•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

Autobiografie dr. Moon nu ook in het Engels

UPF oprichter dr. Sun Myung Moon viert dit jaar niet alleen zijn 90ste verjaardag: 2009 markeert ook het uitbrengen van zijn autobiografie ‘As a Peace-Loving Global Citizen’. Het boek, al maanden een bestseller in zijn vaderland Korea, geeft, nu vertaald in het Engels, westerse lezers de mogelijkheid zich een beeld te vormen van de man wiens daden en doelstellingen reeds decennia lang het onderwerp zijn van internationale aandacht en controverse. Bekijk de link........

Vervolg:

In het voorwoord drukt dr. Moon zijn wens uit om een wereld van vrede tot stand te brengen maar hij benadrukt dat zijn inspanningen voor vrede tijdens zijn lange leven niet zonder tegenwerking zijn geweest. “Ik ben een controversieel persoon. Er is veel negatiefs over mij gezegd maar ik koester geen wrok omdat de wereld de weg die ik moest gaan niet heeft begrepen. Recentelijk is een groeiend aantal mensen op zoek gegaan naar meer kennis over mij en mijn missie. Om hen die nieuwsgierig zijn geworden terwille te zijn, heb ik teruggekeken op mijn leven en dit boek is daar de weerslag van”.

Onschuldig in de gevangenis

Dr. Moon: “Tot zes keer toe ben ik onterecht gevangengezet: in koloniaal Japan, in het communistische Noord Korea van dictator Kil Il Sung, in Zuid Korea onder president Syngman Rhee en ook in de VS. In gevangenschap werd ik soms zo hard geslagen dat het vlees van mijn lichaam scheurde. In weerwil van dit alles heb ik nu geen enkele wond in mijn hart omdat ik mijn vijanden vergeven heb”. Ondanks zijn lijden is de toon van het boek opgewekt en hoopvol. “Ik heb nooit gebeden uit zwakte, noch heb ik God ooit om hulp gevraagd”, zo reflecteert hij over zijn tijd in een Noord Koreaans concentratiekamp. “In plaats daarvan troostte ik God en zei Hem dat ik nooit zou opgeven en door zou gaan tot de mensheid uit haar lijden verlost zou zijn en Zijn ideaal gerealiseerd”.

Integer en vastberaden

Het werk bevat vele inzichten over Sun Myung Moon’s jeugd in wat nu Noord Korea is en zijn vroege ontmoetingen met de helden van de ondergrondse beweging, opgericht om verzet te plegen tegen de Japanse bezetting, een beweging waarbij hij zich later als jonge student in Tokio zou aansluiten. We leren zijn karakter kennen: zijn onwrikbare vastbeslotenheid in tijden van grote beproevingen, waaronder lichamelijke en geestelijke marteling en de enorme vastberadenheid waarmee hij eenmaal gedane beloftes wil inlossen.

Kindertijd en vroege jeugd

Over zijn vroege kinderjaren schrijft hij: “Als kind was ik bijna altijd buiten in de natuur, in de bossen en de heuvels rond mijn ouderlijk huis. Vaak viel ik na een dag lang spelen buiten op het veld in slaap en moest mijn vader mij komen zoeken. Wanneer ik hem mijn naam hoorde roepen in de verte, glimlachte ik, zelfs in mijn slaap. Door het geluid van zijn stem werd ik wakker maar ik deed alsof ik nog sliep, waarna hij me op zijn rug hees en me naar huis droeg. Wanneer mijn vader me dan zo op zijn rug de heuvel af droeg op weg naar huis, had ik het gevoel volledig geborgen en veilig te zijn en dat was voor mij vrede.

De uitgeefster van de autobiografie, miss Eun Ju Park van Gimm- Young Publishers ontvangt een exemplaar van het echtpaar Moon

”De acht hoofdstukken van Sun Myung Moon’s autobiografie vertellen over zijn jeugd en opvoeding en zijn religieuze roeping, gevolgd door het stichten van een kerk en de groei van zijn schare volgelingen in de schaduw van de Koreaanse oorlog. We lezen hoe hij zijn twee jaar en acht maanden in het vernietigingskamp van Heungnam overleefde. Na zijn bevrijding door VN troepen vluchtte hij niet direct naar het veilige zuiden, eerst ging hij terug naar Pjongjang, het ‘Jeruzalem van het oosten’, om zijn volgelingen te verzamelen.

Verenigd Korea

We lezen hoe zijn wereldwijde missioneringsarbeid wordt voorbereid, over zijn huwelijk met Hak Ja Han Moon in 1960, het belang dat hij hecht aan gezin en familie en over zijn aspiraties voor een verenigd Korea. In de laatste twee hoofdstukken blikt hij vooruit naar de toekomst en richt zich tot de jeugd in een speciaal voor hen geschreven boodschap. Geloof, gezin, vrijheid en dienstbaarheid zijn de pilaren van dr. Moon’s wereldvisie en werk. Zijn toewijding aan het behoud van de natuur, de zorg voor wereldwijde watervoorziening en projecten en bedrijven als New Hope Farms in Brazilië, door hem gestart als bijdrage voor het uitbannen van honger in de wereld, komen ter sprake; ook zijn visie voor het aanwenden van de gigantische schatten aan voedsel die de oceanen herbergen wordt heel verhelderend beschreven.

De eerste kerk die rev. Moon bouwde met door VN troepen achtergelaten materiaal, Korea 1950

Miraculeuze opstanding

Via zijn levensverhaal wordt in zekere zin ook het verhaal van het moderne, naoorlogse Korea geschetst. We volgen het spoor van de bijna miraculeuze opstanding vanuit koloniale onderdrukking, burgeroorlog en koude oorlog tot en met het verschijnen op het wereldpodium als een dynamische en vooraanstaande macht in de moderne wereld. Tijdens een ceremonie op 1 oktober 2009 in Washington DC ter gelegenheid van het verschijnen van de Engelse vertaling van het boek, kwamen meer dan 1500 leiders uit de wereld van media, wetenschap, religie en politiek bijeen. In zijn dankwoord zei dr. Moon dat deze autobiografie een waardevolle maar zeker geen complete beschrijving van zijn leven en werk is: “Het is uitgebracht uit liefde voor God, om Hem te dienen, en uit liefde voor de mensheid. Het is geschreven om Zijn ideaal van vrede op aarde te helpen realiseren”.

Forgive, love, unite

Op de bijeenkomst in Washington werd ook aandacht geschonken aan dr. Moon’s komst naar de Verenigde Staten in 1971, in een tijd van morele crisis en verwarring voor Amerika. Gememoreerd werd zijn oproep aan Richard Nixon om de natie te verenigen en weer gezond te maken op het hoogtepunt van de ‘Watergate’ crisis, een moedige stap die getuigde van een verheven visie maar ook het begin markeerde van een vloedgolf van politieke oppositie en controverse.

Optimistisch en hoopvol

Ondanks dit alles gloort er volgens Sun Myung Moon een stralende toekomst voor Amerika en de wereld. “De mensheid gaat een nieuw providentieel tijdperk binnen, een tijd waarin de wereld direct bestuurd zal worden door nieuwe hemelse wetten”, sprak hij tijdens de bijeenkomst in de Amerikaanse hoofdstad. “Het is een nieuw tijdperk waarin we als erfgenamen van God Zijn hart leren kennen en zullen erven. Het komend koninkrijk is een wereld van harmonie en van Gods ware liefde, een wereld waarin wij als verlichte mensen volgens ons geweten zullen leven, aangestuurd door ‘natural reason’, gebaseerd op Gods oorspronkelijke aard en Zijn oorspronkelijk plan”.

 

 

 

Terug naar de homepage  

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl