•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

Vergevende moeders

Een van de meest ontroerende ogenblikken tijdens het Global Peace Festival in Washington DC brak aan toen Marita Michael Lee en Michelle Postell op het podium verschenen. Postell’s zoon, lid van een jeugdbende, heeft de moord in 2004 op de 16 jarige zoon van Michael Lee, een talentvolle American football speler, op zijn geweten. Beide vrouwen zijn hun kind kwijt, de ene zoon is dood en de andere moet een jarenlange gevangenisstraf uitzitten. Maar waar vóór hun ontmoeting respectievelijk woede en schaamte hun hart vulden, is daar inmiddels plaats gemaakt voor een heel nieuw gevoel.

Vervolg:

De eerste keer dat de moslima Marita Michael Lee en de protestante Michelle Postell elkaar omhelsden waren beide vrouwen zelf verbaasd. En verbaasd was iedereen in die rechtszaal, waar Postell’s zoon terechtstond voor de moord. “Er was een pauze, ik liep langs haar, op dat moment stond ze op en …..”, zei Michael Lee, een opgewekte vrouw van 45 met een hese stem. “We grepen elkaar vast en iedereen keek naar ons”, vulde Postell, een keurig gekapte 50-jarige met een verlegen glimlach, aan.

Zielsverbondenheid

De neiging om elkaars zinnen af te maken toont de band tussen de vrouwen, het resultaat van een gedeelde ervaring die geen enkele ouder mee zou willen maken. Hoewel veel gezinnen helaas al te bekend zijn met geweld in hun directe omgeving, past de manier waarop de twee vrouwen reageerden allerminst in het vertrouwde beeld. Kort nadat Michelle’s zoon naar de jeugdgevangenis van Oak Hill was gestuurd, deed Marita een poging met haar in contact te komen via een dominee

Vergevende moeders

Tot dat moment werd ze door woede en afschuw verteerd. “De enige manier waarop ik hiermee in het reine kon komen was door vrede te sluiten met haar”, zei Marita in een recente toespraak met de andere moeder aan haar zijde. “Ik zei haar dat het me speet,” zei Michelle en zij zei: “Dat is het enige dat ik wilde horen.” De twee hielden onlangs een toespraak in het Willard Continental Hotel, waar ze tegenover een publiek stonden waaraan ze graag hun verhaal kwijt wilden: moeders van vermoorde kinderen. Het was tijdens de vierde ‘Summertime Tea’, de jaarvergadering van ‘Vergevende Moeders’, de organisatie die de twee vrouwen hebben opgericht. De lunchbijeenkomst was bedoeld om contacten te leggen en troost en inspiratie te bieden aan diegenen die nog worstelen met hun verdriet.

Lotgenoten troosten

Tientallen vrouwen en ook enkele mannen zaten chique uitgedost aan de feestelijk gedekte tafels in de balzaal, terwijl ze genoten van de hors d’oeuvre met garnaal, naar spirituele dans keken en luisterden naar gedichten en korte toespraken over vergeving. Toen gevraagd werd wie moeder was van een vermoord kind stonden er twaalf vrouwen op. Vele aanwezigen waren supporters van de groep of vrienden, tantes of grootmoeders van slachtoffers. Maar de twee moeders hebben grote moeite om belangstellenden te vinden voor hun workshops en ondanks de vele toespraken over vergeving en verzoening die ze al in meerdere staten hebben gehouden, ontmoetten ze tot nu toe geen lotgenoten die zo ver kwamen dat ze vriendschap konden sluiten met de ‘andere kant’.

Kruispunt in ons leven

“We hebben een heel mooie relatie. We zijn als zussen voor elkaar en we gaan samen uit eten. Mijn dochter zegt ‘tante’ tegen haar”, zegt Marita over Michelle die er aan toevoegt: “De moord bracht ons op een kruispunt in ons leven. We wisten beide niet meer hoe nu verder te gaan. We hebben allebei op een eigen manier en in ons eigen geloof vernieuwde kracht in God gevonden”. Marita besluit: “Een kind verliezen is het ergste wat er is. Zonder God kun je daar nooit overheen komen”.

Terug naar de homepage

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl