•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

Dr. Sun Myung Moon viert 90ste verjaardag in New York en Seoel

De oprichter van de Universal Peace Federation, de reverend dr. Sun Myung Moon, vierde op 31 januari zijn 90ste verjaardag en in feite deed hij dat twee keer. Hij en zijn vrouw, dr. Hak Ja Han Moon, die volgens de maankalender dezelfde verjaardag hebben, werden eerst geëerd tijdens feestelijkheden in de Zuid Koreaanse hoofdstad Seoel en opnieuw na hun aankomst in New York City, nauwelijks 15 uur later. Meer dan 3700 religieuze en diplomatieke leiders waren bij een gekomen om hen een warm welkom te heten in de historische Hammerstein Ballroom in Manhattan.

Vervolg:

Reverend en mevr. Moon zijn allebei geboren in kleine steden in wat vandaag Noord Korea is en in 1946 begon reverend Moon met zijn missie in de Noord Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Hij werd gearresteerd door de communistische autoriteiten vanwege het verkondigen van Gods Woord en veroordeeld tot een verblijf in het beruchte concentratiekamp van Heungnam. De dag voordat hij terechtgesteld zou worden werd de gevangenis bevrijd door VN troepen onder leiding van de Amerikanen en hij vluchtte naar de zuidelijke havenstad Pusan, waar hij te midden van het geweld van Koreaanse oorlog verder ging met zijn missie.

In 1960 trouwden reverend en mevr. Moon en op dit moment hebben zij 14 kinderen en 46 klein- en achterkleinkinderen. Het gezin verhuisde in 1971 naar de Verenigde Staten waar hij begon aan een groots opgezette nationale campagne met het doel traditionele Amerikaanse waarden te herstellen. Hoogtepunt van deze campagne was een toespraak getiteld ‘Amerika en Gods Wil’ die hij in 1976 ten overstaan van een gehoor van 300.000 mensen hield bij het Washington Monument.

In recente tijden hebben reverend en mevr. Moon, hun gezinsleden en de vele organisaties die zij gesticht hebben, zich gericht op een interreligieuze campagne om de Verenigde Naties te vernieuwen. Voormalig secretaris generaal van de VN Boutros-Boutros Ghali richtte zich tot dr. Moon in een toespraak waarin hij hem feliciteerde met ‘negentig jaar van rijke en waardevolle inzet voor vrede en welzijn van de hele mensheid, waarbij u mensen heeft verenigd met verschillende raciale, religieuze, etnische, nationale en culturele achtergronden’.

Dr. Julio Maria Sanguinetti, voormalig president van Uruguay, feliciteerde reverend Moon tijdens een gloedvolle verjaardagstoespraak. Meer dan 40 gouverneurs, senatoren en congresleden uit de Verenigde Staten hadden hun gelukwensen gestuurd en ook waren er meer dan 300 schriftelijke felicitaties, afkomstig van voormalige staatshoofden uit de hele wereld.

Premier Raila Odinga, eerste minister van Kenia, wiens echtgenote mevr. Ida Odinga hem in New York vertegenwoordigde, zei in een verklaring dat reverend Moon’s beginselen voor het oplossen van conflicten hen geholpen had om een vreedzame oplossing te vinden in de turbulente periode vlak na de recente verkiezingen in hun land.

Reverend en mevr. Moon werken ook aan het creëren van een cultuur van dienstbaarheid met als doel de Millennium Development Goals van de VN te helpen realiseren. In hun visie zijn sterke en gezonde huwelijken en gezinnen een belangrijk middel om lange termijn oplossingen van problemen als honger, armoede en raciale conflicten te bewerkstelligen. De feestelijkheden werden afgesloten met de Internationale Huwelijksinzegening van meer dan 200 paren uit de hele wereld, inclusief veel kinderen van ‘eerste generatie’ leden die reverend Moon al sinds de 70er jaren bijstaan in zijn missie.

In een korte toespraak dankte reverend Moon God voor Zijn bescherming tijdens zijn lange leven en hij riep op tot een morele en spirituele opwekking die het begin moet zijn van een nieuw tijdperk van vrede. “Indien de wereld zich kan verenigen als één familie onder God de Schepper, kunnen al onze andere problemen opgelost worden”, zei hij. “Maar eerst moeten een eind maken aan egoisme en hebzucht, te beginnen bij onszelf”.

Terug naar de homepage      klik hier om meer te lezen over leven en werk van dr. Moon

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl