•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

World Peace Blessing in Zuid Korea

De Universal Peace Federation, vertegenwoordigd door enkele honderden Ambassadors for Peace, heeft deelgenomen aan de World Peace Blessing op 14 oktober in Zuid Korea. Bij deze interreligieuze en interraciale huwelijksinzegening waren 20.000 echtparen fysiek aanwezig. Tienduizenden andere paren wereldwijd namen via internet aan de ceremonie deel. Tijdens dit festival van vriendschap, liefde en verzoening dat de aandacht trok van de wereldwijde media, was een sfeer van diepe vreugde voelbaar.

Vervolg:

De meeste media richtten zich vanzelfsprekend op de nieuw gehuwde paren die vooraanstonden tijdens de ceremonie op het terrein van de Sun Moon universiteit in Asan, Zuid Korea. Maar nog eens duizenden al langer getrouwde paren namendeel om hun beloften van trouw opnieuw te bevestigen en hunhuwelijk op te dragen aan God en een wereld van vrede. Door hundeelname benadrukten zij het belang van goede huwelijken en liefdevolle, goed functionerende gezinnen voor het tot stand komen van echte en blijvende vrede.

Ouderlijke liefde

“Het was een ontroerende en vreugdevolle ervaring”, zeiden Parvez en Ellu Mansoor uit Stockholm, Zweden, een echtpaar van gemengde religieuze en nationale komaf dat na 35 jaar de huwelijksbeloften vernieuwde.“Het was een concrete manifestatie van menselijke verbondenheid en ouderlijke liefde”. Mirza and Elvira Begovic, een echtpaar uit Sarajevo, zeiden dat ze veel positieve energie maar ook nieuwe inzichten ontvangen hadden en uitkeken naar vervolgceremonies in Bosnië.

Nieuw tijdperk van vrede

In het gebed waarin hij de zegen afriep over de deelnemende paren, herinnerde dr. Moon de aanwezigen eraan dat de visie van de ‘Blessing’ (zegening) zelfs verder gaat dan wereldvrede op zich. “Na duizenden jaren van lijden wordt de mensheid nu eindelijk herverenigd als één familie onder God”, zo bad hij. “Vader, het is zo ontzettend lang geleden dat uw eerste kinderen zich afkeerden van de weg van het leven, maar laat ons -zelfs nu na zo’n lange tijd- het nieuwe tijdperk van vrede en verzoening binnengaan!”.

Liefdevolle gezinnen

Alfred Moisiu, voormalig president van Albanië, was een van de hoogwaardigheidsbekleders die de aanwezigen na de ceremonie toespraken: “We zijn vandaag benoemd als ambassadeurs voor de vrede en als gezinnen die vanaf nu een voorbeeld voor vrede dienen te zijn”, sprak Moisiu. En Gayatri Nepal, echtgenote van de Nepalese minister president Madhav Kumar, zei ervan overtuigd te zijn dat het concept van de ‘Blessing’ vrede kan brengen in haar land: “Ik geloof sterk dat het gezin het fundament is voor wereldvrede”, zei zij. “Na terugkomst in Nepal ga ik mijn echtgenoot uitleggen dat het belangrijk is dat we Father Moon’s inspanningen ondersteunen om liefdevolle en goed functionerende gezinnen op te bouwen”.

  

Ons leven transparant

Daags na de ceremonie sprak reverend dr. Moon de driedaagse ‘International Leadership Conference’ toe, waaraan 250 internationale leiders deelnamen. Deze ervaren en invloedrijke mannen en vrouwen maakten ook allen deel uit van de huwelijksceremonie een dag eerder, de meesten samen met hun partner, enkelen droegen een foto van hun partner. Thema van de conferentie was: ‘Marriage and Family as an Instrument of Peace.’ Dr. Moon: “De mensheid gaat nu een nieuw tijdperk binnen, waarin Gods liefde en hart steeds beter voelbaar worden. Het is een nieuwe tijd waarin wij als verlichte mensen volgens ons geweten zullen leven, aangestuurd door ‘natural reason’ en gebaseerd op Gods oorspronkelijk plan”.

Terug naar de homepage  

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl