•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

Openheid en goede sfeer op conferentie Bergen

“In deze egoïstische wereld laten staten zich niet leiden door morele afwegingen maar door wat zij beschouwen als voordelig voor hun eigen situatie”, zei prof. dr. Dries van Agt tijdens de ‘European Leadership Conference’ in Bergen aan Zee, gehouden van 10-12 december 2010, met als thema: ‘Vrede in het Midden Oosten en lessen die geleerd kunnen worden van het vredesproces in Noord Ierland’.

Vervolg:

Dr. van Agt, momenteel voorzitter van ‘The Rights Forum’, een organisatie die streeft naar een rechtvaardig Nederlands beleid voor het Midden Oosten, sprak op uitnodiging van de Universal Peace Federation (UPF), initiatiefnemer van de conferentie. De voormalig premier noemde het vredesproces in het Midden Oosten een strategie om van Palestina een verzameling kleine enclaves op de westelijke Jordaanoever te maken, terwijl Israel doorgaat een almaar groeiend aantal nederzettingen te vestigen tot een niveau waarop haar aanwezigheid in de bezette gebieden een onomkeerbare realiteit wordt. Na een pleidooi voor sterke internationale druk op Israel om haar er toe te bewegen haar politiek drastisch aan te passen, roemde hij de vele Israëlische doctoren, advocaten, rabbi’s en huisvrouwen die, vaak met grote risico’s en zeker tot hun eigen ongerief, proberen om hun Palestijnse broeders te helpen.

Lessen uit Noord Ierland

Ian White, voormalig directeur van de ‘Glencree Centre for Peace and Reconciliation’ in Ierland, sprak over ‘Lessen die geleerd kunnen worden van het vredesproces in Noord Ierland’. Hij benadrukte dat het voor succesvolle vredesgesprekken essentieel is dat geen van de vijandelijke partijen uitgesloten wordt. In dit kader onderstreepte hij de noodzaak om Hamas te betrekken bij de onderhandelingen aangaande Israel/Palestina. Ian White was als jonge man hard op weg om een ‘protestante paramilitair’ zijn te worden maar de invloed van zijn moeder voorkwam dat en later trouwde hij zelfs met een rooms katholiek meisje. Hij deed een boekje open over de 122 lessen die geleerd kunnen worden van het Ierse vredesproces en hier volgt een kleine greep uit zijn suggesties: (a) Om vredesgesprekken te beginnen is het niet nodig dat je je vijand vertrouwt; vertrouwen in het proces en in een bemiddelende derde partij is voldoende. (b) Er waren in Ierland zeer veel factoren die meespeelden en een verandering of mislukking op één van de gebieden kan alle andere beïnvloeden. (c) Belangen zijn net zo belangrijk als ‘rechten’. Begrip voor de belangen van de andere partij kan een compromis teweeg brengen: één persoon kan behoefte hebben aan het sap van de sinaasappel omdat hij dorst heeft, terwijl een ander slechts de schil wil om er een cake mee te maken. Is dat zo, dan kan er gedeeld worden! Nederigheid is op zijn plaats: je maakt vrede met mensen, je dringt aan niemand vrede op! Waar het misschien niet mogelijk is om neutraal te zijn, kun je wel proberen om objectief te zijn.

A Million Candles for Peace

Manal Timraz, een Brits- Palestijnse geboren in Egypte, opgegroeid in Noorwegen en momenteel restauranthoudster in Coventry Engeland, zag haar toewijding aan vrede wreed op de proef gesteld toen ze 15 directe familieleden verloor tijdens een Israëlische aanval op Gaza. Haar strijd om opnieuw vrede met zichzelf en verzoening te vinden bracht haar er toe om de ‘Million Candles for Peace’- campagne in het leven te roepen. Ze beschreef poëtisch hoe een sceptische Israëlische grenswacht haar hielp om een kaars die door de wind was uitgeblazen opnieuw aan te steken en hoe deze jonge soldaat tenslotte zelf activist voor vrede en verzoening werd. Nederig besloot ze haar toespraak als volgt: “Ik weet niet hoeveel betekenis hetgeen ik doe heeft, maar in ieder geval ben ik niet thuis blijven zitten”.

Jeruzalem Hug

Dr. Rob Schrama sprak vurig over zijn ‘Jerusalem Hug’- en de op handen zijnde ‘Jerichon’ campagnes, waarbij hij zijn artistieke talenten inzet om evenementen te organiseren met het doel Israëli’s, Palestijnen en internationale bezoekers te verenigen, te inspireren en te mobiliseren om Jeruzalem te veranderen in een stad van vrede. Het festival in 2011 gaat een week duren en zal o.m. een 800 meter hoge piramide van laserlicht te zien geven die uitstraalt over de Oude Stad. Uiteindelijk hoopt hij een ‘kritische massa voor verandering’ te creëren, zoals hij ook meemaakte in zijn tijd als professor in Oost Duitsland in de tijd van het ineenstorten van de Berlijnse Muur. De door UPF Nederland benoemde ambassadeurs voor vrede dr. W. van Eekelen, zojuist terug uit Korea, jhr. dr. Beelaerts van Blokland en dr. Jan Willem Bertens, allen collega’s van voormalig premier van Agt, brachten het aantal deelnemers op zaterdagmiddag op 70. Vijfenveertig deelnemers bleven voor de duur van de hele conferentie, onder hen inwoners van 15 Europese landen ofschoon een aantal van hen oorspronkelijk uit landen buiten Europa komt. Dr. van Agt liet weten hoe zeer hij onder de indruk was van de ambiance van conferentiecentrum Huize Glory en van de openheid van zijn gehoor, waaronder een aantal moslims en ‘non-native’ Europeanen.

Prof. dr. Dries van Agt spreekt de zaal toe        Ian White geeft zijn voordracht             

Tijdens de culturele avond op zaterdag presenteerden de deelnemers hun bijdragen, waaronder gedichten en liederen uit verschillende hoeken van Europa. Een moslima zei dat dit de eerste keer was dat ze in het openbaar zong en een Soefi imam vertelde grappen. Rob Schrama betrok iedereen bij zijn ‘vredesliederen voor Jeruzalem’ en de Nederlandse Ambassadeur voor Vrede Ann Harris zong het ontroerende ‘Let there Be Peace on Earth’.

‘De spirituele en morele dimensie van vredesopbouw’

Dr. Edy Korthals Altes, erevoorzitter van de ‘World Conference of Religions for Peace’, econoom en oud-ambassadeur, sprak op vrijdagavond onder verwijzing naar zijn recent verschenen boek: ‘Spiritual Awakening: The Hidden Key to Peace and Security, Just and Sustainable Economics, A Responsible European Union’. Nadat hij eerst zijn bewondering had uitgesproken voor de “uitstekende presentaties over de visie van de UPF”, zei hij dat hij tijdens de Koude Oorlog doordrongen was geraakt van het menselijk potentieel om de aarde te vernietigen. Deze omstandigheid plus de kwetsbaarheid van de moderne samenleving en onze afhankelijkheid van elkaar, vereisen dat er zeer serieus aan vrede gewerkt wordt. “Religies moeten opschuiven van confrontatie naar samenwerking. Ze zijn als de spaken van een wiel: hoe dichter je naar het midden komt, hoe meer je God – de essentie – maar ook elkaar nadert”.

v.l.n.r. dr. W. en mevr. J. van Eekelen,dr. Rob Schrama,

prof. dr. Dries van Agt

UPF's visie voor blijvende vrede

Vrijdagmiddag werd gebruikt voor een introductie van de UPF en haar visie: ‘A New Vision for Lasting Peace’ door Timothy Miller, vicepresident van UPF Europa. Op zaterdagochtend presenteerde Jack Corley van UPF Verenigd Koninkrijk en Ierland UPF’s visie over conflictoplossing. Hij deed dit d.m.v. 2 korte, dynamische lezingen: ‘Understanding the Root Cause of Conflict’ en ‘Restoring Peace and Happiness’. De vele positieve en enthousiaste commentaren over de verschillende aspecten van dit weekend bevatten o.a. de veel gehoorde maar altijd inspirerende opmerking dat we ‘hier aankomen als vreemden, maar nu als familie voor elkaar geworden zijn’. Opvallend waren ook de moslim die zich verheugde in het ontmoeten van een imam met humor, de alleenstaande moeder die door dit weekend voelde dat zij er goed aan zou doen om toch weer te gaan trouwen en anderen die groot respect toonden voor de diepgang waarmee de beginselen van de UPF en de motivatie van haar oprichter dr. Sun Myung Moon werden uitgelegd.

Verslag: Christopher Davies

Vertaling: Bert Janssen

 

Terug naar de homepage  

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl