•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

Welkom bij de European Leadership Conference in Bergen

In het sfeervolle, tussen de Noord Hollandse duinen en uitgestrekte bossen gelegen, conferentiecentrum ‘Huize Glory’ wordt van 18-20 september 2009 de eerstvolgende ELC weekend-conferentie gehouden. Deze bijeenkomsten mogen zich verheugen in toenemende internationale belangstelling en geven personen met zeer verschillende religieuze en culturele achtergronden de mogelijkheid met elkaar van gedachten te wisselen over hun idealen en hun visie op vrede. U hoeft geen leider in de traditionele zin van het woord te zijn om deel te kunnen nemen. De conferentie is bedoeld voor ieder serieus persoon die idealistisch is ingesteld en zijn/haar steentje wil bijdragen aan een maatschappij van vrede.

Vervolg:

Tijdens onze conferenties ontmoeten mensen met verschillende religieuze en ideologische achtergronden uit heel Europa elkaar. Wat verbindt, is een oprechte belangstelling voor vrede en verbroedering.

Wat wordt er geboden?

U kunt kennis maken met een inleiding op de visie van de UPF, grondbeginselen voor vrede. U kunt luisteren naar prominente gastsprekers zoals voormalig ministers en ambassadeurs. Tijdens de conferentie worden diepgaande gesprekken gevoerd en inspiratie en frisse ideeën opgedaan aangaande vredesopbouw. Ook biedt dit weekend een uistekende mogelijkheid om uw netwerk uit te breiden.

 

Introductie in de grondbeginselen van de UPF.

U maakt kennis met de grondbeginselen van de UPF via enkele boeiende PowerPoint presentaties van Tim Miller uit Engeland. Tim is vicevoorzitter van UPF Europa. Tijdens een van de lezingen beschrijft hij ook het indrukwekkende en ontroerende levensverhaal van de grondlegger van de UPF, dr. Moon uit Korea en diens levenslange inzet voor wereldvrede.

Wandeling op het Noordzeestrand

Altijd een heel gewaardeerd element in deze ‘interfaith experience’ is de wandeling door de bossen van het landgoed ‘Huize Glory’ naar het strand van Bergen aan Zee. Ongeacht het weertype is dit een welkome en verfrissende onderbreking van het programma.

Gastsprekers

Vast onderdeel is een toespraak van enkele gastsprekers – tijdens de laatste twee conferenties mochten we enkele voormalige ministers horen spreken over hun ervaringen tijdens een door UPF georganiseerde conferentie in Israel en Palestina, Middle East Peace Initiative ( MEPI). Ook voeren regelmatig prominente wetenschappers en vooraanstaande religieuze leiders het woord

Culturele avond

Een ander vast element van de conferentie is een ‘culturele avond’ waarbij muzikale en andere culturele presentaties uit uiteenlopende landen ten gehore gebracht worden.

Reflecties van enthousiaste deelnemers van ‘Bergen aan Zee-conferenties’ vindt u op de pagina ‘Conferenties’ van deze website. Ook vindt u hier een overzicht van het dagprogramma en een aanmeldingsformulier.

Kosten

Een bijdrage van EUR 150,- wordt gevraagd voor het gehele programma, overnachting (tweepersoonskamer; voor een eenpersoonskamer wordt EUR 50,- extra gerekend) en maaltijden. Aanvullende overnachtingen voor diegenen die een dag vroeger aankomen of een dag later vertrekken zijn mogelijk tegen een meerprijs van EUR 50,- per nacht. Indien u wenst deel te nemen aan een van de geplande conferenties wordt u vriendelijk verzocht het registratieformulier op deze website in te vullen en aan ons te mailen. U kunt het formulier ook downloaden, printen en aan uw UPF contactpersoon te overhandigen. De voertaal van de conferentie is Engels.

 

Wij zien er naar uit u bij een van onze conferenties te mogen begroeten.

Meer info:

U kunt voor meer informatie contact opnemen via telefoonnummer 0346 572 989 of via info@upf-nederland.nl

Registreren:

Om u voor deze conferentie te registreren klik op deze link of neem contact op met het secretariaat van de UPF.

Terug naar de homepage  

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl