•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

Londen verwelkomt leiders voor vrede

Belangrijk onderdeel van het Londense Global Peace Festival in november was een driedaagse ‘International Leadership Conference’. Voormalige regeringsleiders, ministers, ambassadeurs, religieuze leiders van verschillende denominaties en wetenschappers bevonden zich onder de ruim 200 deelnemers aan de conferentie. Lagerhuislid Dave Anderson heette de gasten, afkomstig uit 50 landen, welkom in de Houses of Parliament, waar de conferentie werd geopend. “Mensen die zich echt voor vrede willen inzetten zijn altijd welkom in dit huis”, zei hij.

Vervolg:

Opening in Britse Lagerhuis

Rev. Marcus Braybooke, voorzitter van het ‘World Congress of Faiths’, die het Festival opende, zei: “Dit werk is essentieel indien we vrede willen bereiken. We moeten ons richten op het morele vacuüm in het centrum van onze maatschappij en we hebben leiders nodig wiens nederigheid weerspiegeld wordt in het publieke- en het privéleven.”


Oproep tot bezinning uit Slovenië

Anton Rop, van 2002 tot 2004 premier van Slovenië, sprak over de uitdagingen die de globale financiële crisis teweeg brengt voor het wereldwijde vredesproces. “Op dit moment wordt het welzijn van hele naties bedreigd door wat Warren Buffet ‘wapens van financiële massavernietiging’ noemde.”
“De huidige crisis daagt uit tot herbezinning op de betekenis van leiderschap. In de 21ste eeuw kunnen leiders alleen een inspiratiebron voor anderen zijn als ze authentiek zijn en werkelijk geloven in wat ze voorstaan en doen. We moeten durven onderkennen dat we op de drempel staan van een nieuw, uitermate boeiend tijdsgewricht waarin alle oude verhoudingen doorbroken zullen worden. Wie meent dat er ook maar iets bij het oude blijft, is als leider nog niet geschikt voor de nieuwe tijd.”

Een cultuur van dienstbaarheid

Oprichter en internationale president van het Global Peace Festival dr. Hyun Jin Preston Moon (38), zei: “Een van de beste manieren om harmonie tussen godsdiensten te bereiken is door samen actief te zijn in dienend werk, gericht op een hoger doel. Bouwen aan een cultuur van dienstbaarheid is een centrale doelstelling van het Global Peace Festival en van vitaal belang voor het bereiken van vrede. Het dienen van anderen is in wezen iets heel spiritueels. Het is niet iets dat we gedurende een dag, een maand of zelfs een jaar zouden moeten doen. Het moet een manier van leven worden en zodra dit gebeurt, kunnen we de echte waarde ontdekken die God ieder mens gegeven heeft”.

Moon ging verder: “Bij vreedzame verhoudingen tussen geloofstradities gaat het er niet alleen om, elkaars gebeden en rituelen te tolereren. Een echte ‘interfaith-ervaring’ komt neer op het vieren van de kernbeginselen die alle mensen met elkaar delen en tot één familie maken. We moeten leren van elkaars geloof en vertrouwen in God en dat is veel meer dan alleen maar geïnformeerd worden over elkaars tradities”.

Nederlandse deelname

Vanuit Nederland werden conferentie en festival bijgewoond door jhr. mr. Pieter Beelaerts van Blokland, dr. Eva Latham, voormalig minister van defensie dr. Willem van Eekelen, mevr. Janneke van Eekelen, voormalig Tweede Kamerlid dr. Hans Gualthérie van Weezel, drs. Lucile barones van Tuyll van Serooskerken, voormalig Eerste Kamerlid dr. Derk Dees en de voormalig ambassadeurs voor Nederland drs. Willem Bertens, baron S. van Heemstra, en mr. Joost Wolfswinkel.

Peace Concert

Op de laatste dag van het driedaagse Festival volgde een wervelende slotmanifestatie. Het ‘Peace Concert’, bijgewoond door 3000 enthousiaste voorstanders van vrede, werd geopend met een show van Dhol Drums en doedelzakken. Een strijkerensemble van de Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Sir David Eaton voerde de ‘Simple Symphony’ van Benjamin Britten uit. Nationaal bekende Britse bands en dansers zorgden er voor dat het publiek verder opgewarmd werd in een sprankelende opeenvolging van zinderende popmuziek, ingetogen ballades en stijlvolle choreografie.

Welkom door president

Sir James Mancham, de eerste president van de Seychellen, verwelkomde de duizenden vredesenthousiastelingen. Hij sprak de hoop uit dat dit Festival ook in Europa het begin zal markeren van een nieuwe openheid en solidariteit over grenzen heen: nationale, culturele, etnische en religieuze grenzen. “Wat wij als Global Peace Festival wereldwijd aanmoedigen is een mentaliteit van onbaatzuchtige actie en vreedzame samenwerking”, zei hij.

Verzoeningceremonie

Religieuze leiders van uiteenlopende achtergronden namen deel aan een speciale ceremonie, waarbij ieder van hen als representant van de eigen geloofstraditie water in een grote kristallen kom goot. Het water symboliseert de heilige schriften en de levens van de stichters van de godsdienst die men vertegenwoordigt. Het zich vermengende water symboliseert het harmonisch samengaan van de wereldgodsdiensten en de opdracht, de mensheid om te vormen tot één wereldfamilie van gelovigen.

Spiritualiteit centraal

Jhr. drs. Pieter Beelaerts van Blokland, voormalig Nederlands ambassadeur en Commissaris van de Koningin, verwelkomde vervolgens dr. Hyun Jin (Preston) Moon op het podium en deed dit op zijn eigen humoristische en onnavolgbare wijze.
In zijn slottoespraak tijdens het ‘Peace Concert’ zei dr. Moon: “Blijvende vrede maar ook de universele rechten van de mens kunnen niet bestaan zonder een sterke spirituele fundering. De opdracht om een wereld van vrede op te bouwen moet daarom beginnen bij religieuze leiders en gelovige mensen. De visie van ‘Eén familie onder God’ is essentieel voor deze tijd en het is mijn diepste hoop en verlangen dat ieder lid van de familie van naties haar unieke bijdrage voor vrede zal leveren”.

Terug naar de homepage

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl