•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

Vredesambassadeurs uit Japan

De aan de UPF verwante ‘Women's Federation for World Peace’ was op de Internationale Vrouwendag ook aanwezig met een informatiestand, terwijl vrouwelijke ‘Ambassadeurs voor de Vrede’ uit Japan hen assistentie verleenden. Deze vrijwilligsters bezochten ons land gedurende drie weken in de aanloop naar de Global Peace Tour op 15 maart in Den Haag. In deze periode bezochten zij ambassades, politici, geestelijke leiders, zakenmensen en vredes- en humanitaire organisaties in Den Haag. Dit alles met het doel informatie te geven over de UPF en haar visie voor wereldwijde harmonie, solidariteit en samenwerking.

Vervolg:

De bezochte ambassades ontvingen van hen ingelijste kalligrafieën, bestaande uit Chinese karakters met de betekenis: “Living for the sake of others.’ (‘Leven vanuit de houding dat het geluk van de naaste eerst komt’). De ambassadeurs werden door hen verrast met fraaie staaltjes van ‘origami’, de traditionele Japanse kunst van het papiervouwen. De Japanse vrijwilligsters nodigden ook uit voor de Global Peace Tour: de vredesconferentie en de ‘Peace Gathering’ op de Pier in Scheveningen.

Net als de zusters van weleer

Ds. Jacob Korff, die als een van drie religieuze leiders voorging in gebed tijdens de ‘Peace Gathering’ op 15 maart en later de vrijwilligers uit Japan ontving en rondleidde in zijn kerk in Loosduinen, sprak lovende woorden over de uitstraling en de mentaliteit van deze vrouwen. Hij vergeleek hen met de nonnen die 800 jaar geleden het klooster bevolkten, waarvan de huidige kerk (het oudste gebouw van Den Haag) nu nog deel uitmaakt. Ds. Korff: “Die zusters baden voor het zielenheil van de burgers van de stad en u bent gekomen met dezelfde bezorgdheid en toewijding, u toont het zelfde bezorgde hart! Daarom is het mij een grote eer u in deze kerk welkom te heten”.

Terug naar de homepage  

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl