•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

In gesprek met Dick Bruna

We ontmoeten Dick Bruna, Nederlands bekendste schrijver en illustrator van kinderboeken, in zijn knusse zolderatelier, drie hoog onder de hanenbalken in een stil straatje in de Utrechtse binnenstad. Hij oogt vitaal en jeugdig, het gezicht gebronsd. Buiten slaat zojuist de Domtoren het halve uur, verder is het stil en vredig. We gaan het hebben over zijn leven, zijn idealen en zijn visie op vrede. Dick Bruna werd geboren als oudste zoon van A.W. Bruna van de gelijknamige uitgeverij, bekend van de kiosken die het bedrijf had op haast elk spoorstation in Nederland.

Vervolg:

Jeugd en studietijd

In de oorlogsjaren zat het gezin enkele jaren ondergedoken in Loosdrecht, waar het leven eenvoudig was en de jonge Dick zich verdiepte in kunstboeken over Rembrandt en van Gogh. Na de oorlog was hij voorbestemd om in de voetsporen van zijn vader en grootvader te treden en uitgever te worden. Hij vertrok naar Londen en Parijs en met name in de laatste stad bezocht hij veelvuldig musea. Steeds sterker werd zijn verlangen om kunstenaar te worden maar aan zijn studie aan de kunstacademie in Amsterdam gaf hij al gauw de brui. Dick Bruna herinnert zich nog dat hij tegen zijn vader zei: “Indien u wilt dat de zaak snel failliet gaat, moet u me vooral veel administratieve verantwoordelijkheid geven”, waarop deze zijn zoon de kans gaf om binnen het bedrijf als illustrator te werken.

Invloeden

Zijn stijl werd in zijn vroegste periode beïnvloed door ontwerpers en schilders van de Nederlandse School ‘De Stijl’ zoals Piet Mondriaan en Gerrit Rietveld. Als een van zijn allergrootste voorbeelden noemt hij de franse kunstschilder Henri Matisse. Bruna: “De simpele ingetogenheid van zijn werk heeft mij vanaf het begin enorm geboeid. Ik wist al heel vroeg dat mijn werk van een absolute eenvoud zou zijn, dat ik alleen de allereenvoudigste, meest sprekende essentie wilde laten zien. Dick Bruna vertelt hoe de architect en beeldend kunstenaar Gerrit Rietveld hem bij het zien van zijn werk als jeugdig tekenaar eens toevoegde: ‘Mooi vormpje, jochie!’

Ontwerper van boekomslagen

Dick Bruna begon zijn loopbaan met het ontwerpen van boekomslagen, wat hem veel voldoening gaf. Tussen 1952 en 1972 ontwierp hij er 1800, waaronder voor uitgaven van Ian Fleming (James Bond) en Georges Simenon ( Commissaris Maigret). Hij had altijd goed contact met de auteurs, zo vertelde hij dat Simenon hem ooit toevertrouwde: “Jij probeert zo te tekenen als ik probeer te schrijven”. Dick Bruna: “Als ontwerper hoor je jezelf in dienst te stellen van de auteur en op zoek te gaan naar de sfeer van het boek. Je hebt pas een goed product geleverd wanneer hij blij is met jouw omslag en zich erin herkent”.

De geboorte van Nijntje

Gaandeweg groeide echter het verlangen om ook zelf een boek te maken. Dick Bruna vertelt hoe op een dag tijdens een vakantie in Egmond aan Zee in 1955, zijn oudste zoon, toen een peuter, hem vroeg een verhaaltje te vertellen. Bruna: “Zoekend naar inspiratie zag ik buiten een klein konijn bij ons zomerhuisje lopen. Ik stak van wal en wist op dat moment nog niet dat een totaal nieuw hoofdstuk van mijn carrière was begonnen. Nijntje was geboren. Het eerste boek over het beroemde konijn heet dan ook ‘Nijntje aan zee’ ”.

Altijd alleen gewerkt

Dick Bruna heeft altijd alleen gewerkt, vindt dat het aanstellen van een medewerker niet bij zijn karakter past. Hij is iemand die het liefst in volkomen afzondering werkt tot zijn project af is. Zijn echtgenote, zelf geen kunstenares maar wel bijzonder kritisch, is zijn belangrijkste criticus. Zij mag altijd als eerste een nieuwe schepping zien maar niet zolang hij er nog aan werkt. Hij noemt zichzelf een perfectionist die altijd het beste van zichzelf wil geven maar noemt ook zijn onzekerheid. Bruna: “Dat gevoel het bijna niet goed te kunnen doen is nooit weggegaan met het klimmen der jaren. Het is altijd weer een grote verademing wanneer een werk ondanks mijn eerdere twijfels toch gelukt blijkt te zijn”.

Ruimte voor fantasie

Bruna legt uit dat hij vóór alles ruim baan wil geven aan de menselijke fantasie: “Ik laat in mijn illustraties veel ruimte onbenut en mijn vormen zijn nooit gedetailleerd maar basaal. Ook mijn voorliefde voor het gebruik van primaire kleuren heeft hier alles mee te maken. Het vermogen om een rijke fantasiewereld te scheppen is een van de mooiste eigenschappen van de mens en mijn werk dient dit vermogen te stimuleren”.

Positief ingesteld en gelovig

Bruna’s boeken, die hij zelf bedenkt, schrijft en illustreert, eindigen nooit droevig. In zijn werk schuwt hij thema’s als ziekte en doodgaan niet. “Veel gebeurtenissen waar kinderen mee te maken krijgen komen er in voor. Het boek ‘Nijntje in het ziekenhuis’ is gemaakt op verzoek van ouders die me schreven dat er heel weinig is waaruit kinderen troost kunnen putten bij opname in een ziekenhuis. Hetzelfde geldt voor het boek waarin de oma van Nijntje dood gaat en het konijn rode plantjes bij haar graf zet. Veel ouders reageren dankbaar omdat er ‘nu eindelijk iets is’ en soms leest hun kind er iets uit voor tijdens de uitvaartdienst. Het boekje over de dood heeft een open einde en de mogelijkheid dat het leven doorgaat is nadrukkelijk aanwezig”.

Dol op kinderen

Dick Bruna vertelt dat hij dagelijks post krijgt uit de hele wereld en dat het vaak kinderen zijn die hem schrijven. Hij geniet van de vele zelfgemaakte kaarten maar ook ouders schrijven hem en plotseling was daar die dramatische oproep van een moeder in Japan. “Haar dochtertje leed aan anorexia en at haast niets meer. Zij vroeg me of ik niet een lijstje kon tekenen met als onderwerp ‘Wat eet Nijntje? Wat vindt zij lekker?’. Dat heb ik gedaan en het meisje is er doorheen gekomen”, vertelt Dick Bruna.

 

Maatschappelijk betrokken

Dick Bruna ontwerpt affiches voor allerlei op kinderen gerichte goede doelen. Ook werkt hij voor Biblionef, een instelling die wil bijdragen aan de geletterdheid van kinderen op de hele wereld, door hen te laten kennismaken met goede jeugdliteratuur. “Vooral in ontwikkelingslanden is het werk van Biblionef van onschatbare waarde”, is hij van mening. Hij heeft meegewerkt aan een Nijntje-boek in braille, bestemd voor blinde en slechtziende kinderen en is actief voor Unicef en Terre des Hommes. Dick Bruna: “ Ik voel me dankbaar wanneer ik merk dat mijn werk geschikt is voor zoiets en ik voel het als een verplichting om deze bijdrage te leveren”.

Ambassadeur voor Vrede

Rondlopend in zijn atelier, komen we langs het certificaat ‘Ambassadeur voor Vrede’, hem in 2007 uitgereikt door de UPF. Op onze vraag hoe hij aankijkt tegen deze benoeming zegt Dick Bruna: “Het was een volkomen verrassing! Zoiets verwacht je toch niet!” Hij zegt zeer vereerd te zijn met deze erkenning en deelt mee, altijd gehoopt te hebben dat zijn werk zou bijdragen aan een betere wereld, waarin vooral kinderen een rechtvaardiger en gelukkiger bestaan kunnen hebben.

Interview door Bert Janssen en Willem Koetsier

 

Terug naar de homepage  

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl