•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

Conferentie: 'Universele Waarden en Economie'

Op zaterdag 14 maart vond in ontmoetingscentrum ‘De Paraplu’ in Utrecht een eendaagse conferentie plaats met het thema ‘Universele Waarden en Economie’. De organisatie was in handen van UPF Nederland en tot de sprekers behoorden drs. Willem A. Koetsier, die vanuit de UPF-visie een inleiding gaf over ‘Economie en Vrede’ en aangaf dat Adam Smith, algemeen beschouwd als de vader van de moderne economie, op de eerste plaats een moreel filosoof was. Jhr. dr. P. Beelaerts van Blokland hield zijn betoog over: ‘Een verkenning naar Vrede’ en Hans Campman, voorzittter van de ‘Familiefederatie voor Wereldvrede en Eenwording’ sprak over: ‘Universele Waarden en Economische Ontwikkelingen’.

Vervolg:

Hans Campman examined the major and often contrasting, sometimes even opposing, impulses for change and development (mainly social or moral, secular or spiritual) in the second part of the last millennium: the Renaissance and Reformation, the French and American revolutions, Marxism/Communism and the quieter Christian socialism championed by William Wilberforce and Robert Owen in 19th Century Britain, which is leading today into a spiritually based-desire to work for mutual prosperity. He agreed with Dr. Beelaerts that the free market economy was preferable, provided that there was a moral base, and the current financial crisis was a signal that we need clearer moral values and spirituality.

After lunch, the discussion became more pragmatic, with Dr. W.F. van Eekelen speaking on the European Union as an Answer to Difficult Economic Times, and Prof. Marcel Canoy, economist, publicist and adviser to the European Commission, speaking on the Way to a New and Just Economy. They came to similar conclusions as the earlier speakers, commenting that gross domestic product (GDP) was a very limited indication of a nation's true prosperity and stressing that non-economic factors needed more attention in order to more correctly assess a nation's well-being. With reference to Robert Kennedy, who said that GDP measured everything except that which made life worthwhile, it was suggested that the Human Development Index is a better indicator because it combines normalized measures of life expectancy, literacy, educational attainment, and GDP.

Terug naar de homepage  

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl