, ook onze zogenaamde kansarme jongeren. Niemand ontwikkelt zich en niemand wordt gelukkig door zijn handje op te houden. Dat geldt in financieel, maar vooral ook in geestelijk en mentaal opzicht. Hier leren we onze mensen om zelf verantwoordelijkheid te nemen zodat ze trots kunnen zijn op wat ze bereiken. Zo hoop ik een klein beetje mee te werken aan een betere en gezondere samenleving.

Een Joodse en een Islamitische deelnemer aan Reli-Zapp bespreken een passage uit Thora en Koran ( Foto: Gerlinde Dukker)

Wat is Reli-Zapp en wat heeft je ertoe gebracht om dit project te starten?

A: 'Reli-Zapp in Cultures' zoals dit initiatief voluit heet, richt zich op de veelheid van culturen, levensovertuigingen en religies die Nederland rijk is. Elk geloof, hoe je het ook draait of keert, ontstaat vanuit hetzelfde zaadje, namelijk het zaadje van liefde. Liefde voor jezelf, voor de medemens, voor een God of hoe je het ook maar noemen wil. Vanuit de wens om het 'onbekend maakt onbemind' te doorbreken, ontstond bij mij het idee voor een informatiemarkt waarop religies zich kunnen voorstellen. Zo is ook de naam van het initiatief ontstaan: op deze 'markt' kunnen belangstellenden vrijblijvend rondkijken (zappen) en snuffelen aan geloven en levensvisies. Almere alleen al heeft meer dan 70 religies en daarom vond ik deze stad bij uitstek geschikt voor dit initiatief. Mijn aangeboren, bijna grenzeloze nieuwsgierigheid heeft ook meegeholpen. Ik wilde weten wat al die tot nu toe onbekende stadgenoten van mij eigenlijk geloven. Daarnaast vroeg ik me af waarom, terwijl bijna alle religies zeggen dat de kern van hun geloof liefde is, de verhouding tussen godsdiensten vaak zo complex is en er zo veel ruzie is. Doordat liefde een centraal thema is, is er naar mijn idee een sterke gemeenschappelijke deler zijn tussen al die religies. Dat wilde ik duidelijk krijgen. Het thema van de eerste Reli-Zapp was dan ook liefde.

We willen allemaal integreren en dat doen we dan door het benoemen van de verschillen. Dat is uiterst merkwaardig: zo lukt het volgens mij nooit. Er wordt vaak gesuggereerd dat je elkaars verschillen moet accepteren maar als het daarbij blijft, blijven we steken in 'wij en zij- denken'. Door de nadruk te leggen op de verschillen krijg je nooit mensen met elkaar aan tafel. Het gaat erom dat we, geholpen door de liefde die in alle geloven aanwezig is, ontdekken en accepteren dat we gelijkwaardig zijn aan elkaar. Alleen dan kan het nieuwe 'wij' ontstaan.

Wat voel je wanneer je terugkijkt op drie jaar Reli-Zapp en hoe zie je de toekomst van dit initiatief?

A: Op de eerste plaats voel ik trots en blijdschap: er zijn toch mensen met elkaar verbonden geraakt. Hier in Almere heb je bijvoorbeeld een aantal religies zoals Sikhs, Baha'i en UPF die elkaar voorheen nauwelijks kenden maar nu door Reli-Zapp elkaar weten te vinden. Ik zie de 'Reli-Zapp' gedachte als een nieuw zaadje dat overal geplant kan worden. Het is nooit de bedoeling geweest om het uniek te houden. Integendeel: hoe meer dit idee gekopieerd wordt, hoe beter het is. Als God liefde is, dan is alles liefde. En daar moeten we ons steeds meer bewust van worden.

Heb je op een of andere manier het gevoel dat we nu in een bijzondere tijd leven?

A: Dat denk ik zeker. Ik vind de maatschappij momenteel één complete chaos. Daar kun je heel angstig en negatief over zijn maar dat is niet nodig. Chaos is belangrijk want zij brengt nieuwe dingen voort. Het is belangrijk dat wij dit oppakken en de nieuwe kansen grijpen die het met zich meebrengt. Vindt ergens een aardbeving plaats, dan veroorzaakt dat veel verdriet maar het creëert ook de mogelijkheid om alles weer mooier en beter op te bouwen dan het was. Er is veel bureaucratie en onechtheid in de wereld, veel van wat ik noem 'intellectuele oneerlijkheid': mensen – en dan vooral politici en beleidsmakers - weigeren vaak originele en heel gezonde oplossingen toe te passen omdat dit tegen bestaande regels ingaat. Er is te weinig onafhankelijk denken, te weinig durf en creativiteit. Er moeten meer mensen met authentieke en autonome geesten komen. Dan kan Nederland misschien weer een leuk land worden.

Wat zijn je ervaringen met UPF?

A: Het puur religieuze aspect ervan doet me niet zoveel. Als religie voor individuele mensen werkt, dan vind ik dat prima. Zelf kan ik hier echter niet erg veel mee, wat natuurlijk ook met mijn niet-gelovige opvoeding te maken heeft. De mensen die bij de UPF betrokken zijn en die ik ken, zijn stuk voor stuk positief ingesteld en sympathiek. Ik heb van de UPF ook het certificaat 'Ambassadeur voor de Vrede' gekregen en daar ben ik heel blij mee, net zo goed als ik dat ben met vergelijkbare certificaten die ik van de Sikhs en de Baha'i gemeenschap gekregen heb. Het doet me zeker wat wanneer mijn inzet voor vrede en voor een meer menswaardige samenleving gehonoreerd wordt. Ik moet nog een plaatsje zoeken voor deze drie getuigschriften, dan komen ze broederlijk naast elkaar te hangen en dan kan ik er heerlijk naar kijken.

Interview door Bert Janssen

(Ontwerp poster Digg'out: Stacy Brunst)

 

Terug naar de homepage  

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl