•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

'Little Angels of Peace' maken wereldtour

In 2010 - het jaar waarin het 60 jaar geleden is dat de Koreaanse oorlog begon – begint het ‘Little Angels Children’s Folk Ballet of Korea’ aan een uitgebreide wereldtournee. De groep bezoekt de 16 VN lidstaten die tussen 1950 en 1953 troepen stuurden om de vrijheid en de democratie in Korea te beschermen tegen het oprukkende communisme. Via deze bijna twee jaar durende tour die in juni in de VS begint, wil het Koreaanse volk haar dankbaarheid uitdrukken jegens de veteranen van toen, een dankbaarheid die nog altijd diep gevoeld wordt.

Vervolg:

Ook wil het de speciale vriendschapsbanden aanhalen met deze landen, die door hun hulp het bestaan van het hedendaagse Zuid Korea als een vrij en welvarend land mede mogelijk hebben gemaakt.

Extreem veel slachtoffers

In 1950 viel het stalinistische noorden van Korea, dat zich ideologisch en militair gesteund wist door de Sovjet Unie en Rood China, het zuidelijk deel van het Koreaanse schiereiland binnen. Het zeer bloedige conflict kostte inclusief burgerdoden aan 1 miljoen Zuid Koreanen en 2 miljoen Noord Koreanen het leven. Ook vielen er, naast extreem veel gewonden, vele honderdduizenden dodelijke slachtoffers aan de kant van China, Rusland en onder de VN troepen. (De VS telden 36.000 gesneuvelde militairen en Nederland 150). Het conflict werd in 1953 voorlopig beslecht met een wapenstilstand en een opdeling van het land langs de 38ste breedtegraad. De huidige Zuid Koreaanse president Lee Myung-bak gaf reeds zijn enthousiaste ondersteuning aan de voorgenomen tournee van de Little Angels met de woorden: “Ik vind hun inspanningen van onschatbare waarde en acht hun artistieke prestaties zeer hoog”.

Na jaren nog intens dankbaar

“Amerika en de 15 andere VN lidstaten die hun troepen stuurden hebben een enorme prijs betaald in bloed en tranen, een prijs die wij nooit zullen vergeten”, zei dr. Bo Hi Pak die de Little Angels in 1962 oprichtte. Pak, een gepensioneerd diplomaat en luitenant kolonel van het Koreaanse leger, is zelf een veteraan van de Koreaanse oorlog. Dr. Pak: “Ons land dankt haar bestaan aan de naties die op dat cruciale moment ons land te hulp kwamen. Zonder hun hulp zou er van Korea’s huidige onafhankelijkheid en voorspoed geen sprake zijn. Nu het precies 60 jaar geleden is dat deze oorlog begon, is het moment gekomen is om iets buitengewoons terug te doen voor deze heldhaftige mannen en hun families. De Koreaveteranen zijn allemaal op zijn minst 80 jaar oud, velen zijn ouder en velen zijn reeds gestorven. Daarom willen wij de laatste mogelijkheid aangrijpen om de dankbaarheid te tonen die wij als Koreanen voelen tegenover de soldaten en de naties die hen stuurden.

‘Rode’ veteranen niet vergeten

De landen die troepen leverden en door de Little Angels in de loop van 2010/2011 bezocht zullen worden zijn: Australië, België, Canada, Colombia, Ethiopië, Frankrijk, Griekenland, Luxemburg, Nederland, Nieuw Zeeland, de Filippijnen, Thailand, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, de VS en Zuid Afrika. Ook wordt geprobeerd om Russische en Chinese veteranen - uit dit eerste grote conflict van de Koude Oorlog - uit te nodigen om deel te nemen aan een verzoeningsceremonie. Dit laatste geheel in overeenstemming met de vredesfilosofie van waaruit dit balletensemble is opgericht, namelijk dat alle mensen deel uitmaken van één wereldfamilie met God als onze ouders. In Nederland worden de Little Angels in januari 2011 verwacht.

Een nieuw Korea

De groep bestaat uit meisjes van 9 tot 15 jaar en ondanks de prille leeftijd is het niveau van de dans- en zangprestaties bijzonder hoog. In de loop van haar 48 jarige bestaan zijn er o.a. optredens geweest in het Witte Huis, in Buckingham Palace, het Kremlin en het hoofdkwartier van de VN in New York. Bo Hi Pak, behalve grondlegger van het balletgezelschap ook voorzitter van het ‘Korean War 60th Anniversary Memorial Committee’ dat de tournee sponsort, nam in 1962 het initiatief tot de oprichting op aanwijzing van UPF grondlegger dr. Sun Myung Moon. “We willen de veteranen met onze voorstelling in verrukking brengen en hen tegelijkertijd versteld doen staan door het verschil tussen de haveloze kinderen die zij in 1953 zagen bedelen en de ‘droombeelden van perfectie’ die ze op het podium zullen zien”, zei dr. Pak. Hij benadrukte dat de artistieke prestaties van de Little Angels een expressie zijn van Korea’s 5000 jaar oude cultuur van zang en dans, waarin vaak universele waarden zoals liefde voor het vaderland maar ook diepe liefde en offerbereidheid van ouders, evenals kinderlijke eerbied en trouw worden uitgedrukt.

Inspiratie voor de wereld

Bo Hi Pak: “Ons land heeft een geweldige levenslust en veerkracht, waardoor wij na de lange Japanse koloniale overheersing en de verwoestingen van de Koreaanse oorlog als een feniks konden herrijzen. Maar deze dynamiek en vitaliteit hebben wij niet om alleen onszelf groot te maken: de hoop en het optimisme die wij als Koreanen voelen en die onze samenleving opstuwt en energie geeft, willen we doorgeven aan de wereld. Ondanks het enorme lijden van ons land in de recente geschiedenis, voelen wij ons zeer gezegend en al dit goede, al deze zegeningen, willen we delen met een dankbaar hart. We hopen dat deze tournee van de Little Angels de wereld inspiratie en hoop op een toekomst van vrede kan brengen”.

Terug naar de homepage  

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl