•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

Islam en Wereldvrede

Abdullah Haselhoef is in Nederland nationaal bekend geworden als woordvoerder van het Islamitisch geloof na de aanval op de Twin Towers in New York op 11 september 2001. Als Moslim nam hij destijds het voortouw om duidelijk te maken dat terrorisme en Islam zaken zijn die van elkaar gescheiden dienen te worden. Zijn optreden toen heeft er zeker toe bijgedragen dat de gemoederen in Nederland gesust werden en dat er meer genuanceerd naar deze kwestie werd gekeken. De UPF ziet in hem een ware vredesapostel en benoemde hem in 2004 tot Ambassadeur voor Vrede.

Vervolg:

In december 2008 sprak hij in Amsterdam over het thema: ‘Islam en Wereldvrede’.

Geboren in Suriname uit een joodse vader en een islamitische moeder, groeide hij op in een land waarin de verschillende religies en culturen harmonieus naast elkaar bestaan. Van zijn familie en omgeving erfde hij de instelling waarmee hij interreligieuze dialoog en samenwerking als iets volslagen natuurlijks ziet. Hij was o.a. voorzitter van de Nederlandse Moslim Raad en de Contactgroep Islam. Als exponent van twee culturen, vertrouwd met het westerse en het oosterse denken, is hij bij uitstek geschikt om te bemiddelen tussen oude en nieuwe Nederlanders.

Creatieve samenwerking

Hans Campman van UPF Nederland kondigde de spreker aan als een bemiddelaar die niet slechts streeft naar het passief tolereren van ‘geïmporteerde’ godsdiensten in Nederland, maar naar actieve en creatieve samenwerking met als doel verdieping van menselijke relaties, meer spiritualiteit en een verrijking van de samenleving als geheel.

Vredesgodsdienst

Haselhoef begon met enkele traditionele vredesbegroetingen uit de moslim- en de joodse traditie en legde uit dat de door moslims veel gebezigde groet ‘Salaam’ –Vrede- ook een van de vele namen voor God is. Hij zei: “De Islam is op de eerste plaats een religie die vrede nastreeft, hoewel velen graag het tegendeel beweren. Regelmatig opduikende mediaberichten over terroristische acties, volgens de daders gepleegd in naam van Allah, geven Islamcritici ogenschijnlijk gelijk. Wie verder graaft ziet echter dat er bij vele overtuigingen, zowel religieuze en niet-religieuze, vertegenwoordigers zijn die hun doelen willen bereiken door gebruik van geweld niet te schuwen”.

Religie oorzaak van geweld?

Haselhoef: “Er waart een spook door de wereld, een diepgewortelde mythe die ons wil laten geloven dat religies de belangrijkste oorzaak zijn voor geweld. Maar in de recente geschiedenis zijn de vele miljoenen slachtoffers niet gevallen in de strijd voor of tegen Christendom of Islam maar in de wereldwijde strijd voor of tegen nationalistische belangen, het Nazisme of het communisme”.

“Ook moet deze vraag ons tot nadenken stemmen: wanneer wij er allemaal naar verlangen, onze band met een en dezelfde God te herstellen, hoe kan religie dan de voornaamste oorzaak zijn van geweld in de wereld?”.

Wijzen en dwazen

Haselhoef: “Het mes van de chirurg kan levens redden maar wanneer het gehanteerd wordt door een moordenaar kan het mensen doden. Religie is gereedschap, een methode: in handen van wijze mensen worden er bruggen mee gebouwd en kunnen mensen tot elkaar gebracht worden. Maar in verkeerde handen kan het die bruggen vernietigen, mensen tegen elkaar opzetten en naar terrorisme leiden. Religie is als een fantastisch kookboek met vele verrukkelijke recepten maar alles hangt af van de kok: indien hij suiker toevoegt in plaats van zout of het vuur te hoog zet, kan er iets bereid worden wat niet te eten is”.

“Veel religieuze leiders begrijpen niet wat ze aan het bereiden zijn. Ze beseffen niet dat alles in evenwicht moet zijn. Elke gelovige moet zich dagelijks innerlijk verfrissen, van binnen nieuw geboren worden, door middel van gebed. Dit kan alleen wanneer het gebed uit het hart komt, anders is het een imitatie, plastic voedsel, geen persoonlijke manier om God te vinden. Religie kan dan ook een ideologie worden die mensen ronselt voor politieke doeleinden en dit is niet de manier om haar in te zetten.”

Ons hart is als een ruwe diamant

“Ik zeg vaak dat mijn moeder de beste en de liefste van de wereld is wat prima is, tenzij ik beweer dat de moeder van mijn naaste niet deugt. Het is positief om je waarheid te hebben maar zeg niet dat jouw waarheid beter is dan die van een ander”. Haselhoef vervolgt: “Ons hart is als een ruwe diamant die iedere dag gereinigd en verder geslepen moet worden. Het reinigen van ons hart kan een pijnlijk proces zijn maar deze constante verdieping is noodzakelijk en brengt ons naar ons ware zelf. Zonder pijn is geen zelfverwerkelijking mogelijk”.

Terug naar de homepage

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl