•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

Peace Cup en ‘family values’

De finale van het Peace Cup toernooi dat van 24 juli tot en met 2 augustus werd gespeeld in het Spaanse Andalusië, is gewonnen door Premier League deelnemer Aston Villa uit Birmingham. In een spannend duel in het Olimpico de la Cortuja stadion in Sevilla, waarin pas na verlenging en strafschoppen de winnaar bekend werd, nam Villa het op tegen het Italiaanse Juventus.

Vervolg:

De tot aan de penaltyserie doelpuntloze eindstrijd stond onder leiding van de goed leidende Nederlandse scheidsrechter Kevin Blom. Tot verbazing van velen werd enkele dagen eerder de gedoodverfde winnaar Real Madrid, dat aantrad met nieuw verworven sterren als Kaka, Benzema en Christiano Ronaldo, in de halve finale uitgeschakeld.

Geen Spaanse finalisten

Ook twee andere Spaanse deelnemers, FC Sevilla en FC Malaga haalden de eindstrijd niet, waardoor het enthousiasme van het locale publiek voor de finale iets minder was dan die voor de poulewedstrijden van de vedetten in Spaanse dienst. Toch vond het duel plaats in een sfeervolle ambiance, waarin Villa na 3 gemiste Turijnse strafschoppen de terechte winnaar werd.

Tweejaarlijks treffen

Het tweejaarlijkse Peace Cup toernooi, bedoeld om wereldvrede dichterbij te brengen, werd voor het eerst gehouden in 2002. Het toernooi is in snel tempo uitgegroeid tot een prestigieus treffen met dit jaar ook deelnemers als Olympique Lyonnais, FC Porto en Atlanta (Mexico), naast teams uit Saoedi-Arabië, Ecuador en Korea. In 2009 werd het toernooi voor de eerste keer buiten bakermat Zuid Korea gehouden. Alle inkomsten van het toernooi uit o.a. televisiecontracten, recettes en marketing worden gedoneerd aan sociale hulpverleningsprojecten voor jongeren.

Visie voor voetbal en vrede

Doel van het Peace Cup initiatief is om de energie en de uitstraling van de voetbalsport te gebruiken om de gemeenschapszin onder mensen te stimuleren. Voetbal, als enige sport universeel qua populariteit, kan een natuurlijke brug vormen tussen culturen, religies en rassen. Dr. Chun Hwan Kwak van de organiserende Peace Dream Foundation: “We willen een nieuwe mentaliteit bevorderen van ‘delen met anderen’, met name ook gericht op de jeugd. De mensheid is er bij gebaat wanneer jonge mensen leren dat het prachtig is om je in te zetten voor een groter geheel. Bij topvoetbal draait veel om geld en status maar via het Peace Cup toernooi willen we mensen aan het denken zetten. Het toernooi wil allen die bij voetbal betrokken zijn, bestuurders, managers maar ook de jonge voetbalsterren zelf, minder ik-gericht maken”.

Vrede en gezinswaarden

Peace Cup initiatiefnemer dr. Moon sprak daags na de finale op een feestelijke bijeenkomst in Sevilla. Zijn thema: ‘Een visie voor vrede in Europa en de wereld’. Het publiek bestond o.a. uit politieke en religieuze leiders, toegestroomd vanuit 30 landen in Europa en vanuit de VS, Korea en Japan. “Sport is slechts een van de gebieden van waaruit aan vrede gewerkt kan worden”, sprak hij. “Het is essentieel dat we werken aan een nieuwe cultuur van morele zuiverheid, gebaseerd op liefdevolle en goed functionerende gezinnen”.

Echte vrijheid

Hij drong er bij de aanwezige leiders op aan, elkaar te helpen om de druk van de huidige materialistische en moreel losgeslagen maatschappij te weerstaan. Ook benadrukte hij dat een gedisciplineerd en moreel hoogstaand dagelijks leven essentieel is, willen we deze wereld fundamenteel verbeteren. “Wereldvrede en echte vrijheid zijn anders niet mogelijk en vooral ook jonge mensen moeten hiervan doordrongen worden”, aldus dr. Moon. “Onze jeugd moet opnieuw leren trots te zijn op haar zuiverheid en onschuld en wij volwassenen moeten het goede voorbeeld geven. Daarom moeten wij moreel hoogstaande, betrouwbare en monogame volwassenen zijn. Dan voelen jonge mensen zich gesteund om zelf ook deze richting te kiezen. Dit alles zal meehelpen om het individuele en collectieve egoïsme uit te bannen en dat is een voorwaarde voor vrede”.

Terug naar de homepage  

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl