•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

Op weg naar een nieuwe wereld

De Universal Peace Federation zet zich in voor een samenleving van vrede. Deze kan vorm gaan krijgen zodra wij ons een helder begrip vormen van Gods scheppingsideaal en ons inspannen om ernaar te leven. Hoe kunnen wij Gods verlangen voor de schepping kennen? Door de eeuwen heen hebben de grote wereldgodsdiensten belangrijke aspecten van dit ideaal kenbaar gemaakt en doorgegeven. Via de heilige boeken van de grote religies - waarvan de kernboodschappen sterk met elkaar overeen komen - hebben mensen begeleiding ontvangen en zijn ze getraind om een zuiverder, meer onbaatzuchtig leven te leiden.

Vervolg:

De wereldreligies onderwijzen ons dat de mens meer is dan het lichaam met zijn ik-gerichte verlangens. De mens is in zijn essentie geest - met aspiraties die op een hoger doel gericht zijn. Binnen ons ‘zelf’ moet onze geest daarom leiding geven aan het lichaam. Alleen dan is er harmonie, de geest dient immers het grotere geheel. Via onze geest kunnen we op God lijken.

De UPF gelooft in goedheid en ook dat we in een tijd leven waarin spirituele waarden een nieuwe kans krijgen, juist tegen de verdrukking in. Ook al zijn de kerken steeds leger geworden, spiritualiteit leeft als nooit te voren. De UPF gelooft stellig dat dit aardse leven niet ons enige leven is, maar slechts een begin: een trainingsomgeving om ons hart en karakter te vormen. De onzichtbare wereld waar we hierna naar toe gaan, is een bruisende en dynamische wereld en onze uiteindelijke bestemming. Zij is geen product van onze fantasie, noch een wereld waarbij we kunnen kiezen of we er heen willen gaan of niet. Communicatie met deze wereld is er altijd geweest, maar heeft in onze tijd een ware vlucht genomen: steeds meer mensen ervaren de aanwezigheid van engelen of voelen dat zij begeleid worden door onzichtbare, liefdevolle krachten. In de visie van de UPF zijn onze overleden ouders en voorouders nog steeds levend en actief en gemotiveerd om ons in ons aardse bestaan te helpen. Ook de grote heiligen, de stichters van de grote wereldreligies, willen hun volgelingen inspireren en voorbereiden op de dingen die komen gaan.

De UPF is er van overtuigd dat we in een bijzondere en inspirerende tijd leven met ongekende mogelijkheden. Een tijd waarin we uitgenodigd worden om samen een nieuwe wereld te scheppen - met uitsluiting van niemand. Een wereld van nieuw innerlijk leven waarin de dromen vervuld worden, die we al zo lang diep van binnen koesteren.

 

Terug naar de homepage  

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl