•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

Reis naar genezing in Rwanda

Jean Paul Samputu is een internationaal bekend singer/songwriter en musicus uit Rwanda. Hij behoort samen met een neef tot de enigen van zijn familie die de wreedheden in zijn vaderland overleefden. Tijdens de volkerenmoord in 1994 stierven 1 miljoen Rwandezen. Samputu verloor zijn ouders, drie broers en een zus. Op de vlucht in Oeganda hoorde hij hoe op de radio dagelijks werd aangezet tot nog meer wreedheden tegenover de Tutsi’s, zijn bevolkingsgroep. Om zijn angst te beteugelen begon hij te drinken, een gewoonte waar hij nog jarenlang mee zou worstelen. Lees meer

Vervolg:

Het leven een hel

Een maand na het einde van de genocide keerde hij terug naar zijn land. Daar hoorde hij het verslag over de moord op zijn enige zus. “Ze hebben haar heel langzaam vermoord”, vertelde hij. “Eerst hebben ze haar armen afgesneden en een dag later haar neus. Ze lieten haar liggen tot zij na drie dagen was doodgebloed. Hoe kunnen mensen waarmee je opgegroeid bent zoiets doen en waarom?”. Hij hoorde wat de laatste woorden waren die zijn vader sprak met de man die op het punt stond hem te doden: “Waarom zou je mij, een oude man van 86, vermoorden?”. “Omdat je een Tutsi bent”, was het antwoord.

Zoeken naar een uitweg

Verteerd door haat en verdriet zocht hij vergeefs naar antwoorden waarvan hij hoopte dat hij erdoor in het reine zou komen met het verleden. Hij trouwde maar zijn huwelijk bracht geen vrede in zijn hart. Hij raakte door wanhoop overmand, begon drugs en nog meer alcohol te gebruiken en deed een zelfmoordpoging. Totdat hij iemand vroeg: “ Waar kan ik dag en nacht Gods woord horen, zonder naar huis te hoeven waar ik alles weer vergeet?” Men zei hem: “Ga naar de Mountain of Prayer in Oeganda”.

De kracht van gebed

Hier leerde hij bidden en zijn gevoelens in Gods handen leggen. Twaalf uur per dag bad hij en hij leerde vasten. Gaandeweg werd hij zich bewust van Gods aanwezigheid en kracht. Zijn innerlijke stem zei hem dat het mogelijk is al het lijden te vergeten en de moordenaars van zijn familie te vergeven. Na drie maanden voelde hij zich een nieuw mens, innerlijk geheel vrij.

Het gebeurt tussen God en jou

Samputu: “Vergeving is niet iets dat tussen mensen plaatsvindt, het gebeurt tussen God en jou. God nam me op als Zijn kind, genas me en hielp me vergeven”. Een stem van binnen zei: “ Je bent vrij, je bent genezen. Ga naar de kinderen en onderwijs hen. De mensen van Rwanda hebben net als jij genezing nodig!” Hij richtte de “Mizero Children of Rwanda” op, een groep van 100 weeskinderen die hoop geven aan de bevolking door middel van traditionele Rwandese muziek en dans.

Vergeving en verzoening

Hij ging naar Gacaca waar de moordenaars van zijn familie terecht zouden staan en Vincent, zijn vroegere buurman, was een van hen. Samputu ging met een hart dat bereid was te vergeven. Vincent kon niet geloven dat hij vergeven was. Zijn vrouw, die hem verlaten had toen zij hoorde dat hij in het geheim meedeed met de slachtpartijen, besloot hem te vergeven omdat Samputu dit ook kon. De twee verzoenden zich en het gezin werd herenigd.

Belgische kolonisators

Samputu vertelt dat hij ook de Belgen vergeeft, de kolonisators die met opzet haat en verdeeldheid zaaiden tussen Tutsi´s en Hutu´s om hun eigen machtsbasis te versterken, vanuit een schaamteloze ‘verdeel en heers’ politiek. Hij kan de Belgische verontschuldigingen tegenover het Rwandese volk accepteren. “Vergeving is het krachtigste onpopulaire wapen tegen terrorisme en gruweldaden”, zegt hij.

Ambassadeur voor Vrede

Tegenwoordig brengt Samputu zijn boodschap van vergeving naar vele delen van de wereld. In zijn werkkamer in Montreal, Canada, hangt het certificaat ‘Ambassadeur voor Vrede’, hem in 2007 uitgereikt door de UPF. Op de vraag waarom het zo hoog aan de muur hangt, zegt hij: “Om er dagelijks aan herinnerd te worden dat alles wat ik gepresteerd heb slechts mogelijk was omdat God me leidde. Sommige dingen doe je omdat het gewoon de juiste keuze is. Daar kun je niet voor beloond worden”

 

Terug naar de homepage

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl