•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

Einde van de wereld kwam niet, dr. Moon optimistisch en hoopvol over toekomst planeet

Op zaterdag 21 mei j.l. werd door grote aantallen gelovigen wereldwijd de komst van de 'Dag des Oordeels' verwacht. Nu deze voorspelling niet is uitgekomen rest ons de tweeledige vraag: is er een fout gemaakt bij de berekening van de juiste datum of vindt 'het einde van de wereld' plaats in een vorm die totaal afwijkt van de voorstelling die met name christelijke 'eindtijd-gelovigen' zich er tot nu toe van maakten? Reverend Sun Myung Moon uit Korea, door miljoenen wereldwijd gerespecteerd als een profeet en een onvermoeibare bouwer aan wereldvrede vanuit een unieke en opmerkelijke visie, is zeer optimistisch over de toekomst van de planeet.

Vervolg:

Ook is hij zeer stellig en vastberaden over de toekomst van Las Vegas, de stad waar hij de afgelopen anderhalf jaar veel van zijn tijd en energie heeft gespendeerd en die hij tot een van de belangrijkste focusterreinen van zijn evangelisatiewerk heeft gemaakt. Volgens Reverend Sun Myung Moon moet 'Sin City' moet veranderen in 'Shining City':

Saturday is the Day of Judgment according to some end-time believers, but the Reverend Sun Myung Moon of Korea, honored as a prophet and peacemaker by millions worldwide, is bullish on the future of the planet and particularly keen on the future of Las Vegas. Rev. Moon will be the keynote speaker at 1 p.m., Saturday May 21, 2011 at the stylish Aria Hotel (the Bristlecone Ballroom) where he will speak on the topic of "Building a World of Universal Peace at a Time of Global Crisis." The program will include prayers for peace from local ministers and other religious leaders. Music will be provided by Sonic Cult, called "a kickass band" by the Village Voice

Rev. Moon, 92, and Mrs. Moon arrive in Las Vegas at the end of a world speaking tour that began in Seoul on Easter and covered eight European capitals in May. The Unification Church founder, who famously predicted in 1985 the imminent demise of the Soviet Union, has been telling his audiences that January 13, 2013 indeed is a turning point in world history. Yet, unlike end-time preachers who foresee the end of the world on Saturday, or else in the year 2012, Rev. Moon foresees a coming world of peace and prosperity ushered in gradually by a spiritual awakening.

Lauded by many outside his own faith for his many peace-building efforts and famous for urging marriages across racial, ethnic and religious lines, Rev. Moon now wants to guide the culture of Sin City in a heavenly direction, that is, from what many condemn as a modern-day Sodom and Gomorrah to a "Shining City." By his lights, Las Vegas has a bright future as a world-class tourist destination where visitors and their families can take advantage of spectacular shows and environmental wonders in the region.

In Rev. Moon's view, the gaming industry, too, can be used responsibly for purposes of entertainment and to raise funds for good causes, and to demonstrate this, he is inviting hundreds of friends to participate in a benefit Slot Tournament and black-tie Gala on Saturday. Proceeds of the tournament will go to the Salvation Army. More than 2,000 participants are expected at the speech and approximately 1,000 at the gala.

Terug naar de homepage  

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl