•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

Maartje Bos: vrijwilligster met een hart voor Ghana

De UPF moedigt wereldwijd jongeren aan, zich belangeloos in te zetten voor anderen. In haar optiek doen jonge mensen er goed aan, niet alleen aan hun eigen maatschappelijke carrière te werken, maar ook een deel van hun tijd te geven voor een hoger doel. Dit vormt het karakter, bevordert belangstelling en respect voor anderen en zorgt voor meer solidariteit en spiritualiteit in de samenleving. UPF Actueel laat met ingang van deze zomer jonge mensen aan het woord die in dit opzicht een positieve keuze hebben gemaakt. In deze uitgave: Maartje Bos (24), een bevlogen vrijwilligster uit Haarlem met een groot hart voor Ghana.

Vervolg:

Jeugd en opvoeding

Maartje Bos komt uit een warm en gelovig gezin in het Noord Hollandse Uitgeest. Niet toevallig voelt zij zich geroepen om vrijwilligerswerk te doen, zij is er mee opgegroeid. Vooral haar moeder was altijd al actief betrokken bij vele vormen van vrijwilligerswerk, georganiseerd o.a. vanuit de kerk en de sportclub. Maartje: “Mijn moeder bekommerde zich om mensen in moeilijkheden, soms zo sterk dat zij zichzelf voorbij liep”.

Gezinsbegeleidster

Maartje werkt vier dagen per week als ambulant gezinsbegeleidster met sociaal zwakke gezinnen in Amsterdam Oost. Haar cliënten kennen vaak een meervoudige problematiek zoals torenhoge schulden, jeugdzwangerschappen en drugsmisbruik. Het vele leed dat ze tegenkomt raakt haar, maar zij kan er goed mee omgaan. Zij vindt haar werk uitdagend, soms ronduit moeilijk maar ze doet het met liefde en leert er veel door. In haar vrije tijd zet zij zich in voor haar grote passie: Ghana.

Opleiding

Omdat ze graag mensen helpt, koos ze na de havo voor sociaal werk. Het werd een HBO opleiding sociaal pedagogische hulpverlening. Maartje: “Het idee om internationaal actief te zijn rijpte langzaam in mij en mijn belangstelling voor Afrika groeide tijdens mijn studie. In het 3de jaar maakte ik kennis met NORGHAVO, Northern Ghana Volunteers, een organisatie die bemiddelt bij uitzending van vrijwilligers naar Noord Ghana en ik besloot met hen in zee te gaan”.

Positieve cultuurshock

In 2007 ging ze er voor het eerst heen en ze bleef gelijk zes maanden. Maartje: “De aankomst in Noord Ghana voelde als een warm bad. De gastvrijheid komt echt uit de mensen zelf en was overweldigend voor mij. Het klikte goed met Jacubu Iddrusu, de vader van het gastgezin waarin ik werd opgenomen. Vanaf dat eerste moment stelde ik mezelf de vraag: hoe kunnen we in Nederland ons individualisme laten varen en iets van het ‘community feeling’ terugkrijgen dat hier zo normaal is?”

Vrouwen en jongeren

‘Community Partnership for Youth and Women Development’ (CPYWD) is een Ghanese organisatie die een veelheid aan kleinschalige projecten opzet en begeleidt in het noorden van het land. De visie van deze NGO sprak Maartje erg aan: “Het gaat er om dat mensen leren hoe ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, door een vak te leren of een kleine firma op te zetten. Dit proces heet ‘empowerment’, het is essentieel voor hun gevoel van eigenwaarde. De organisatie richt zich behalve op vrouwen ook nadrukkelijk op jongeren, die de toekomst van het land zijn.”

Missie

CPYWD wil veilige, rechtvaardige en duurzame gemeenschappen creëren, waarin vrouwen en jongeren op krachtige en waardige wijze participeren. Maartje Bos:

“Voor vrouwen is goed onderwijs traditioneel minder toegankelijk en daardoor bleef hun sociaal economische achterstand altijd groot. Via een bijenhouderijproject worden de vrouwen geholpen om hun eigen inkomen te creëren, zodat zij hun kinderen naar school kunnen sturen. Het begrip ‘ownership’ staat hierbij centraal: je leven en toekomst in eigen hand leren nemen en daardoor je eigen waardigheid vinden”.

Kinderen en jongeren

“Voor deze groep worden naschoolse activiteiten opgezet met het accent op ‘leren door spelen’. Hierdoor wordt de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen gestimuleerd. Ze leren om samen te werken, hun mening te geven en ze worden gemotiveerd om naar school te gaan en te leren.”

Uitdagend en leerzaam

Maartje: “Hier in het westen denken we precies te weten wat Afrika moet doen om zich te ontwikkelen en dingen te verbeteren. Maar door mijn ervaringen in Ghana weet ik dat ik veel meer kan leren van de mensen daar, dan zij van mij. Door je aan te sluiten bij de cultuur en gebruik te maken van de ideeën en motivatie van de mensen zelf, bereik je het meest”.

Stichting Ghana

Ze bleef met Ghana verbonden, ook na haar terugkomst. Terug wil ze zeker, wanneer is even de vraag. Ondertussen zet ze zich in als officiële Europese vertegenwoordigster van CPYWD. Als bestuurslid van Stichting Ghana Haarlem werkt ze ook voor de inburgering van Ghanezen in Nederland. Regelmatig geeft ze presentaties over haar werk in Ghana. Dat doet zij met veel flair en enthousiasme en met inspirerende PowerPoint presentaties.

Youth Service Initiative

Samenwerken met de jongeren van ‘Youth Service Initiative’ (YSI) bevalt Maartje zeer goed. Deze teams van jonge mensen uit heel Europa volgen na hun eindexamen een jaarprogramma in Nederland en zijn als vrijwilliger actief in een waaier van projecten. Een van de hoogtepunten is de trip naar Ghana: een maand lang wordt meegedaan met de projecten van CPYWD. Maartje: “Het is een vruchtbare en gelijkwaardige samenwerking, zeker geen eenrichtingsverkeer. De mensen van YSI zijn goed gemotiveerd, wat voor mij heel inspirerend is”.

Onvermoeibaar

Waar komen dat enthousiasme en die kracht vandaan? Maartje Bos: “Zo ben ik nou eenmaal. Het kost me geen moeite om te praten over waar mijn hart vol van is. Ik vind het niet moeilijk om bergen werk te verzetten. Veel beloning heb ik niet nodig: de waardering en de dankbaarheid van de mensen is voor mij genoeg”. Tenslotte vertelt ze, dat ze haar vriend dankbaar is vanwege zijn ondersteunende houding: “Ik kan dit alleen doen omdat hij er mee instemt dat ik zo veel vrijwilligerswerk doe in mijn vrije tijd”. Op 15 maart 2009 werd Maartje door de UPF benoemd tot Ambassadeur voor de Vrede als erkenning voor haar inzet en omdat zij een voorbeeld is voor haar leeftijdgenoten.

Meer info: www.ghanahaarlem.nl       Email: maartje_bos@hotmail.com

Terug naar de homepage  

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl