•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

Little Angels goed ontvangen in Nederland

Van 14 tot 16 september 2010 bezocht het ‘Children’s Folk Ballet of Korea’, het beroemde balletgezelschap bestaande uit 33 meisjes in de leeftijd van 9 tot 15 jaar, ons land. Het bezoek is onderdeel van een wereldtournee langs de 16 VN landen die Korea te hulp schoten toen het land in groot gevaar was in die vroege jaren vijftig, zo kort na de beëindiging van de tweede wereldoorlog.

Vervolg:

Het bezoek van de jonge ballerina’s stond in het teken van de 60ste verjaardag van deze oorlog, die duurde van 1950 tot 1953 en ook wel ‘de vergeten oorlog’ wordt genoemd. Kerngedachte bij deze wereldtournee was om de dankbaarheid van het Koreaanse volk over te brengen aan de VN lidstaten die niet aarzelden om hun zonen te sturen naar het kleine en in die tijd onbeduidende Korea. Deze dankbaarheid wordt ook na al die jaren onveranderd diep gevoeld. Het optreden was met name gericht op de veteranen die persoonlijk in Korea hebben gestreden.

Zeven Europese VN-lidstaten

Na succesvolle optredens in de VS, Canada en Columbia tijdens het eerste deel van hun wereldtournee, was het nu de beurt aan Europa. In totaal 7 Europese VN lidstaten werden door de Koreaanse balletgroep bezocht. Na aankomst vanuit Brussel op 14 september bezocht de groep eerst het graf van de Koreaanse onafhankelijkheidsstrijder Yi Jun waar een krans werd gelegd, en ook het Yi Jun Vredesmuseum in Den Haag. Daarna volgde een lunch op de Koreaanse ambassade en een diner met een aantal prominente oud politici en leiders van verschillende religieuze tradities.

Behalve Korea-veteranen en hun gezinnen waren ook diverse buitenlandse ambassadeurs aanwezig. De Koreaanse ambassade had haar relaties uitgenodigd en op uitnodiging van UPF Nederland bezochten vele ‘Ambassadors for Peace’ de voorstelling. Onder hen o.a.: (oud) –bewindslieden, geestelijken, leiders van maatschappelijke organisaties, vrijwilligers op tal van terreinen en studenten.

‘Slag bij Inchon’ herdacht

Het sfeervolle Lucent Danstheater in Den Haag vormde het decor voor deze bijzondere gedenkwaardige avond, die geopend werd met een korte video over de strijd in Korea. De voorzitter van het herdenkingscomité ‘60 Jaar Koreaanse Oorlog’ in Nederland, jhr. dr. P. Beelaerts van Blokland, riep op tot respect voor hen die hun leven waagden voor een land waarvan waarschijnlijk velen de naam niet kenden voordat zij er heen gingen. Minister van defensie Eimert van Middelkoop herinnerde er in zijn korte toespraak aan dat juist deze dag, 15 september, de verjaardag is van de Slag bij Inchon, waardoor generaal McArthur op briljante wijze de communistische opmars stuitte. Van Middelkoop: “Het was een ommekeer die ook leidde tot de redding van het leven van Little Angels oprichter Sun Myung Moon, doordat het vernietigingskamp waar hij gevangen zat door de VN troepen kon worden bevrijd”. Vervolgens verwelkomde de Koreaanse ambassadeur in Den Haag dr. Young-won-Kim zijn jonge landgenoten hartelijk en hij beklemtoonde de rijke geschiedenis die Nederland en Korea met elkaar delen.

Universele waarden

Daarna sprak dr. Bo Hi Pak, president van de Korean Cultural Foundation en beschermheer van de Little Angels.“We willen de veteranen met onze voorstelling in verrukking brengen en hen tegelijkertijd versteld doen staan door het verschil tussen de haveloze kinderen die zij in 1953 zagen bedelen en de ‘droombeelden van perfectie’ die ze op het podium zullen zien”. Hij benadrukte dat de artistieke prestaties van de Little Angels een expressie zijn van Korea’s 5000 jaar oude cultuur van zang en dans, waarin vaak universele waarden zoals liefde voor het vaderland maar ook diepe liefde en offerbereidheid van ouders, evenals kinderlijke eerbied en trouw worden uitgedrukt.

Dr. Pak, een gepensioneerd diplomaat en luitenant kolonel van het Koreaanse leger en zelf ook veteraan van de Koreaanse oorlog, verwoordde de gevoelens van dankbaarheid en vriendschap namens het Koreaanse volk. “Nederland en de andere 15 VN lidstaten die hun troepen stuurden, hebben een enorme prijs betaald in bloed en tranen, een prijs die wij nooit zullen vergeten”, zei hij. “Ons land dankt haar bestaan aan de naties die op dat cruciale moment ons land te hulp kwamen. Zonder hun hulp zou er van Korea’s huidige onafhankelijkheid en voorspoed geen sprake zijn”.

Muzikale sprookjeswereld

Nadat video en toespraken de juiste toon hadden gezet, volgden muziek en dans in een sprookjesachtige setting. In een wervelende opeenvolging kreeg het publiek statige Koreaanse hofdansen, een traditionele ‘Lentedans ’en een ‘Waaierdans’ gepresenteerd, waarbij Aziatische waaiers als speciaal decoratief attribuut gebruikt werden. Ook volgden een ‘Drum Dance’, een ‘Bruiloftsdans’ en een ‘Boerderijdans’, waarvoor de danseresjes zich telkens razendsnel moesten omkleden. Via de ‘Dans met de Maskers’ en de ‘Doll Dance’ ging het naar de ‘Toy Soldier Dance’, daterend uit 1976 toen een speciaal nummer gecreëerd werd om de Onafhankelijkheidsdag van Amerika te herdenken. Als grote verrassing volgden ook het ‘Wilhelmus’ en enkele traditionele vaderlandse liedjes in uitstekend verstaanbaar Nederlands. De voorstelling werd afgesloten met een indrukwekkende vocale ‘grand finale’.

Eminenties vol lof

Voormalig minister van defensie dr. Willem van Eekelen was vol lof over de balletgroep: “Mijn vrouw en ik willen de UPF bedanken voor de gelegenheid om de Little Angels te ontmoeten; niet alleen hen, maar ook hun eminente staf en hun leider kolonel Bo Hi Pak. De voorstelling was fenomenaal! De kunstzinnigheid, de toewijding, de discipline, de perfectie: het was een feest voor de ogen en de ziel”. Echtgenote Hanneke van Eekelen: “Reverend Moon neemt zoveel verschillende initiatieven, van vele weten we niet eens iets. Maar telkens ben ik weer verbaasd en blij verrast over hoe weldoordacht, creatief en effectief ze zijn. Hij wordt echt door God geholpen. Laten we hopen dat hij ook een manier vindt om Noord Korea uit haar zelf gekozen isolement te trekken.

Oud-marineman en Koreaveteraan J. Klardie: ‘Het was een geweldige ervaring! Ik mocht op het podium ook de medaille van ‘Koreaanse Oorlogsheld’ in ontvangst nemen en ik vroeg me af waarom mij die eer te beurt viel en niet al mijn medestrijders. Maar toen besefte ik dat ik ook mijn makkers in de strijd vertegenwoordigde”

“Het was schitterend!”, zei Herman Repping, ook een oud-marineman. Ik hoop nog een DVD te bemachtigen want ik wil het allemaal nog vaak terugzien. Ik heb twee jaar in Korea gediend en was actief tijdens de Inchon landing. Mijn schip bombardeerde de vijandelijke installaties op de kust. Ik ben heel blij te horen dat ik actief heb kunnen meewerken aan de bevrijding van reverend Moon”.Abdullah Haselhoef, directeur van de Zakaat Foundation, merkte op: “De eenvoud en de schoonheid van de Little Angels hebben me diep geraakt. De film over de oorlog gaf me meer achtergrondinformatie en ik besefte dat - ondanks het feit dat ik tegen oorlog ben - sommige oorlogen gerechtvaardigd zijn”.

Emotionele avond

Fatma Aktas, directeur van Selamnetwork, zei het zo: “Ik had de eer om te mogen helpen bij het klaarmaken van de lunch voor de Little Angels, wat ik met liefde en gebed deed. Terwijl ik de tafels dekte, moest ik denken aan de slachtoffers van deze oorlog. Toen ik de danseresjes zag opkomen en hun gezichten zag, voelde ik liefde en vrede maar op hetzelfde moment ook verdriet en pijn. Mijn ogen stonden vol tranen en ik voelde dat wat in deze oorlog gebeurd is, nooit meer mag gebeuren. Dat ik voor deze meisjes mocht zorgen voelde als een geschenk uit de hemel. Tijdens het optreden werd mijn vriendin die naast me zat erg emotioneel. Ze vertelde dat haar oom ook had gevochten in Korea, maar nooit naar Turkije was teruggekeerd. Toen de minister van defensie één van de Little Angels optilde op het moment dat hij een medaille kreeg omgehangen, was dat een heel teder gebaar dat me diep raakte. Het symboliseerde dat Nederland altijd een rol zal spelen in het vredesproces”, zei Fatma.

Inspiratie voor de jeugd

Dr. Joty ter Kulve: “De discipline en de spirit van deze jonge mensen is iets waaraan de jeugd van Europa zich zou moeten spiegelen. Toen ik deze jonge Koreaantjes bekeek, werd me eens te meer duidelijk dat Azië ons momenteel op veel terreinen de weg wijst”. Dick Leurdijk, VN expert en verbonden aan het Clingendael instituut zei het zo: “Wat een perfecte voorstelling! Fantastisch! Ongelooflijk! Het is een prachtig en volkomen geslaagd initiatief om de veteranen te eren. Het was een ‘feel good’ performance op Olympisch niveau, zeker alle dollars waard die dr. Moon geïnvesteerd heeft om deze wereldtournee mogelijk te maken”.

Bezoek aan militair tehuis

Daags na het succesvolle optreden in Den Haag vertrok de groep al weer richting Luxemburg maar onderweg volgde nog een bezoek aan het Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen in Bronbeek bij Arnhem. Hier sprak dr. Pak de oud-militairen toe en gaf de groep een kort vocaal optreden. Na de lunch werd een krans gelegd bij het Korea-monument in Schaarsbergen waar de gevallenen van de Korea-oorlog worden herdacht, waarna de groep hartelijk uitgeleide werd gedaan door vertegenwoordigers van UPF Nederland.

Klik hier voor de website van de Little Angels

 

Voor de video klik hier

 

 

Terug naar de homepage  

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl